Setswana 1970/1987 (TSW70)
19

Jeremia o tshwantsha tatlhego ya Jerusalema ka go thuba nkgwana

191Morena o ntheile a re: “Yaa o ithekele nkgwana kwa go mmopi, o ye le bagolo bangwe ba morafe le bagolo bangwe ba baperesiti. 2O fete o tswele kwa mogorogorong wa Morwa Hinome, fa go leng kgoro ya mangetana, o rere mafoko teng a ke tla a go bolelelang.

19:2
Jer. 19:11
7:31
3Bua o re: ‘Utlwang Lefoko la Morena, lona dikgosi tsa Juta le lona baagi ba Jerusalema: Morena wa masomosomo, Modimo wa Iseraele, o bua jaana a re: Bonang, ke isa felo fa mo tatlhegong e mongwe le mongwe yo o e utlwelang o tla sumang ditsebe ka yona.
19:3
1 Sam. 3:11
2 Dikg. 21:12
4Ke ka gonne ba ntlogetse, ba tsenya boheitane mo felong fano, ba fisetsa medimo e sele maswalo gona, e ba neng ba sa e itse, le fa e le borraabo gongwe dikgosi tsa Juta; ba tlatsa felo fano madi a ba ba se nang molato; 5ba aga dithota tsa tlhabelo tsa ga Baale gore ba fise bomorwaa-bone ka molelo mo go tsona e le ditlhabelo tsa ga Baale tse ke sa di laolang, le e seng go di bua le e seng go di akanya mo pelong.’ ”
19:5
Jer. 7:31,32
6Ke gona ka moo Morena o buileng a re: “Bonang, malatsi a tla tla, a ka ona felo fano go se kitlang go tlhola go bidiwa ‘Thofethe’ le ‘Mogorogoro wa Morwa Hinome’, mme go tla bidiwa ‘Mogorogoro wa polaelo’. 7Ke tla silofatsa maikaelelo a Juta le a Jerusalema mo felong fano, ke ba diga ka tšhaka fa pele ga baba ba bone le ka diatla tsa ba ba ratang go ba bolaya, ke naya dinonyane tsa loapi le dibata tsa naga direpa tsa bone gore e nne dijo tsa tsona.
19:7
Jer. 7:33
8Motse o ke tla o dira theregiso le tshotlego; mongwe le mongwe yo o o ralalang o tla rerega thata, a gakgamalela dikotlo tsotlhe tsa ona.
19:8
Jer. 18:16
9Le gona ke tla ba jesa nama ya bomorwaa-bone le nama ya bomorwadia-bone; mongwe le mongwe o tla ja nama ya mongwe-ka-ene. Ba tla nna mo tlalelong le mo pitlaganong, tse baba ba bone ba ba ratang go ba bolaya ba tla ba bogisang ka tsona.
19:9
Doit. 28:53

10“Jaanong o thube nkgwana eo fa pele ga matlho a banna ba ba ileng nao, 11mme o ba ree o re: ‘Morena wa masomosomo o bua jaana a re: Ke tla phatlakanya morafe o le motse o jaaka go phatlakanngwa nkgwana ya mmopi e e sa ka keng ya baakanngwa gape. Mme ba tla fitlha baswi mo go Thofethe, ka ba se na manno kwa ba ka ba fitlhang teng.

19:11
Jes. 30:14
Jer. 7:32
12Morena o buile a re: Ke tla direla felo fano le baagi ba gona jalo; ke tla dira motse o gore o tshwane le Thofethe.19:12 Ke felo ga go fisetsa medimo bana. 13Matlo a Jerusalema le matlo a dikgosi tsa Juta a tla itshekologa jaaka felo ga Thofethe. Ba fiseditse lesomo lotlhe la legodimo maswalo, ba tshelela medimo e sele ditshupelo tsa noo mo godimo ga matlo aotlhe ao.’ ”
19:13
Jer. 32:29
Sef. 1:5

14Jaanong e rile Jeremia a boa kwa Thofethe, kwa Morena o neng a mo romile teng gore a rere mafoko a Modimo a a tla dirafalang, a feta a ema mo lapeng la Ntlo ya Morena, a raya morafe otlhe a re: 15Morena wa masomosomo, Modimo wa Iseraele, o bua jaana a re: ‘Bonang, ke tla digela tatlhego yotlhe mo motseng o le mo metsaneng ya ona, e ke bopileng go e isa mo go yona; gonne ba gagamaditse melala ya bone gore ba se ka ba utlwa mafoko a me.’ ”

20

Jeremia o bogisiwa ke Phašure, mookamedi wa Tempele

201Jaanong morwa moperesiti Imere, e bong Phašure, yo e neng e le mookamedi yo mogolo wa Ntlo ya Morena, a utlwa Jeremia a rera mafoko ao. 2Foo Phašure a itaya moporofeti Jeremia, a mo kudupanya ka go mo golegela mo dikoteng tse di mo kgorong e e godimo ya Benyamene e e gaufi le Ntlo ya Morena. 3Mme ya re ka moso Phašure a ntsha Jeremia mo kgolegelong eo, Jeremia a mo raya a re: “Morena ga a tlhole a go bitsa Phašure,20:3 Ke go re: Kagiso – tikologong. mme o tla go bitsa ‘Therego-tikologong’. 4Gonne Morena o buile jaana a re: ‘Bona, ke tla go dira moipoifi, ke go dira theregiso mo ditsaleng tsotlhe tsa gago. Ba tla wa ka tšhaka ya baba ba bone fa pele ga matlho a gago. Mme ke tla neela Bajuta botlhe mo seatleng sa kgosi ya Babele gore e ba ise mo botshwarong kwa Babele, e ba reme ka tšhaka. 5Mme maruo otlhe a motse o le dithoto tsotlhe tsa ona le dilo tsotlhe tse di tlhwatlhwa e kgolo tsa ona, le mahumo otlhe a dikgosi tsa Juta ke tla di neela mo diatleng tsa baba ba bone; ba tla di thopa, ba di tsaya, ba di isa kwa Babele.

20:5
Jes. 39:6
6Le wena Phašure le baagi botlhe ba ntlo ya gago lo tla ya mo botshwarong; o tla goroga kwa Babele, o swela gona, o fitlhwa gona, wena le ditsala tsotlhe tsa gago tse o di reretseng maaka.’ ”

Jeremia o lela ka ga morwalo o o makete wa tiro ya boporofeti

7Morena, ò nkgonne, ka ineela;

ò no o le thata bogolo go nna,

wa mphenya.

20:7
Jer. 1:7

Ke fetogile yo o tshegwang

letsatsi lotlhe;

botlhe ba a ntshotla.

8Gonne ka nako nngwe le nngwe,

fa ke bua,

ke na le go goa le go kua ke re:

“Kgatelelo le tshenyo!”

Gonne Lefoko la Morena

le mphetogetse kgobo le tshotlo

ka malatsi otlhe.

20:8
Jes. 49:4

9Jaanong fa ke re: “Ga nkitla

ke tlhola ke mo gopola le e seng

go bua mo leineng la gagwe,”

foo go nne jaaka molelo

o o fisang mo pelong ya me,

o o tswaletsweng

mo marapong a me.

Ke itapisitse go itshoka,

mme ke paletswe.

10Therego e mo tikologong!

Gonne ke utlwetse ba bantsi

ba ntsheba ba re:

“Mmegeng, re rata go mo teba.”

Batho botlhe ba ba phelang

le nna ka kagiso

ba lalela phoso ya me.

Ba re: “Ka gongwe o tla raelega

gore re mo fenye,

re mo ipusolosetse.”

20:10
Pes. 31:14

11Mme Morena o na le nna

a le senatla se se boitshegang;

ka moo ba ba ntebelang ba tla wa,

ba sa fenye.

Ba tla tlhajwa ke ditlhong

tse dikgolo,

gonne ga ba a kgona sepe.

Ke kgala e e sa khutleng

e e sa lebalweng.

20:11
Jer. 1:8,19
15:20

12Wena Morena wa masomosomo

yo o tlhatlhobang mosiami,

yo o bonang diphilo le pelo,

nte ke bone pusoloso ya gago

mo go bone,

gonne ke go neetse kgang ya me

ka go go ikanya.

20:12
Jer. 11:20

13Opelelang Morena!

Tumisang Morena!

Gonne o pholositse bophelo

jwa mohumanegi

mo diatleng tsa ba ba pelompe.

14A go rogakwe letsatsi

le ke tsetsweng ka lone!

A letsatsi le mmê o mpelegeng

ka lone le se ka la tshegofadiwa!

20:14
Jer. 15:10
Jobe 3:1-10
10:18

15A go rogakwe monna yo o neng

a begela rre mafoko a boitumelo

a re:

“O tsaletswe ngwana

wa mosimane!”

yo o neng a mo itumedisa thata.

16A monna yoo a nne jaaka metse

e Morena o kileng a e ribegetsa,

a sa e utlwele botlhoko!

A a utlwe go goa mo mosong

le mokgosi wa ntwa motshegare,

20:16
Gen. 19:24,25

17ka a se ka a mpolaela

mo mmeleng wa ga mmê!

Foo mmê e ka bo e le phupu

ya me;

foo o ka bo a le moimana

ka bosakhutleng.

18Kana ke ne ke tsalelwang gore

ke bone tapisego le bohutsana,

mme malatsi a me a fete

ka ditlhong?

21

Jeremia o itsise go thopiwa ga Jerusalema

211Lefoko le le tsileng kwa go Jeremia le tswa mo Moreneng, motlhang kgosi Setekia a romang Phašure, morwa Malekhia, le moperesiti Sefanya, morwa Maaseya, kwa go ene a re:

21:1
Jer. 29:25
2“A ko o re boletse Morena. Gonne Nebukatenesare, kgosi ya Babele, o tlhabana le rona. A ka gongwe Morena o tla re direla ka fa ditirong tse di gakgamatsang tsa gagwe gore a re tlogele?”

3Ke fa Jeremia a ba raya a re: “Fetolang Setekia jaana lo re: 4Morena, Modimo wa Iseraele, o buile jaana a re: Bonang, dibolai tse lo di tshotseng tse lo tlhabanang ka tsona le kgosi ya Babele le Bakalatea ba ba lo dikaganyetsang ka ntwa, ke tla di busa ka kwa ntle ga lobota, ke di phuthela mo teng ga motse o. 5Mme nna ka nosi ke tla lwa le lona ka seatla se se otlologileng le ka letsogo le le thata le ka bogale jo bo tukang, ke gaketse thata. 6Mme ke tla bolaya baagi ba motse o, e leng batho le diruiwa, gore ba swe ka leroborobo.’ ” 7Gape Morena a re: “ ‘Setekia, kgosi ya Juta, le batlhanka ba gagwe, le morafe – e bong botlhe ba ba phologileng mo motseng o, ba ba sa bolawang ke leroborobo gongwe tšhaka gongwe tlala – morago ga moo ke tla ba neela mo diatleng tsa ga Nebukatenesare, kgosi ya Babele, le mo diatleng tsa baba ba bona le mo diatleng tsa ba ba ratang go ba bolaya; mme ene o tla ba itaya ka tšhaka e e bogale, a sa ba utlwele botlhoko, a sa ba rekegele, a sa ba tlhomogele pelo.’

8“Mme o ree morafe o ò re: ‘Morena o bua jaana a re: Bonang, ke baya tsela ya bophelo le tsela ya loso fa pele ga lona.

21:8
Doit. 11:26
9Yo o salang mo motseng o, o tla swa ka tšhaka gongwe ka tlala gongwe ka leroborobo; mme yo o tswelang kwa go Bakalatea ba ba lo dikanyetsang ka ntwa, a ineela mo go bona, ene o tla phela, a ithopela bophelo.
21:9
Jer. 38:2
10Gonne ke lebisitse sefatlhego sa me mo motseng o, go o isa mo tatlhegong, e seng mo kagisong. Morena o buile jalo. O tla neelwa mo diatleng tsa kgosi ya Babele gore e o fise ka molelo.’

Mafoko a a lebileng ba lapa la kgosi

11“Gape o ree ba lapa la kgosi ya Juta o re: ‘Utlwang Lefoko la Morena! 12Lona ba ntlo ya ga Dafita! Morena a re: Atlholang ka tshiamo mo mosong mongwe le mongwe, lo pholose yo o thukhuthilweng mo diatleng tsa mogateledi, e se re gongwe bogale jwa me jwa gakala jaaka molelo, jwa tuka mo go se nang ope yo o ka bo timang ka ntlha ya ditiro tse di bosula tsa lona.

21:12
Jer. 22:3
7:20
13Bona, ke tla go tlhasela, wena21:13 Go tewa Sione. yo o agileng mo mogorogorong; wena lefika leboeng. Morena o raya lona ba lo reng: Ke mang yo o tla fologang, a re lwantsha? Ke mang yo o ka tsenang mo meagong ya rona e e femetsweng? 14Ke tla lo betsa ka fa maungong a ditiro tsa lona. Morena o buile jalo. Ke tla tshuba molelo mo sekgweng sa gagwe21:14 Go tewa Sione. o o tla nyeletsang tsotlhe tse di mo tikologong ya gagwe.’ ”