Setswana 1970/1987 (TSW70)
32

Jeremia o reka tshimo kwa Anathothe, e le sesupo sa go boa ga Bajuta kwa Babele

321Lefoko le le tsileng kwa go Jeremia le tswa mo Moreneng ka ngwaga wa lesome wa ga Setekia, kgosi ya Juta. Ke ona ngwaga wa 18 wa ga Nebukatenesare. 2Ka sebaka sela batlhabani ba kgosi ya Babele ba ne ba dikanyetsa Jerusalema ka ntwa. Moporofeti Jeremia o ne a tswaletswe, a le mo lapeng la batlhabani le le kwa ntlong ya kgosi ya Juta.

32:2
2 Dikg. 25:1,2
3Ke fa Setekia, kgosi ya Juta, o neng a mo tswaletse teng a re: “Ke ka ntlhaang, fa o bolelela pele o re: ‘Morena o bua jaana a re: Bonang, ke tla neela motse o mo diatleng tsa kgosi ya Babele, mme e tla o thopa.
32:3
Jer. 21:7
27:6
4Setekia, kgosi ya Juta, le ene ga a na go falola mo diatleng tsa Bakalatea. Ruri, o tla neelwa mo diatleng tsa kgosi ya Babele, a bua nayo ba lebaganye. 5Yona e tla isa Setekia kwa Babele; o tla nna teng koo go fitlhelela ke mo ela tlhoko, go bua Morena. Le fa lo tla tlhabana le Bakalatea, ga lo ka ke lwa kgona sepe.’ ”
32:5
Jer. 52:11

6Mme Jeremia a re: “Lefoko la Morena le tsile kwa go nna la re: 7‘Bona, Hanamele, morwa Sadume, rangwanaago, o tla tla kwa go wena a re: Ithekele tshimo ya me e e kwa Anathothe; gonne o na le tshiamelo ya thekololo go ka e reka.’

32:7
Lef. 25:25
Ruthe 4:3,4
8Mme Hanamele, morwa rrangwane, o ne a tla kwa go nna jaaka Morena a buile, kwa lapeng la batlhabani, a nthaya a re: ‘A ko o reke tshimo ya me e e kwa Anathothe mo lefatsheng la Benyamene, gonne o na le tshiamelo ya go rua boswa le ya thekololo; e ithekele!’ Ke fa ke lemoga gore ke Lefoko la Morena. 9Ya baa gona ke rekang tshimo e e kwa Anathothe mo go Hanamele, morwa rrangwane, ka mo lekanyetsa madi, e bong diselefera di le 17. 10Ka ba ka kwala lokwalo, ka lo kana, ka bitsa basupi, ka mo lekanyetsa diselefera ka selekanyetso. 11Ka tsaya lokwalo lwa theko lo lo kannweng ka fa molaong le tlwaelong, le lo lo sa kanwang, 12ka neela Baruge, morwa Neria, morwa Mahaseya, lokwalo lwa theko fa pele ga matlho a ga Hanamele, morwa rrangwane, le fa pele ga matlho a basupi ba ba ikwadileng leina mo lokwalong lwa theko, le fa pele ga Bajuta botlhe ba ba neng ba ntse mo lapeng la batlhabani. 13Ka laela Baruge fa pele ga matlho a bone ka re: 14Morena wa masomosomo, Modimo wa Iseraele, o bua jaana a re: Tsaya dikwalo tse, e leng lokwalo lwa theko lo lo kannweng lo, le lokwalo lo lo sa kanwang, o di lokele mo nkgwaneng ya letsopa gore di tle di bolokege sebaka se seleele. 15Gonne Morena wa masomosomo, Modimo wa Iseraele, o bua jaana a re: Matlo le masimo le masimo a moweine a tla ba a rekwa gape mo lefatsheng le.’ ”

Thapelo ya ga Jeremia

16Jaanong ya re ke sena go neela Baruge, morwa Neria, lokwalo lwa theko, ka rapela Morena ka re: 17“Ao! Morena Modimo, bona, o dirile legodimo le lefatshe ka thata e kgolo ya gago le ka letsogo le le otlologileng la gago. Ga go na tiro epe e e go palelang.

32:17
Jer. 27:5
Luka 1:37
18O direla ba le dikete ka bopelotlhomogi, o busolosetsa tshiamololo ya borra-bana mo dihubeng tsa bana ba bone sehularong sa bone; o Modimo o mogolo, o o thata, o leina la gago e leng Morena wa masomosomo.
32:18
Ekes. 20:5,6
19O mogolo mo kgakololong, o nonofile mo tirong; matlho a gago a budulogetse ditsela tsotlhe tsa bana ba batho gore o duele mongwe le mongwe ka fa tsamaong ya gagwe le ka fa leungong la ditiro tsa gagwe.
32:19
Baroma 2:6
20O dirile ditshupo le dikgakgamatso kwa lefatsheng la Egepeto, mo go Iseraele le mo bathong ba bangwe, go fitlha kajeno, wa itirela leina jaaka le tumile kajeno. 21O ntshitse Iseraele, morafe wa gago, kwa lefatsheng la Egepeto ka ditshupo le ka dikgakgamatso le ka seatla se se thata le ka letsogo le le otlologileng le ka theregiso e kgolo. 22O ba neile lefatshe leno le o le ikanetseng borraabo go le ba naya; ke lefatshe le le elang mašwi le dinotshe. 23Ba tsenye mo go lone, ba le rua, mme ba sa utlwe lentswe la gago, ba sa sepele ka fa molaong wa gago, ba sa dire sepe sa dilo tse o di ba laetseng gore ba di dire. Ke ka moo o ba digetseng mo tatlhegong yotlhe e.

24“Bona, ditotoma di setse di fitlhile fa motseng gore baba ba o thope; motse o neelwa mo diatleng tsa Bakalatea ba ba tlhabanang nao ka ntlha ya tšhaka le tlala le leroborobo. Go dirafetse jaaka o buile. Kana o a bona. 25Mme wena Morena Modimo, o ntheile wa re: ‘Ithekele tshimo ka diselefera, o bitse basupi – le fa motse o neelwa mo diatleng tsa Bakalatea.’ ”

26Ke fa Lefoko la Morena le tla kwa go Jeremia le re: 27“Bona, ke nna Morena, Modimo wa nama yotlhe! A nka palelwa ke sengwe?”

32:27
Num. 16:22
Jer. 32:17
28Ka moo Morena o bua jaana a re: “Bona, ke tla neela motse o mo diatleng tsa Bakalatea le mo diatleng tsa ga Nebukatenesare, kgosi ya Babele, mme o tla o thopa. 29Bakalatea ba ba tlhabanang le motse o ba tla tsena mo go ona, ba tshuba motse o, ba o fisa ka molelo mmogo le matlo a ba fiseditseng Baale maswalo, ba tshelela medimo e sele ditshupelo tsa noo mo ditlhomesong tsa ona gore ba nkgalefise.
32:29
Jer. 19:13
30Gonne Baiseraele le Bajuta ba ne ba ntse ba dira fela tse di bosula mo matlhong a me go tloga bonyaneng jwa bone; ee, Baiseraele ba ntse ba nkgakaditse fela ka ditiro tsa diatla tsa bone,” Morena o buile jalo. 31“Gonne motse o, go tloga ka letsatsi le ba o agileng ka lone go fitlha letsatsing la kajeno, o ntse o ntlhotlheleditse bogaleng le go nkgalefisa; ka moo ke na le go o tlosa fa pele ga me, 32ka ntlha ya bosula jotlhe jwa Baiseraele le Bajuta jo ba bo dirileng go nkgakatsa, bona le dikgosi tsa bona le dikgosana tsa bona le baperesiti ba bona le baporofeti ba bona le banna ba Juta le baagi ba Jerusalema. 33Ba ne ba nkhularela, ba sa ntebe; le fa ke ba rutile ka tlhoafalo, ga ba a ka ba utlwa le e seng go amogela thuto. 34Le gona ba beile maila a medimo ya bone mo Ntlong e e bidiwang ka leina la me gore ba e itshekolole.
32:34
Jer. 7:30
2 Dikg. 21:4,5
35Ba feta ba aga dithota tsa tlhabelo tsa ga Baale tse di mo mogorogorong wa Morwa-Hinome gore ba fisetse Mologe bomorwaa-bone le bomorwadia-bone. Kana ga ke a ba laela jalo! Ga go ise go tsene mo pelong ya me gore ba dire makgapha a a ntseng jalo go gogela Bajuta mo maleong.”
32:35
Jer. 7:31
19:5

Tsholofetso ya Morena

36Mme jaanong, ke ka moo Morena, Modimo wa Iseraele, o buang jaana ka ga motse o, o lo buang ka ga ona lo re: “O neetswe mo diatleng tsa kgosi ya Babele ka tšhaka le ka tlala le ka leroborobo” – a re: 37“Bonang, ke tla ba phutha mo mafatsheng aotlhe kwa ke ba leleketseng gona ke le bogale, ke galefile, ke gaketse thata; ke tla ba busetsa mo felong fano, ke ba agisa mo tshireletsong. 38Ba tla nna morafe wa me, mme ke tla nna Modimo wa bone.

32:38
Jer. 24:7
30:22
31:1,33
39Ke tla ba naya pelo e sele le maitsholo a sele gore ba mpoife ka malatsi aotlhe, gore ba phele sentle le bana ba bone ba ba tla ba latelang.
32:39
Hes. 36:27
40Ke tla dira kgolagano e e sa khutleng nabo ya go re: Ga nkitla ke ba hularela le e seng go khutla go ba direla molemo; ke tla tsenya go mpoifa mo dipelong tsa bone gore ba se ka ba ntlogela. 41Ke tla ba itumelela, ke ba direla molemo; ke tla ba tlhoma mo lefatsheng le ka boammaaruri, ka pelo ya me yotlhe le ka mowa wa me otlhe.”

42Gonne Morena o bua jaana a re: “Ke tla tlisetsa morafe o tse di molemo tsotlhe tse ke di o solofeditseng, fela jaaka ke o tliseditse tatlhego yotlhe e. 43Masimo a tla rekwa gape mo lefatsheng le, le lo buang ka ga lone lo re: ‘Ke sekaka fela fa go se nang batho le dikgomo; le neetswe mo diatleng tsa Bakalatea.’ 44Ba tla reka masimo ka selefera, ba kwala dikwalo tsa teng, ba di kana, ba bitsa basupi, mo lefatsheng la Benyamene le mo tikologong ya Jerusalema le mo metseng ya Juta le mo metseng ya dithaba le mo metseng ya naga e e kwa tlase le mo metseng ya borwa. Gonne ke tla fetola tatlhego ya bone, go bua Morena.”