Setswana 1970/1987 (TSW70)
1

Jobe o lekwa ke Satane

11Go ne go le monna mo lefatsheng la Use, leina la gagwe e le Jobe. Monna yoo o ne a siame, a se na molato, a boifa Modimo, a tshaba bosula.

1:1
Gen. 10:23
22:21
36:28
Jer. 25:20
Dilelo 4:21
Hes. 14:14,20
2O ne a belegetswe bana ba basimane ba supa le basetsana ba le bararo. 3O ne a ruile difutshane di le 7 000 le dikammele di le 3 000 le dipholo tse di gogang di le 1 000 le diesele tse dinamagadi di le 500; le batlhanka ba bantsintsi. Monna yoo o ne a le mogolo go feta botlhe ba ba agileng ntlheng ya botlhabatsatsi.

4Bomorwawe ba ne ba tle ba direlane meletlo mongwe le mongwe mo lapeng la gagwe ka letsatsi la gagwe; le gona ba rome, ba laletse bokgaitsadia-bone ba bararo gore ba je, ba nwe nabo. 5Jaanong e ne e tle e re fa malatsi a meletlo a sena go feta, a rome, a ba bitse, a ba itshepise; a phakele mo mosong, a direle mongwe le mongwe wa bone setlhabelo sa phiso. Gonne Jobe o ne a gopola gore motlhamongwe bomorwaake ba leofile, ba itatola Modimo mo dipelong tsa bone. Jobe o ne a dira jalo ka metlha yotlhe.

6Jaanong ya re ka letsatsi le lengwe bomorwa Modimo ba tla ba ema fa pele ga Morena, Satane le ene a tla a le mo gare ga bone.

1:6
Jobe 2:1
1 Dikg. 22:19-22
1 Ditiraf. 21:1
Sag. 3:1
7Ke fa Morena a botsa Satane a re: “O tswa kae?” Satane a araba Morena a re: “Ke tswa go kgarakgatshega mo lefatsheng, ka itsamaela mo go lone.”

8Morena a ba a botsa Satane a re: “Jobe motlhanka wa me, a ò etse tlhoko? Gonne ga go na monna ope yo o tshwanang nae mo lefatsheng. O siame, ga a na molato, o boifa Modimo, o tshaba bosula.”

9Mme Satane a fetola Morena a re: “A Jobe o boifa Modimo lefela?

1:9
Pes. 73:13
10A ga ke re, wena o mo sireleditse sentle, ene le lapa la gagwe le tsotlhe tse o nang natso mo ntlheng tsotlhe? Ditiro tsa diatla tsa gagwe o di tshegofaditse, diruiwa tsa gagwe tsa ata mo lefatsheng. 11Fela a ko o otlolole letsogo, o ame tsotlhe tse a nang natso. Foo ruri o tla go itatola a lebaganye nao.”

12Ke fa Morena a raya Satane a re: “Go siame, tsotlhe tse a nang natso di mo diatleng tsa gago. Fela ene ka esi o se ka wa mo ntshetsa letsogo.” Satane a ba a tloga fa pele ga Morena.

Jobe o senyegelwa ke bana ba gagwe le khumo ya gagwe

13Jaanong ya re letsatsi le lengwe bomorwawe le bomorwadie ba a ja, ba nwa weine mo lapeng la mogoloa-bone, 14ga tla morongwi kwa go Jobe a re: “Dipholo di ne di lema, diesele tse dinamagadi di ne di fula di bapile natso; 15ke fa ba Seba ba di tlhasela, ba di thopa, ba bolaya batlhanka ka bogale jwa tšhaka. Ke nna ke le nosi fela ke falotseng gore ke go itsise jalo.”

1:15
Gen. 10:7,28
25:3

16Ya re ene a sa ntse a bua, ga ba ga tla yo mongwe a re: “Molelo wa Modimo o wele kwa legodimong, wa fisa dinku le batlhanka, wa di nyeletsa. Ke nna ke le nosi fela ke falotseng gore ke go itsise jalo.”

17Ya re ene a sa ntse a bua, ga ba ga tla yo mongwe a re: “Bakalatea ba tlile e le ditlhopha di le tharo tsa batlhabani, ba tlhasela dikammele, ba di thopa, ba bolaya batlhanka ka bogale jwa tšhaka. Ke nna ke le nosi fela ke falotseng gore ke go itsise jalo.”

1:17
Gen. 11:28

18Ya re ene a sa ntse a bua, ga ba ga tla yo mongwe gape a re: “Bomorwao le bomorwadio ba ne ba a ja, ba nwa weine mo ntlong ya mogoloa-bone, 19ke fa go tla ledimo le legolo le tswa kwa sekakeng, le itaya dikhutlo tse nne tsa ntlo; ya wela bana bao, ba be ba a swa. Ke nna ke le nosi fela ke falotseng gore ke go itsise jalo.”

20Ya ba gona Jobe a nanogang, a ikgagola diaparo, a ipeola tlhogo, a ba a wela fa fatshe, a rapela a khubame 21a re: “Ke dule mo mmeleng wa ga mme ke sa ikatega; ke tla be ke boela teng ke sa ikatega. Morena o ne a nneile, Morena o bile o tsere. A leina la Morena le bakwe!”

1:21
Moreri 5:14
1 Tim. 6:7

22Mo go tsotlhe tseo Jobe a se ka a leofela Modimo le e seng go dira sepe se se bosula.