Setswana 1970/1987 (TSW70)
16

Jobe o a araba

161Jobe a fetola a re:

2“Mafoko a mofuta oo

ke a utlwile gantsi;

lo bagomotsi ba lo tenang

motho, lona lotlhe.

3Mafoko a e leng diphefo fela

a a feleletse?

Gongwe o tlhotlhelediwa ke eng,

fa ò fetola?

4Le nna nka bo ke itse go bua

jaaka lona, fa lona lo ka bo

lo le mo boemong jwa me;

ke ne ke tla lo rulaganyetsa

mafoko sentle

le go lo thukhuthela tlhogo.

16:4
Pes. 22:8

5Nka bo ke lo nonotsha ka

molomo wa me;

kutlwelo-botlhoko

ya mafoko a me e ka bo

e kokobetsa tlalelo ya lona.

6Le fa nka bua, botlhoko jwa me

ga bo kokobele;

fa ke didimala,

ke tlogelwa ke eng?

7Ruri, jaanong ona o ntapisitse.

Wena Modimo, o ntshenyetsa

ba ga etsho botlhe,

8o a ntshwara;

botlhoko jwa me ke mosupi;

bo ntsogetse, jwa mpaya molato

bo lebaganye le nna.

9Bogale jwa ona bo nkgagotse

le go ntwantsha;

ona wa nkhuranyetsa meno;

montsogedi

a nkgwetolela matlho.

16:9
Pes. 35:16
112:10

10Ba nkatlhamolosetsa melomo,

ba ntitaya marameng ka kgobo,

ba nkgobokanela go lwa le nna.

16:10
Pes. 22:8

11Modimo o nneetse

ba ba sokameng,

wa ntatlhela diatleng tsa baikepi.

12Ke ne ke le boiketlong,

mme wa nthobaganya;

wa ntshwara mo thamong,

wa mpšhwetlakanya;

wa ntira sekonopiwa sa ona.

16:12
Dilelo 3:11

13Metsu ya ona e mpharafere

mo ntlheng tsotlhe;

o mphatlola pelo o sa rekegele;

santlhokwe wa me

o o tshololela fa fatshe.

14O phunyaphunya mmele wa me

jaaka fa go phunngwa lobota;

o ntlhasela jaaka seganka.

15Lesela la bohutsana ke le

rokeletse mo letlalong la me;

lonaka lwa me

ka lo latlhela loroleng.

16:15
Gen. 37:34

16Matlho a me

a hubitse ka go lela;

lefifi le lentsho le mo dintshing

tsa matlho a me;

17e tswe go se na bokgopo

mo diatleng tsa me

le thapelo ya me e le phepa.

18Wena lefatshe,

se khurumetse madi a me!

A go goa ga me

go se bone boikhutso!

16:18
Gen. 4:10

19Le jaanong, bonang, mosupi

wa me o kwa legodimong;

ee, moemedi wa me

o kwa godimodimo!

20Ditsala tsa me di a ntshotla,

mme matlho a me

a rothela dikeledi Modimong

16:20
Dilelo 3:14

21gore o fedise kgang ya monna

le Modimo

le ya morwa motho

le tsala ya gagwe.

22Gonne go setse dinyaga

di se kae,

mme ke tla wela mo tseleng,

ke sa boe.

16:22
Jobe 10:21