Setswana 1970/1987 (TSW70)
19

Jobe o a araba

191Jobe a fetola a re:

2“Lo tla ntlhokofatsa pelo

le go nthubaganya ka dipuo

sebaka se se kana kang?

3Lo nkgobile

e setse e le la bosome,

lwa ntirela ka setlhogo

lo sa tlhajwe ke ditlhong.

4Le fa ka gongwe ke fositse tota,

gona phoso ya me

e tla sala le nna.

5Fa lo rata tota go ikgodisa

le go nnyatsa

le go supa molato

wa nyatsego ya me,

6foo itseng gore ke siamololelwa

ke Modimo,

mme o ntharile ka letloa la ona.

7Bonang, ke goa ke re:

‘Ke a gatelelwa!’

Mme ga ke utlwiwe;

ke lelela thuso,

mme tshiamo ga e teng.

19:7
Jobe 30:20

8Morena o thibile tsela ya me,

mme ke palelwa ke go feta;

le ditselana tsa me

o adile lefifi mo go tsona.

19:8
Dilelo 3:7,9

9O nkapotse tlotlo ya me;

serwalo sa me sa bogosi

o se nkamogile.

10O nthutlile gotlhegotlhe,

ke a tloga;

o kumotse tsholofelo ya me

jaaka setlhare.

11Bogale jwa gagwe

o bo ntukisetsa,

o nkaya mmaba wa gagwe.

19:11
Jobe 13:24
33:10

12Mephato ya gagwe

ya tla mmogo,

e ikatela tsela ya go nkwela,

e ntikanyetsa ka go thibelela.

19:12
Jobe 30:12

13O nkatogantse thata

le bana ba ga rre;

ba ke ne ke tlwaelanye nabo,

ba ipaya ba ba sa nkitseng.

19:13
Pes. 69:9
31:12

14Ba losika lwa ga etsho

ba a ntshaba;

ba ba neng ba nkitse ba ntebetse.

19:14
Pes. 38:12

15Ba lelapa la me le malata a me

ba ntebile jaaka moeng;

ke o sele mo matlhong a bone.

16Motlhanka wa me, fa ke mmitsa,

ga a arabe;

ke na le go mo kokotlela

ka molomo wa me.

17Mowa wa me

o nkgela mosadi wa me;

bomorwa-rre ba re,

ke a nkga.

19:17
Jobe 2:9

18Le basimanyana ba a nnyatsa;

fa ke re ke a nanoga,

ba a ntshotla.

19:18
Jobe 30:1

19Ke maila mo go botlhe

ba ke neng ke ba ikanya;

bao ke ba ratileng

ba mphetogetse baba.

20Marapo a me a ngaparetse

letlalo la me;

ke phologile fela

ka mahinini a meno a me.

19:20
Pes. 102:6

21Ntlhomogeleng pelo!

Ntlhomogeleng pelo!

Lona ditsala tsa me;

gonne seatla sa Modimo

se nkotlile.

19:21
Ruthe 1:13

22Ke go reng,

fa lo ntlhorisa jaaka Modimo,

lo sa kgore tshenyego

ya nama ya me?

19:22
Pes. 27:2

23Ao! A go kwalwe tseo

tse ke di buileng!

A di kwalwe lokwalong!

24A di gwaiwe mo lefikeng

ka sethadi sa tshipi

le ka llota gore di nnele ruri.

25Mme nna ke a itse gore

Mogolodi wa me o a phela;

ke ene yo o nnelang ruri,

o tla ema mo godimo ga lorole.

19:25
2 Tim. 1:12
Jes. 41:14
Hos. 13:14

26Mme ke tla bona Modimo,

ke se na letlalo

le le sentsweng ke dilo tseo,

ke se na nama ya me.

19:26
Pes. 17:15
73:24

27Ona ke tla o bona

e le mothusi wa me,

matlho a me a tla o bona,

e seng o sele;

ke seo pelo ya me

e se tlhologeletsweng mo go nna.

19:27
1 Joh. 3:2

28Fa lo re, re tla mo latelela thata,

re bona molato wa dipogo

mo go ene,

29gona lo boife tšhaka ka losi;

gonne letlhoo ke mongwe

wa melato

e e atlholelwang tšhaka

gore lo tle lo itse,

fa moatlhodi a le teng.”