Setswana 1970/1987 (TSW70)
20

Jeremia o bogisiwa ke Phašure, mookamedi wa Tempele

201Jaanong morwa moperesiti Imere, e bong Phašure, yo e neng e le mookamedi yo mogolo wa Ntlo ya Morena, a utlwa Jeremia a rera mafoko ao. 2Foo Phašure a itaya moporofeti Jeremia, a mo kudupanya ka go mo golegela mo dikoteng tse di mo kgorong e e godimo ya Benyamene e e gaufi le Ntlo ya Morena. 3Mme ya re ka moso Phašure a ntsha Jeremia mo kgolegelong eo, Jeremia a mo raya a re: “Morena ga a tlhole a go bitsa Phašure,20:3 Ke go re: Kagiso – tikologong. mme o tla go bitsa ‘Therego-tikologong’. 4Gonne Morena o buile jaana a re: ‘Bona, ke tla go dira moipoifi, ke go dira theregiso mo ditsaleng tsotlhe tsa gago. Ba tla wa ka tšhaka ya baba ba bone fa pele ga matlho a gago. Mme ke tla neela Bajuta botlhe mo seatleng sa kgosi ya Babele gore e ba ise mo botshwarong kwa Babele, e ba reme ka tšhaka. 5Mme maruo otlhe a motse o le dithoto tsotlhe tsa ona le dilo tsotlhe tse di tlhwatlhwa e kgolo tsa ona, le mahumo otlhe a dikgosi tsa Juta ke tla di neela mo diatleng tsa baba ba bone; ba tla di thopa, ba di tsaya, ba di isa kwa Babele.

20:5
Jes. 39:6
6Le wena Phašure le baagi botlhe ba ntlo ya gago lo tla ya mo botshwarong; o tla goroga kwa Babele, o swela gona, o fitlhwa gona, wena le ditsala tsotlhe tsa gago tse o di reretseng maaka.’ ”

Jeremia o lela ka ga morwalo o o makete wa tiro ya boporofeti

7Morena, ò nkgonne, ka ineela;

ò no o le thata bogolo go nna,

wa mphenya.

20:7
Jer. 1:7

Ke fetogile yo o tshegwang

letsatsi lotlhe;

botlhe ba a ntshotla.

8Gonne ka nako nngwe le nngwe,

fa ke bua,

ke na le go goa le go kua ke re:

“Kgatelelo le tshenyo!”

Gonne Lefoko la Morena

le mphetogetse kgobo le tshotlo

ka malatsi otlhe.

20:8
Jes. 49:4

9Jaanong fa ke re: “Ga nkitla

ke tlhola ke mo gopola le e seng

go bua mo leineng la gagwe,”

foo go nne jaaka molelo

o o fisang mo pelong ya me,

o o tswaletsweng

mo marapong a me.

Ke itapisitse go itshoka,

mme ke paletswe.

10Therego e mo tikologong!

Gonne ke utlwetse ba bantsi

ba ntsheba ba re:

“Mmegeng, re rata go mo teba.”

Batho botlhe ba ba phelang

le nna ka kagiso

ba lalela phoso ya me.

Ba re: “Ka gongwe o tla raelega

gore re mo fenye,

re mo ipusolosetse.”

20:10
Pes. 31:14

11Mme Morena o na le nna

a le senatla se se boitshegang;

ka moo ba ba ntebelang ba tla wa,

ba sa fenye.

Ba tla tlhajwa ke ditlhong

tse dikgolo,

gonne ga ba a kgona sepe.

Ke kgala e e sa khutleng

e e sa lebalweng.

20:11
Jer. 1:8,19
15:20

12Wena Morena wa masomosomo

yo o tlhatlhobang mosiami,

yo o bonang diphilo le pelo,

nte ke bone pusoloso ya gago

mo go bone,

gonne ke go neetse kgang ya me

ka go go ikanya.

20:12
Jer. 11:20

13Opelelang Morena!

Tumisang Morena!

Gonne o pholositse bophelo

jwa mohumanegi

mo diatleng tsa ba ba pelompe.

14A go rogakwe letsatsi

le ke tsetsweng ka lone!

A letsatsi le mmê o mpelegeng

ka lone le se ka la tshegofadiwa!

20:14
Jer. 15:10
Jobe 3:1-10
10:18

15A go rogakwe monna yo o neng

a begela rre mafoko a boitumelo

a re:

“O tsaletswe ngwana

wa mosimane!”

yo o neng a mo itumedisa thata.

16A monna yoo a nne jaaka metse

e Morena o kileng a e ribegetsa,

a sa e utlwele botlhoko!

A a utlwe go goa mo mosong

le mokgosi wa ntwa motshegare,

20:16
Gen. 19:24,25

17ka a se ka a mpolaela

mo mmeleng wa ga mmê!

Foo mmê e ka bo e le phupu

ya me;

foo o ka bo a le moimana

ka bosakhutleng.

18Kana ke ne ke tsalelwang gore

ke bone tapisego le bohutsana,

mme malatsi a me a fete

ka ditlhong?