Setswana 1970/1987 (TSW70)
2

Jobe o lekwa la bobedi

21Jaanong ya re letsatsi le lengwe bomorwa Modimo ba tla gape, ba ema fa pele ga Morena, Satane le ene a tla gape a le mo gare ga bone, a ema fa pele ga Morena.

2:1
Jobe 1:6
2Morena a botsa Satane a re: “O tswa kae?” Satane a araba Morena a re: “Ke tswa go kgarakgatshega mo lefatsheng, ka itsamaela mo go lone.”

3Morena a ba a botsa Satane gape a re: “Jobe, motlhanka wa me a o mo etse tlhoko? Gonne ga go na monna ope yo o tshwanang nae mo lefatsheng. O siame, ga a na molato, o boifa Modimo, o tshaba bosula. Mme o sa ntse a tshegeditse tshiamo ya gagwe, mme wena o ntlhotlheleditse gore ke mo senyetse a se na molato.”

2:3
Jobe 1:1

4Mme Satane a fetola Morena a re: “Letlalo le a tle le ntshediwe letlalo. Tsotlhe tse motho o di tshotseng o ka di ntsha gore a boloke bophelo jwa gagwe. 5Fela a ko o otlolole letsogo, o ame marapo a gagwe le nama ya gagwe. Foo ruri o tla go itatola a lebaganye nao.”

6Ke fa Morena a raya Satane a re: “Bona, o mo thateng ya gago. Fela o rekegele bophelo jwa gagwe.”

7Ya baa gona Satane a tlogang gape fa pele ga Morena, a betsa Jobe ka diso tse di bosula go simolola patong ya lonao go fitlha phogong ya gagwe. 8Jobe a itseela lobeana, a ingwaya ka lone a ntse a dutse mo moloreng. 9Ke fa mosadi wa gagwe a mo raya a re: “A o sa ntse o tshegeditse tshiamo ya gago? Itatole Modimo o swe!”

2:9
Jobe 19:17

10Mme a mo raya a re: “Le wena o bua jaaka mongwe wa basadi ba e leng dieleele. A re ka amogela tse di molemo mo Moreneng, mme tse di botlhoko tsona re a di gana?” Mo go tsotlhe tseo Jobe a se ka a leofa ka molomo wa gagwe.

2:10
Jobe 1:22
Jak. 5:11

Jobe o lekolwa ke ditsala tsa gagwe

11E rile ditsala tse tharo tsa ga Jobe di utlwela tse di botlhoko tsotlhe tseo tse di mo wetseng, tsa tla, mongwe le mongwe a tswa kwa ga gabo, e bong Elifase wa Themane le Biletate wa Sua le Sofare wa Naama. Bao ba utlwana go ya mmogo kwa go ene le go mo lelela le go mo gomotsa.

2:11
Gen. 36:15
25:2
Jer. 49:7
Još. 15:41
12Jaanong ya re ba tsholetsa matlho ba sa le kgakala, ba bo ba sa mo itse; ke fa ba tlhatlosa mantswe, ba lela, ba ikgagola diaparo ka boraro jwa bone, ba gasetsa lorole kwa godimo ga ditlhogo tsa bone; 13ba tla, ba nna nae fa fatshe masigo a supa le malatsi a supa, go se na ope wa bone yo o buang lefoko nae, ka gonne ba bona botlhoko jwa gagwe e le jo bogolo thata.