Setswana 1970/1987 (TSW70)
37

Jeremia o a tshwarwa, o isiwa kwa kgolegelong

371Setekia, morwa Josia, o ne a busa mo boemong jwa ga Gonya,37:1 Leina le lengwe la gagwe ke Joyagine. morwa Joyakime. Nebukatenesare, kgosi ya Babele, o ne a mo dirile kgosi ya lefatshe la Juta.

37:1
2 Dikg. 24:17
2Mme ene le batlhanka ba gagwe le morafe wa lefatshe ga ba a ka ba utlwa mafoko a Morena a o a buileng ka moporofeti Jeremia.

3Fela kgosi Setekia o ne a roma Jugale, morwa Selemia, le moperesiti Sefanya, morwa Maaseya, kwa go moporofeti Jeremia, ba re: “A ko o re rapelele Morena, Modimo wa rona!”

37:3
Jer. 42:2
Jes. 37:4
4E ne e le fa Jeremia a sa ntse a tswa a tsena mo gare ga morafe, mme ba ise ba mo tsenye mo ntlong ya kgolegelo. 5Mme mephato ya batlhabani ba ga Farao e ne e bolotse kwa Egepeto; ya re Bakalatea ba ba dikanyetsang Jerusalema ka ntwa ba utlwa jalo, ba tlogela Jerusalema.

6Ke fa Lefoko la Morena le tla kwa go moporofeti Jeremia le re: 7Morena, Modimo wa Iseraele, o bua jaana a re: Bolelelang kgosi ya Juta jaana e e lo romileng kwa go nna go mpotsa, lo re: ‘Mephato ya batlhabani e e bolotseng go lo thusa e tla boela kwa Egepeto kwa lefatsheng la yona. 8Mme Bakalatea ba tla boela kwano, ba tlhasela motse o, ba o thopa, ba o fisa ka molelo.’ 9Morena o bua jaana a re: Lo se ka lwa itsietsa ka losi lo a re, ‘Bakalatea ba tla re tlogelela ruri.’ Nnyaya, ga ba nke ba tloga! 10Mme le fa lo ka fenya mephato yotlhe ya batlhabani ba Bakalatea ba ba tlhabanang le lona, ga sala banna ba ba khutlegileng fela, ba tla tsoga, mongwe le mongwe mo tenteng ya gagwe, ba fisa motse o ka molelo.”

11Jaanong e rile mephato ya batlhabani ba Bakalatea e sena go tlogela Jerusalema ka ntlha ya mephato ya batlhabani ba ga Farao, 12Jeremia a tswa mo Jerusalema, a re o ya kwa lefatsheng la Benyamene go amogela boswa teng mo bathong. 13Mme ya re a le mo kgorong ya Benyamene, ga bo go le mookamedi wa batlhodi gona yo leina la gagwe e leng Iria, morwa Selemia, morwa Hananya; ene a tshwara moporofeti Jeremia a re: “O rata go thobela kwa go Bakalatea.”

14Jeremia a fetola a re: “Ke maaka, ga ke rate go thobela kwa go Bakalatea.” Mme Iria a se ka a mo dumela; a mo tshwara, a mo isa kwa dikgosaneng. 15Mme dikgosana tsa galefela Jeremia, tsa mo itaya, tsa mo tsenya mo ntlong ya kgolegelo, mo ntlong ya mokwaledi Jonathane; gonne ba ne ba e dirile kgolegelo. 16E rile Jeremia a sena go tsena mo ntlong ya kgolegelo e e kwa tlase, a setse a na le malatsi a mantsi teng, 17kgosi Setekia a roma go mo ntsha, mme kgosi ya mmotsa mo ntlong ya yona mo sephiring ya re: “A go na le lefoko le le tswang mo Moreneng?”

Jeremia a araba a re: “Ee, le teng!” A ba a re: “O tla neelwa mo diatleng tsa kgosi ya Babele.”

37:17
Jer. 34:21
18Jeremia a feta a botsa kgosi Setekia a re: “Wena le batlhanka ba gago le morafe o ke lo leofetse ka eng, fa lo ntsentse mo ntlong ya kgolegelo? 19Gape: Baporofeti ba lona ba kae ba ba neng ba lo rerela ba re, ‘Kgosi ya Babele ga e nke e tla, go lo tlhasela le fa e le lefatshe le’? 20Mme jaanong, kgosi, morena wa me, a ko o nkutlwe! A mokokotlelo wa me o utlwale fa pele ga gago o o reng: ‘Se mpusetse kwa ntlong ya mokwaledi Jonathane, e se re gongwe ka swela teng.’ ”

21Ke fa kgosi Setekia a laela gore ba tsenye Jeremia mo lapeng le mo tisong ya batlhabani; le gona ba mo naya senkgwe se le sengwe ka letsatsi se se tswang mo mmileng wa babesi, ga tsamaya dijo tsa felelela mo motseng. Jeremia a nna jalo mo lapeng la batlhabani.