Setswana 1970/1987 (TSW70)
27

Go bua Jobe

271Jobe a tswelela pele, a ntsha diane tsa gagwe a re:

2“Ka bophelo jwa Modimo

o o nkamogileng

tshwanelo ya me!

Le ka Mong-wa-thata-yotlhe

yo o njesitseng tse di galakang!

3Ruri, fa bophelo jwa me bo sa

ntse bo itekanetse mo go nna,

fa mowa wa Modimo

o le mo dinkong tsa me

4molomo wa me ga o kitla o bua

tsa tshiamololo;

loleme lwa me ga

lo kitla lo bolela tsa tsietso.

27:4
Pes. 34:14

5A go nne kgakala le nna

go ka dumela

gore lona lo mo nneteng;

ke tla swa

ke ise ke ipone molato.

6Ke itshwarelela mo tshiamong

ya me, ga nkitla ke e lesa;

pelo ya me ga e nkgalemele

ka letsatsi lepe la me.

27:6
Dit. 24:16
1 Bakor. 4:4

7Mmaba wa me o tshwanetse

go nna jaaka moikepi;

yo o ntsogelang o tshwanetse

go nna jaaka mosiamolodi.

8Gonne moikepi o solofela eng,

fa Modimo o kgaola le go tlosa

mowa wa gagwe?

27:8
Luka 12:20

9A Modimo o tla utlwa

go goa ga gagwe,

fa tlalelo e mo wela?

10A ene o ka itumelela

Mong-wa-thata-yotlhe?

A o ka tlhaeletsa Modimo

ka metlha yotlhe?

11Ke tla lo ruta

ka ga letsogo la Modimo;

tse di mo go Mong-wa-thata-yotlhe

ga nkitla ke di loba.

12Bonang,

lona lotlhe lo di bonye ka nosi.

Jaanong ke eng fa lo bua dipuo

tsa boithamako fela?

13Kabelo ya motho

wa moikepi mo Modimong ke e;

boswa jwa morena yo o pelompe

jo o tla bo amogelang mo go

Mong-wa-thata-yotlhe ke bo:

14Fa bana ba gagwe ba ata,

ba atela tšhaka fela

bana ba bana ba gagwe

ga ba kitla ba kgora bogobe.

27:14
Jobe 21:19

15Masalela a gagwe

a tla fitlhwa ke leroborobo;

batlholagadi ba motse wa gagwe

ga ba kitla ba a lelela.

16Le fa a kgobokanya selefera

jaaka lerole,

a itshegela diaparo tse dintsi

jaaka motlhaba,

17o tla di itshegela,

mme di tla aparwa ke mosiami;

yo o se nang molato

o tla abelwa selefera.

27:17
Diane 13:22

18O agile ntlo ya gagwe

jaaka segokgo

le jaaka mokgoro

o o dirwang ke modisa.

19O ya go robala a humile,

mme a se ke a boelele gape:

E re a budulola matlho,

a fitlhele a se na sepe.

20Ditherego di mo wela

jaaka morwalela;

ledimo le mo tsaya bosigo.

21Phefo ya botlhabatsatsi

e mo kuke, a tloge;

e mo gogole mo felong ga gagwe.

22Modimo o mo konopa

o sa rekegele;

o ntse a tshaba seatla sa ona.

23Batho ba tla mo opela diatla;

ba mo leletsa molodi,

fa a tswa mo felong ga gagwe.