Setswana 1970/1987 (TSW70)
30

Ka ga kgololo ya Bajuta kwa Babele le ka ga kgololo ya kgolagano e ntšhwa

301Lefoko le le tsileng kwa go Jeremia le tswa mo Moreneng la re: 2Morena, Modimo wa Iseraele, o bua jaana a re: ‘Ikwalele mafoko aotlhe a ke a buileng nao mo lokwalong;

30:2
Jer. 29:14
3gonne, bona, malatsi a e tla,’ go bua Morena, ‘a ke tla fetolang tatlhego ya morafe wa me wa Iseraele le Juta ka ona.’ Morena o buile a re: ‘Ke tla ba busetsa kwano lefatsheng le ke le neileng borraabo, mme ba tla le rua.’ ”

4Mafoko a Morena o a buileng ka ga Iseraele le ka ga Juta ke a:

5“Ee, Morena o bua jaana a re:

‘Re utlwetse selelo sa letshogo

le sa therego,

mme ga go na kagiso.

6Botsang thata, lo bone gore

a monna o ka belega?

Ke eng, fa ke bona banna botlhe

ba itshwere dinoka ka diatla

jaaka mosadi yo o belegang,

mme difatlhego tsotlhe

di setlhafetse.

30:6
Jes. 13:8

7Ijoo! Kana letsatsi leo

ke le legolo!

Ijoo! Ga go na

le le tshwanang nalo!

Ke sebaka sa tlalelo

mo go Jakobe,

mme o tla gololwa mo go yona.

30:7
Joele 2:11
Sef. 1:15

8“ ‘E tla re ka letsatsi leo,’ go bua Morena, ‘ke robe joko e e mo thamong tsa bone, ke kgaole dikgole tsa bone. Baeng ga ba kitla ba tlhola ba ba dira batlhanka.

30:8
Jer. 27:12
9Mme ba tla direla Morena, Modimo wa bone, le Dafita, kgosi ya bone, yo ke tla mo ba tsosetsang.
30:9
Jer. 23:5
Hes. 34:23

10“ ‘Mme wena, se boife, Jakobe,

motlhanka wa me!’

go bua Morena.

‘Se rerege, Iseraele!

Gonne bona, ke tla go pholosa

kwa kgakala le losika lwa gago

mo lefatsheng la botshwaro

jwa bone.

Jakobe o tla boa, a ikhutsa,

a le mo tshireletsong,

go se na yo o mo tshosang.

30:10
Jer. 46:27
Jes. 44:2

11Gonne ke na nao,’

go bua Morena,

‘gore ke go pholose.

Ee, ke tla fedisa ditšhaba tsotlhe

tse ke go falaleditseng

kwa go tsona,

mme wena ga nkitla ke go fedisa.

Ee, ke tla go otla ka tekanyo,

mme ga nkitla ke tlosa kotlo

mo go wena fa gotlhe.’

30:11
Jer. 10:24

12“Gonne Morena o bua jaana a re:

‘Tatlhego ya gago

ke e e befileng;

ntho ya gago ke e e sa foleng.

30:12
Jer. 15:18

13Ga go na yo o go okang

ka tshwanelo;

tlhagala e tlhoka ditlhare;

go fola ga go teng mo go wena.

14Baratwi botlhe ba gago

ba go lebetse,

ga ba na sepe nao;

gonne ke go otlile jaaka mmaba

a otla ka petso e e setlhogo;

gonne molato wa gago o mogolo,

maleo a gago a mantsi.

15O goelang ka ga tshenyegelo

ya gago le ka ga botlhoko

jwa gago jo bo sa foleng?

Ke go diretse tseo,

ka molato wa gago o le mogolo,

ka maleo a gago a le mantsi.

16Ka ntlha ya moo go tla jewa

botlhe ba ba go jeleng.

Botlhe ba ba go pitlagantseng

ba tla ya mo botshwarong;

ba ba go thopileng

ba tla thopiwa;

ba ba go thukhuthileng

ke tla ba neela bathukhuthi.

17Gonne ke tla go fodisa,

ke alafa dintho tsa gago,’

go bua Morena.

‘E re ka ba go bitsa

“Yo o lelekilweng” le

“Sione yo o sa batlweng ke ope.” ’ ”

18Morena o bua jaana a re:

‘Bonang, ke tla fetola tatlhego

ya malapa a ga Jakobe,

ke tlhomogela

meago ya gagwe pelo.

Motse o tla tsosiwa gape

mo dithoteng tsa marope a ona.

Ntlo ya borena e tla nna

fa go e tshwanetseng.

30:18
Jer. 30:3

19Mme go tla utlwala difela

tsa pako mo go bona

le mantswe a ba ba thabileng.

Ke tla ba ntsifatsa,

ga ba ne ba fokotsega;

ke tla ba tlotla,

ga ba ne ba nyatsega.

20Bomorwawe ba tla nna jaaka

pele.

Phuthego ya gagwe

e tla tlhomamisiwa

fa pele ga me;

mme bagateledi botlhe ba gagwe

ke tla ba otla.

21Kgosi ya bone

e tla nna ya ga bone.

Mmusi wa bone

o tla tswa mo gare ga bone.

Ke tla mo atametsa

gore a nne gaufi le nna.

Gonne ke mang

yo o ka betang pelo,

a nkatamela?’ go botsa Morena.

22‘Mme lo tla nna morafe wa me;

ke tla nna Modimo wa lona.’ ”

30:22
Jer. 24:7

23Bonang, ledimo la Morena le bolotse; ke bogale jo bo tukang. Sefefo se se boitshegang se tla tlhasela ditlhogo tsa baikepi.

30:23
Jer. 23:19
24Bogale jwa Morena ga bo nke bo khutla a ise a dirafatse, a fetse maikaelelo a pelo ya gagwe. Lo tla lemoga sentle mo malatsing a bofelo.