Setswana 1970/1987 (TSW70)
25

Magosi a tla nosiwa senwelo sa bogale jwa Modimo

251Lefoko le le tsileng kwa go Jeremia ka ga morafe otlhe wa Juta mo ngwageng wa bone wa ga Joyakime, morwa Josia, kgosi ya Juta; ke ona ngwaga o Nebukatenesare o simolotseng go busa kwa Babele ka ona; 2le moporofeti Jeremia o le buileng le morafe otlhe wa Juta le baagi botlhe ba Jerusalema a re: 3“Lefoko la Morena le sa le le tla kwa go nna go tloga ka ngwaga wa 13 wa ga Josia, morwa Amone, kgosi ya Juta, go fitlhelela letsatsing la kajeno; e setse e le dinyaga di le 23 ke ntse ke bua le lona ka tlhoafalo, mme ga lo a ka lwa utlwa. 4Le gona Morena o lo rometse batlhanka botlhe ba gagwe ka tlhoafalo, e leng baporofeti, mme ga lo a ka lwa utlwa le e seng go sekega ditsebe gore lo utlwe. 5Ba lo raya ba re: ‘Boang tlhe, mongwe le mongwe mo tseleng ya gagwe e e bosula le mo bokgopong jwa ditiro tsa lona; foo lo tla nna lo aga mo lefatsheng leno le Morena o le lo neileng go tloga bogologolo go ya bosakhutleng. 6Se saleng medimo e sele morago go e direla le go e obamela; se ntlhotlheletseng bogaleng ka tiro ya diatla tsa lona gore ke se ka ka lo direla bosula.’ 7Mme ga lo a ka lwa nkutlwa, mme lo ntlhotlheleditse bogaleng ka tiro ya diatla tsa lona, lwa itirela molato.” Morena a re jalo.

8Ke ka moo Morena wa masomosomo a buang jaana a re: “E re ka lo se ka lwa utlwa mafoko a me, 9bonang, ke tla romela kwa ditsong tsotlhe tsa bokone le kwa go Nebukatenesare, kgosi ya Babele, motlhanka wa me, ke ba tsaya, ke ba tlisa kwano gore ba tlhabane le lefatshe leno le baagi ba lone le ditšhaba tsotlhe tse di mo tikologong ya lone. Mme bana ke tla ba hutsa gore ba latlhege, ke ba dira theregiso le tshotlego le nyatsego e e sa khutleng.” Go bua Morena.

25:9
Jer. 27:6
10“Ke tla fedisa mo go bona moduduetso le boitumelo le lentswe la monyadi le lentswe la monyalwa le modumo wa tshilo le lesedi la lobone.
25:10
Jer. 16:9
11Lefatshe lotlhe le tla fetoga marope le sekaka, mme ditšhaba tse, di tla direla kgosi ya Babele dinyaga tse di 70.
25:11
Jer. 29:10
2 Ditiraf. 36:21
Esera 1:1
Dan. 9:2
12Mme e tla re dinyaga di le 70 di sena go feta, ke beletse kgosi ya Babele le setšhaba seo ditshiamololo tsa bone; lefatshe la Bakalatea ke tla le fetola sekaka se se sa khutleng.” Morena a re jalo. 13“Mme ke tla dirafaletsa lefatshe leo mafoko a me otlhe a ke a buileng ka ga lone, mafoko otlhe a a kwadilweng mo bukeng e, a Jeremia o a buileng ka ga ditšhaba tsotlhe. 14Mme le bao ba tla dirwa batlhanka ba ditšhaba tse di thata le ba dikgosi tse dikgolo. Ke tla ba busetsa jalo ka fa ditirong tsa bone le ka fa go direng ga diatla tsa bone.”

Modimo o tla betsa merafe

15Gonne Morena, Modimo wa Iseraele, o buile jaana le nna a re: “Senwelo se sa weine ya bogale, se tsee mo seatleng sa me, o se nose ditšhaba tsotlhe tse ke go romelang kwa go tsona

25:15
Jer. 51:7
Jes. 51:17
Tshen. 14:10
16gore di nwe, di thekesele, di tsenwe ka ntlha ya tšhaka e ke tla e romelang kwa go tsona.”

17Foo ka tsaya senwelo mo seatleng sa Morena, ka nosa ditšhaba tsotlhe tse Morena a nthometseng kwa go tsona, 18e bong Jerusalema le metse ya Juta le dikgosi tsa teng le dikgosana tsa teng go e fetola marope le go di dira theregiso le tshotlo le thogako jaaka go ntse kajeno.

19Ka nosa Farao, kgosi ya Egepeto, le batlhanka ba gagwe le dikgosana tsa gagwe le morafe otlhe wa gagwe; 20le makgoba otlhe, le dikgosi tsotlhe tsa lefatshe la Use, le dikgosi tsotlhe tsa lefatshe la Bafelesita, le Ašekalone le Gasa le Ekerone le masalela a Ašetote; 21le Etomo le Moabe le Baamone; 22le dikgosi tsotlhe tsa Tiro le dikgosi tsotlhe tsa Sitone le dikgosi tse di fa losing kwa moseja ga lewatle; 23le Detane le Thema le Buse le botlhe ba ba sekotsweng tlhogo;

25:23
Jer. 9:25
24le dikgosi tsotlhe tsa Arabia le dikgosi tsotlhe tsa makgoba a a nnang mo sekakeng; 25le dikgosi tsotlhe tsa Simeri le dikgosi tsotlhe tsa Elame le dikgosi tsotlhe tsa Media; 26le dikgosi tsotlhe tsa kwa bokone tse di gaufi le tse di kgakala ka go latelana ga tsona.

Ee, ka nosa magosi otlhe a lefatshe a a leng teng mo lefatsheng, mme kgosi ya Sesage25:26 Go tewa Babele. e tla nwa morago ga tsona.

25:26
Jer. 51:41
27Mme o ba ree o re: “Morena wa masomosomo, Modimo wa Iseraele, o bua jaana a re: ‘Nwaang lo tagwe, lo kgwe; waang, mme lo se ka lwa tsoga gape, ka ntlha ya tšhaka e ke e romelang mo go lona.’ 28Mme e re fa ba gana go amogela senwelo mo seatleng sa gago le go nwa, o ba ree o re: ‘Morena wa masomosomo o bua jaana a re: Ruri, lo tshwanetse go nwa. 29Gonne bonang, ke simolola ka motse o o bidiwang ka leina la me go o otla ka tatlhego; a lona lo ka falola, lo sa bediwe? Ruri, lo tla bediwa! Gonne ke tla bitsa tšhaka gore e itee baagi botlhe ba lefatshe. Morena wa masomosomo o buile jalo.’
25:29
Jer. 49:12
1 Pet. 4:17

30“Mme wena o ba rerele mafoko otlhe a, o ba ree o re:

“ ‘Morena o tla duma

a le kwa godimo;

o tla utlwatsa tumo ya gagwe

go tswa moagong o o boitshepo

wa gagwe;

o tla rora ka ntlha ya Tempele

ya gagwe mo go boitshegang;

o tla tlhabela baagi botlhe

ba lefatshe mokgosi jaaka

ba ba gatang maungo a moweine.

31Loratla lwa ntwa lo tla utlwala

go fitlha kwa dikhutlong

tsa lefatshe;

gonne Morena o na le kgang

le ditšhaba,

o sekisa batho botlhe,

mme baikepi o tla ba neela

mo tšhakeng.’

Morena a re jalo.”

32Morena wa masomosomo o bua jaana a re: “Bonang, tatlhego e tla wela ditšhaba ka tatelano ya tsona; ledimo le legolo le tla tsosiwa kwa mafelelong a lefatshe. 33Ka letsatsi leo ba ba bolailweng ke Morena ba tla fitlhelwa go tswa ntlheng nngwe ya lefatshe go fitlha kwa ntlheng e nngwe ya lefatshe; ga ba kitla ba hutsafalelwa le e seng go tlosiwa le e seng go fitlhwa; ba tla nna letshotelo fela mo nageng.

25:33
Jer. 7:33

34“Goang, lona badisa, bokolelang, lo ipidikanye mo leroleng, lona barena ba letsomane. Malatsi a fitlhile a lo tlhajwang ka ona gore lo we, lo tšhwetlakanngwe jaaka dinkgo tse dintle.

25:34
Jer. 23:1
35Mme badisa ba tla tlhoka fa ba tshabelang teng; barena ba letsomane ga ba na go falola. 36Reetsa! Badisa ba a goa; barena ba letsomane ba a lela; gonne Morena o sentse mafulo a bone. 37Meraka e e neng e le mo kagisong e fetotswe sekaka ka bogale jo bo tukang jwa Morena. 38O tlogetse dikhu tsa gagwe jaaka tawana; ee, lefatshe la bone le fetotswe sekaka ka tšhaka e e setlhogo le ka bogale jwa gagwe jo bo tukang.”