Setswana 1970/1987 (TSW70)
28

Moporofeti wa maaka o ganetsa Jeremia

281E rile ka ngwaga ona oo, mo tshimologong ya puso ya ga Setekia, kgosi ya Juta, ya re ka ngwaga wa bone mo kgweding ya botlhano Hananya, morwa Asure, moporofeti wa kwa Gibeone, a nthaya mo Ntlong ya Morena, baperesiti ba le teng le batho botlhe, a re: 2Morena wa masomosomo, Modimo wa Iseraele, o bua jaana a re: ‘Ke robile joko ya kgosi ya Babele. 3Dijana tsotlhe tsa Ntlo ya Morena tse Nebukatenesare, kgosi ya Babele, o di tlositseng mono, a di isa kwa Babele, ke tla di busetsa mo felong fano, dinyaga di le pedi di ise di fete.

28:3
Jer. 27:16
4Le Jegonya, morwa Joyakime, kgosi ya Juta, le batshwarwi botlhe ba Juta, ba ba isitsweng kwa Babele, ke tla ba busetsa mo felong fano; gonne ke tla roba joko ya kgosi ya Babele.’ Morena o buile jalo.”
28:4
Jer. 27:20

5Ke fa moporofeti Jeremia a raya moporofeti Hananya fa pele ga baperesiti le batho botlhe ba ba neng ba eme mo Ntlong ya Morena. 6Moporofeti Jeremia a re: “Ahee! A Morena a dire jalo! A Morena a dirafatse mafoko a gago a o a rerileng, ka go busa dijana tsotlhe tsa Ntlo ya Morena le batshwarwi botlhe kwa Babele le go ba busetsa mo felong fano. 7Fela a ko o utlwe lefoko le, le ke le buang mo ditsebeng tsa gago le mo ditsebeng tsa batho botlhe ke re: 8Baporofeti ba ba neng ba le teng go tswa bogologolo, nna le wena re ise re nne teng, ba reretse mafatshe a mantsi le magosi a magolo ka ga ntwa le tatlhego le leroborobo. 9Mme fa moporofeti a rera kagiso, o tla itsiwe ka go dirafala ga lefoko la gagwe, fa e le moporofeti yo Morena a mo romileng ka nnete.”

10Ke fa moporofeti Hananya a rola joko mo thamong ya moporofeti Jeremia, a e roba.

28:10
Jer. 27:2
11Hananya a ba a bua fa pele ga batho botlhe a re: “Morena o bua jaana a re: ‘Ke tla roba joko ya ga Nebukatenesare, kgosi ya Babele jalo, ke e tlosa mo thamong tsa ditšhaba tsotlhe, dinyaga di le pedi di ise di fete.’ ” Mme moporofeti Jeremia a itsamaela ka tsela ya gagwe.
28:11
Jer. 28:9

12Jaanong e rile moporofeti Hananya a sena go tlosa joko mo thamong ya moporofeti Jeremia le go e roba, lefoko la Morena la tla kwa go Jeremia la re: 13“Yaa o ree Hananya o re: ‘Morena o bua jaana a re: Dijoko tsa logong o di robile, mme boemong jwa tsona o tla dira dijoko tsa tshipi. 14Gonne Morena wa masomosomo, Modimo wa Iseraele, o bua jaana a re: Ke beile joko ya tshipi mo thamong tsa ditšhaba tsotlhe tse gore di direle Nebukatenesare, kgosi ya Babele; di tshwanetse go mo direla. Le gona ke mo neetse diphedi tsa naga gore di mo direle.’ ”

28:14
Jer. 27:6

15Jaanong moporofeti Jeremia a raya moporofeti Hananya a re: “A ko o utlwe, Hananya! Morena ga a go roma. Mme wena o timeditse morafe o gore ba ikanye maaka. 16Ke ka moo Morena a buang jaana a re: ‘Bona, ke tla go tlosa mo lefatsheng. O tla swa ka ona ngwaga o. Gonne o tsogetse Morena ka go rera boikepo.’ ”

28:16
Jer. 23:14
29:32

17Moporofeti Hananya o ne a swa jalo ka ona ngwaga o mo kgweding ya bosupa.