Setswana 1970/1987 (TSW70)
24

Pono ya tlatlana tse pedi tse di nang le difeie, tse di tshwantshang Baiseraele

241Morena o ne a mpontsha pono, ka bona ditlatlana di le pedi tse di nang le difeie; di beilwe fa pele ga Tempele ya Morena. – E ne e le fa Nebukatenesare, kgosi ya Babele, a sena go tlosa Jegonya, morwa Joyakime, kgosi ya Juta, le dikgosana tsa Juta, le ditswerere, le bathudi mo Jerusalema le go ba isa mo botshwarong kwa Babele.

24:1
Jer. 29:2
2 Dikg. 24:14,15
2Tlatlana ya ntlha e ne e na le difeie tse di monate thata jaaka difeie tsa mabutswapele. Mme tlatlana e nngwe e ne e na le difeie tse dimpe thata tse di sa ka keng tsa jewa, ka di le dimpe thata. 3Ke fa Morena a nthaya a re: “O bona eng, Jeremia?”

Ka re: “Difeie. Difeie tse di monate di molemo thata; tse dimpe di dimpe thata, mo motho o palelwang ke go di ja, ka di le dimpe thata.”

24:3
Jer. 1:11,13

4Ke fa Lefoko la Morena le tla kwa go nna le re: 5Morena, Modimo wa Iseraele, o bua jaana a re: ‘Ke tla leba batshwarwi ba Juta ba ke ba tlositseng mono, ka ba romela kwa lefatsheng la Bakalatea ka bopelonomi jaaka difeie tse di monate tse. 6Ke tla lebisa matlho a me mo go bone gore ke ba direle molemo, ke ba busetse mo lefatsheng leno. Ke tla ba agisa, mme ke sa ba rutle; ke tla ba tlhoma, mme ke sa ba kumole.

24:6
Jer. 31:28
7Gape, ke tla ba naya dipelo tse di nkitseng, fa ke le Morena. Ba tla nna morafe wa me, nna ke tla nna Modimo wa bone. Gonne ba tla boela kwa go nna ka pelo yotlhe.
24:7
Jer. 31:33,34

8“ ‘Mme Setekia, kgosi ya Juta, le dikgosana tsa gagwe le masalela a Jerusalema le ba ba sadisitsweng mo lefatsheng leno le ba ba agileng kwa lefatsheng la Egepeto, ke tla dira gore ba tshwane le difeie tse di bodileng tse di sa jeweng ke motho, ka di le bosula thata.’ ” Ke tse Morena o di buileng. 9“ ‘Ee, ke tla ba dira theregiso le kotsi mo magosing otlhe a lefatshe; ke tla ba dira kgobo le seane le tshotlo le thogako mo mafelong otlhe kwa ke ba lelekelang teng.

24:9
Jer. 29:18
10Ke tla ba romela tšhaka le tlala le leroborobo go ya go fitlhelela ba felelediwe mo lefatsheng le ke le ba neileng le borraabo.’ ”

25

Magosi a tla nosiwa senwelo sa bogale jwa Modimo

251Lefoko le le tsileng kwa go Jeremia ka ga morafe otlhe wa Juta mo ngwageng wa bone wa ga Joyakime, morwa Josia, kgosi ya Juta; ke ona ngwaga o Nebukatenesare o simolotseng go busa kwa Babele ka ona; 2le moporofeti Jeremia o le buileng le morafe otlhe wa Juta le baagi botlhe ba Jerusalema a re: 3“Lefoko la Morena le sa le le tla kwa go nna go tloga ka ngwaga wa 13 wa ga Josia, morwa Amone, kgosi ya Juta, go fitlhelela letsatsing la kajeno; e setse e le dinyaga di le 23 ke ntse ke bua le lona ka tlhoafalo, mme ga lo a ka lwa utlwa. 4Le gona Morena o lo rometse batlhanka botlhe ba gagwe ka tlhoafalo, e leng baporofeti, mme ga lo a ka lwa utlwa le e seng go sekega ditsebe gore lo utlwe. 5Ba lo raya ba re: ‘Boang tlhe, mongwe le mongwe mo tseleng ya gagwe e e bosula le mo bokgopong jwa ditiro tsa lona; foo lo tla nna lo aga mo lefatsheng leno le Morena o le lo neileng go tloga bogologolo go ya bosakhutleng. 6Se saleng medimo e sele morago go e direla le go e obamela; se ntlhotlheletseng bogaleng ka tiro ya diatla tsa lona gore ke se ka ka lo direla bosula.’ 7Mme ga lo a ka lwa nkutlwa, mme lo ntlhotlheleditse bogaleng ka tiro ya diatla tsa lona, lwa itirela molato.” Morena a re jalo.

8Ke ka moo Morena wa masomosomo a buang jaana a re: “E re ka lo se ka lwa utlwa mafoko a me, 9bonang, ke tla romela kwa ditsong tsotlhe tsa bokone le kwa go Nebukatenesare, kgosi ya Babele, motlhanka wa me, ke ba tsaya, ke ba tlisa kwano gore ba tlhabane le lefatshe leno le baagi ba lone le ditšhaba tsotlhe tse di mo tikologong ya lone. Mme bana ke tla ba hutsa gore ba latlhege, ke ba dira theregiso le tshotlego le nyatsego e e sa khutleng.” Go bua Morena.

25:9
Jer. 27:6
10“Ke tla fedisa mo go bona moduduetso le boitumelo le lentswe la monyadi le lentswe la monyalwa le modumo wa tshilo le lesedi la lobone.
25:10
Jer. 16:9
11Lefatshe lotlhe le tla fetoga marope le sekaka, mme ditšhaba tse, di tla direla kgosi ya Babele dinyaga tse di 70.
25:11
Jer. 29:10
2 Ditiraf. 36:21
Esera 1:1
Dan. 9:2
12Mme e tla re dinyaga di le 70 di sena go feta, ke beletse kgosi ya Babele le setšhaba seo ditshiamololo tsa bone; lefatshe la Bakalatea ke tla le fetola sekaka se se sa khutleng.” Morena a re jalo. 13“Mme ke tla dirafaletsa lefatshe leo mafoko a me otlhe a ke a buileng ka ga lone, mafoko otlhe a a kwadilweng mo bukeng e, a Jeremia o a buileng ka ga ditšhaba tsotlhe. 14Mme le bao ba tla dirwa batlhanka ba ditšhaba tse di thata le ba dikgosi tse dikgolo. Ke tla ba busetsa jalo ka fa ditirong tsa bone le ka fa go direng ga diatla tsa bone.”

Modimo o tla betsa merafe

15Gonne Morena, Modimo wa Iseraele, o buile jaana le nna a re: “Senwelo se sa weine ya bogale, se tsee mo seatleng sa me, o se nose ditšhaba tsotlhe tse ke go romelang kwa go tsona

25:15
Jer. 51:7
Jes. 51:17
Tshen. 14:10
16gore di nwe, di thekesele, di tsenwe ka ntlha ya tšhaka e ke tla e romelang kwa go tsona.”

17Foo ka tsaya senwelo mo seatleng sa Morena, ka nosa ditšhaba tsotlhe tse Morena a nthometseng kwa go tsona, 18e bong Jerusalema le metse ya Juta le dikgosi tsa teng le dikgosana tsa teng go e fetola marope le go di dira theregiso le tshotlo le thogako jaaka go ntse kajeno.

19Ka nosa Farao, kgosi ya Egepeto, le batlhanka ba gagwe le dikgosana tsa gagwe le morafe otlhe wa gagwe; 20le makgoba otlhe, le dikgosi tsotlhe tsa lefatshe la Use, le dikgosi tsotlhe tsa lefatshe la Bafelesita, le Ašekalone le Gasa le Ekerone le masalela a Ašetote; 21le Etomo le Moabe le Baamone; 22le dikgosi tsotlhe tsa Tiro le dikgosi tsotlhe tsa Sitone le dikgosi tse di fa losing kwa moseja ga lewatle; 23le Detane le Thema le Buse le botlhe ba ba sekotsweng tlhogo;

25:23
Jer. 9:25
24le dikgosi tsotlhe tsa Arabia le dikgosi tsotlhe tsa makgoba a a nnang mo sekakeng; 25le dikgosi tsotlhe tsa Simeri le dikgosi tsotlhe tsa Elame le dikgosi tsotlhe tsa Media; 26le dikgosi tsotlhe tsa kwa bokone tse di gaufi le tse di kgakala ka go latelana ga tsona.

Ee, ka nosa magosi otlhe a lefatshe a a leng teng mo lefatsheng, mme kgosi ya Sesage25:26 Go tewa Babele. e tla nwa morago ga tsona.

25:26
Jer. 51:41
27Mme o ba ree o re: “Morena wa masomosomo, Modimo wa Iseraele, o bua jaana a re: ‘Nwaang lo tagwe, lo kgwe; waang, mme lo se ka lwa tsoga gape, ka ntlha ya tšhaka e ke e romelang mo go lona.’ 28Mme e re fa ba gana go amogela senwelo mo seatleng sa gago le go nwa, o ba ree o re: ‘Morena wa masomosomo o bua jaana a re: Ruri, lo tshwanetse go nwa. 29Gonne bonang, ke simolola ka motse o o bidiwang ka leina la me go o otla ka tatlhego; a lona lo ka falola, lo sa bediwe? Ruri, lo tla bediwa! Gonne ke tla bitsa tšhaka gore e itee baagi botlhe ba lefatshe. Morena wa masomosomo o buile jalo.’
25:29
Jer. 49:12
1 Pet. 4:17

30“Mme wena o ba rerele mafoko otlhe a, o ba ree o re:

“ ‘Morena o tla duma

a le kwa godimo;

o tla utlwatsa tumo ya gagwe

go tswa moagong o o boitshepo

wa gagwe;

o tla rora ka ntlha ya Tempele

ya gagwe mo go boitshegang;

o tla tlhabela baagi botlhe

ba lefatshe mokgosi jaaka

ba ba gatang maungo a moweine.

31Loratla lwa ntwa lo tla utlwala

go fitlha kwa dikhutlong

tsa lefatshe;

gonne Morena o na le kgang

le ditšhaba,

o sekisa batho botlhe,

mme baikepi o tla ba neela

mo tšhakeng.’

Morena a re jalo.”

32Morena wa masomosomo o bua jaana a re: “Bonang, tatlhego e tla wela ditšhaba ka tatelano ya tsona; ledimo le legolo le tla tsosiwa kwa mafelelong a lefatshe. 33Ka letsatsi leo ba ba bolailweng ke Morena ba tla fitlhelwa go tswa ntlheng nngwe ya lefatshe go fitlha kwa ntlheng e nngwe ya lefatshe; ga ba kitla ba hutsafalelwa le e seng go tlosiwa le e seng go fitlhwa; ba tla nna letshotelo fela mo nageng.

25:33
Jer. 7:33

34“Goang, lona badisa, bokolelang, lo ipidikanye mo leroleng, lona barena ba letsomane. Malatsi a fitlhile a lo tlhajwang ka ona gore lo we, lo tšhwetlakanngwe jaaka dinkgo tse dintle.

25:34
Jer. 23:1
35Mme badisa ba tla tlhoka fa ba tshabelang teng; barena ba letsomane ga ba na go falola. 36Reetsa! Badisa ba a goa; barena ba letsomane ba a lela; gonne Morena o sentse mafulo a bone. 37Meraka e e neng e le mo kagisong e fetotswe sekaka ka bogale jo bo tukang jwa Morena. 38O tlogetse dikhu tsa gagwe jaaka tawana; ee, lefatshe la bone le fetotswe sekaka ka tšhaka e e setlhogo le ka bogale jwa gagwe jo bo tukang.”

26

Jeremia o bolelela tshenyo ya Tempele le ya Jerusalema pele. Ka moo ba rata go mmolaya jaaka moporofeti Uria

261E rile mo tshimologong ya puso ya ga Joyakime, morwa Josia, kgosi ya Juta, ga tswa lefoko le kwa Moreneng, la tla kwa go Jeremia la re: 2Morena o bua jaana a re: ‘Yaa o eme mo lapeng la Ntlo ya Morena, o rerele ba metse yotlhe ya Juta ba ba tlang go obamela mo Ntlong ya Morena mafoko aotlhe a ke go laetseng go a ba bolelela; se lobe lefoko lepe! 3Ka gongwe ba tla utlwa, ba boa, mongwe le mongwe mo tseleng e e bosula ya gagwe; foo ke tla latlha thupa e ke neng ke ikaeletse go ba otla ka yona ka ntlha ya bosula jwa ditiro tsa bone.’

4“O ba ree o re: ‘Morena o bua jaana a re: Fa lo sa nkutlwe, fa lo sa sepele ka fa molaong wa me, o ke o le neileng, 5fa lo sa utlwe mafoko a baporofeti, batlhanka ba me, ba ke ntseng ke ba romela kwa go lona ka tlhoafalo – mme kana ga lo a ka lwa nkutlwa ka gope

26:5
Jer. 25:4
6foo ke tla direla Ntlo e jaaka Silo. Mme motse o ke tla o dira thogako mo ditšhabeng tsotlhe tsa lefatshe.’ ”
26:6
Jer. 7:12-14
1 Sam. 4:4,12

7Mme baperesiti le baporofeti le morafe otlhe ba utlwa Jeremia a bua mafoko a mo Ntlong ya Morena. 8Jaanong e rile Jeremia a sena go fetsa go bua tsotlhe tse Morena o di mo laetseng gore a di rerele morafe otlhe, baperesiti le baporofeti le batho botlhe ba mo tshwara ba re: “O tshwanetse go swa! 9Ke ka ntlhaang, fa o rera mo leineng la Morena o re: ‘Ntlo e, e tla direlwa jaaka Silo, le motse o o tla ntshiwa marope fela, go sa tlhole go nna ope mo go ona’?” Ke fa morafe otlhe o kgobokanela Jeremia mo Ntlong ya Morena go mo lwantsha.

10Jaanong ya re dikgosana tsa Juta di utlwa dilo tseo, tsa tloga kwa ntlong ya kgosi tsa ya kwa Ntlong ya Morena, tsa nna fa mojakong wa kgoro e ntšhwa ya Ntlo ya Morena. 11Ke fa baperesiti le baporofeti ba raya dikgosana le morafe otlhe ba re: “Monna yo, o tshwanetse go atlholelwa loso! Gonne o reretse motse o tatlhego jaaka lo utlwile ka ditsebe tsa lona.”

26:11
Dit. 6:13

12Mme Jeremia a raya dikgosana tsotlhe le morafe otlhe a re: “Morena o nthomile gore ke rerele Ntlo e le motse o tatlhego ka mafoko otlhe a lo a utlwileng. 13Jaanong siamisang ditsela tsa lona le ditiro tsa lona, lo utlwe lentswe la Morena, Modimo wa lona! Foo Morena o tla boa bogaleng, a sa lo otle jaaka a lo bopetse.

26:13
Jer. 7:3
14Fa e le nna, bonang, ke mo diatleng tsa lona. Dirang ka nna jaaka go le molemo le tshiamo mo matlhong a lona! 15Fela lo tshwanetse go itse gore, fa lo mpolaya, lo itirela molato wa madi a a se nang molato, mmogo le motse o le baagi ba ona; gonne ka boammaaruri Morena o nthomile kwa go lona gore ke bue mafoko aotlhe a mo ditsebeng tsa lona.”

16Ke fa dikgosana le morafe otlhe ba raya baperesiti le baporofeti ba re: “Monna yo ga a tshwanelwa ke go atlholelwa loso. Gonne o buile le rona mo leineng la Morena, Modimo wa rona.”

17Le gona banna bagolo ba lefatshe ba ema, ba raya phuthego yotlhe ya morafe ba re: 18“Miga wa Morešethe o ne a rera mo malatsing a ga Hesekia, kgosi ya Juta, a raya morafe otlhe wa Juta a re: ‘Morena wa masomosomo o bua jaana a re:

“ ‘Sione o tla lengwa jaaka tshimo,

le Jerusalema

o tla fetoga marope,

le thaba ya Tempele

e tla nna thaba ya sekgwa fela.’

26:18
Miga 3:12

19“Jaanong a Hesekia, kgosi ya Juta, le Bajuta botlhe ba mmolaile? A ga ke re, o ne a boifa Morena, a kopa bopelothomogi fa pele ga Morena! Ke fa Morena a fetola maikaelelo a gagwe, a sa ba ise mo tatlhegong jaaka a ba bopetse. Jaanong a rona re ka dira bosula jo bo kana, ra ikisa ka rosi mo tatlhegong?”

26:19
Jer. 18:8

20Le gona go ne go le monna yo mongwe yo o neng a rera mo leineng la Morena, e bong Uria, morwa Semaya, wa kwa Khiriathe-Jearime; a rerela motse o le lefatshe le tatlhego fela jaaka Jeremia. 21Jaanong e rile kgosi Joyakime le bagale botlhe ba gagwe le dikgosana tsotlhe tsa gagwe ba utlwa mafoko a gagwe, kgosi ya batla go mmolaya. Ya re Uria a utlwa jalo, a boifa, a tshaba, a falolela kwa Egepeto. 22Ke fa kgosi Joyakime a roma banna kwa Egepeto, e leng Elenathane, morwa Agebore, le banna ba bangwe nae kwa Egepeto. 23Bao ba tshwara Uria, ba mo ntsha kwa Egepeto, ba mo tlisa kwano go kgosi Joyakime; ene a mmolaya ka tšhaka, a latlhela setoto sa gagwe kwa mabitleng a ba e leng batho fela.

24Mme seatla sa ga Ahikame, morwa Safane, se ne sa sireletsa Jeremia gore a se ka a neelwa mo diatleng tsa morafe, le e seng go bolawa ke ona.

26:24
2 Dikg. 22:12