Setswana 1970/1987 (TSW70)
17

Thapelo ya Moperesiti yo mogolo, e bong Jesu. Ya go ithapelela

171Dilo tseo Jesu o ne a di bua. Jaanong a tsholeletsa matlho kwa legodimong a re: “Rara, nako e tsile; galaletsa Morwao gore Morwao a go galaletse, 2jaaka o mo neile thata mo nameng yotlhe gore mongwe le mongwe yo ò mo mo neileng a mo nee bophelo jo bo sa khutleng.

17:2
Math. 11:27
3Mme botshelo jo bo sa khutleng ke fa ba go itse o le Modimo wa boammaaruri o le wesi, le Jesu Keresete yo ò mo romileng.
17:3
1 Joh. 5:20
4Ke go galaleditse mo lefatsheng ka go fetsa tiro e o e nneetseng go e dira. 5Jaanong, wena Rara, nkgalaletse mo go wena ka wesi ka kgalalelo e ke neng ke na le yona fa go wena, lefatshe le ise le nne teng.
17:5
Joh. 1:1
17:24
Bafil. 2:6

Go rapelela barutwa

6“Leina la gago ke le senoletse batho ba o ba nneileng, ba tswa mo lefatsheng; e ne e le ba gago, o ba nneile, e bile ba tlhokometse lefoko la gago.

17:6
Joh. 17:6
7Jaanong ba itse gore tsotlhe tse o di nneileng di tswa go wena. 8Gonne ke ba neile mafoko a o a nneileng, mme ba a amogetse, ba bile ba itse ruri gore ke tswa go wena, ba dumetse gore o nthomile.
17:8
Joh. 16:30

9“Ke a ba rapelela; ga ke rapelele lefatshe, mme ke rapelela ba o ba nneileng; gonne ke ba gago.

17:9
Joh. 6:37,44
10Tsotlhe tse e leng tsa me ke tsa gago, mme tse e leng tsa gago ke tsa me, mme ke galaleditswe ka bone.
17:10
Joh. 16:15
11Nna ga ke tlhole ke le mo lefatsheng, mme bone ba mo lefatsheng. Nna ke tla koo go wena. Rara yo o Boitshepo, ba femele, ba nne mo leineng la gago le o le nneileng, gore ba nne bongwefela jaaka rona.
17:11
Joh. 10:30
12E rile ke sa ntse ke na nabo mo lefatsheng, ka ba femela ka leina la gago; ba o ba nneileng ka ba disa. Ga go ope wa bone yo o latlhegileng, fa e se morwa-tatlhego, gore Lokwalo lo dirafale.
17:12
Pes. 41:10
109:8
Joh. 6:39
13Jaanong ke tla koo go wena, mme ke bua dilo tse mo lefatsheng gore ba nne le boitumelo jwa me, bo tlale mo go bone.
17:13
Joh. 15:11
14Ke ba neile lefoko la gago, mme lefatshe le ba tlhoile; gonne ga se ba lefatshe, jaaka le nna ke se wa lefatshe.
17:14
Joh. 15:19
15Ga ke kope gore o ba tlose mo lefatsheng, mme e le gore o ba femele mo go yo-o-bosula.
17:15
2 Bathes. 3:3
16Bone ga se ba lefatshe, jaaka nna ke se wa lefatshe. 17Ba itshepise ka boammaaruri; lefoko la gago ke lone boammaaruri.
17:17
Joh. 6:63
18Ke ba romile mo lefatsheng, fela jaaka o nthomile mo lefatsheng.
17:18
Joh. 20:21
19Ke iitshepisa ka ntlha ya bone gore le bone e nne ba ba itshepisitsweng ka boammaaruri.
17:19
Baheb. 10:10

Go rapelela badumedi

20“Ga ke rapelele bone fela, mme ke rapelela le ba ba tla dumelang mo go nna ka lefoko la bone, 21gore ba nne bongwefela botlhe jaaka wena Rara o le mo go nna, le nna ke le mo go wena; a le bone ba nne bongwefela mo go rona, mo lefatshe le ka dumelang, fa o nthomile.

17:21
Bagal. 3:28
22Ke ba neile kgalalelo e o e nneileng gore ba nne bongwefela jaaka rona re le bongwefela;
17:22
Dit. 4:32
23nna ke le mo go bone, le wena o le mo go nna, gore ba nne bongwefela ka botlalo, mo lefatshe le ka itseng, fa o nthomile; o bile o ba ratile jaaka o nthatile.
17:23
1 Bakor. 6:17

24“Rara, ke rata gore ba o ba nneileng le bone ba nne le nna kwa ke leng teng, gore ba bone kgalalelo ya me e o e nneileng, ka o nthatile lefatshe le ise le thaiwe.

17:24
Joh. 12:26
25Rara wa tshiamo, lefatshe ga le a ka la go itse, mme nna ke go itsile; le bone ba, ba lemogile, fa o nthomile. 26Leina la gago ke le ba itsisitse, mme ke tla fela ke le ba itsise gore lorato lo o nthatileng ka lone lo nne mo go bone, le nna ke nne mo go bone.”