Setswana 1970/1987 (TSW70)
17

Maleo a Bajuta. Petso ya bone

171“Boleo jwa Juta bo kwadilwe ka sekwadi sa tshipi, jwa gwaiwa ka ntlha ya taemane mo matlapeng a dipelo tsa bone le mo dinakeng tsa dialetare tsa bone, 2jaaka bana ba bone ba gopola dialetare le medimako ya Ašera ya bone fa ditlhareng tse ditala le mo mebotong e e godimo. 3Thaba ya me e e mo nageng le di-tsa-gago le mahumo otlhe a gago, ke di neela go thopiwa mmogo le dithota tsa tlhabelo tsa gago ka ntlha ya boleo jo bo mo nageng yotlhe ya gago.

17:3
Jer. 15:13
4Mme ò tla latlhegelwa ke boswa jwa gago – jo ke bo go neileng – ka molato wa gago. Ke tla go dira motlhanka wa baba ba gago mo lefatsheng le ò sa le itseng. Gonne lo tshubile molelo wa bogale jwa me o o tukang ka bosakhutleng.”
17:4
Jer. 15:14

Dipolelo tse di farologanang

5Morena o buile jaana a re:

“Go hutsitswe monna

yo o ikanyang batho,

yo o dirang motho

letsogo la gagwe,

yo pelo ya gagwe

e fapogang mo Moreneng!

17:5
Pes. 118:8
143:6

6O tla nna jaaka setlhatshana

mo sekakeng,

a sa bone, fa molemo o tla;

o tla aga mo motlhabeng

o o bolelo wa sekaka,

le mo nageng ya dikgalaopa,

fa go sa nneng ope.

17:6
Jer. 48:6

7“Go tshegofaditswe monna

yo o ikanyang Morena,

yo o ikaegang ka Morena fela!

17:7
Pes. 146:5

8O tla tshwana le setlhare

se se tlhomilweng fa metsing,

se se namang medi fa nokeng.

Ga se boife, le fa go tla bolelo;

matlhare a sona

a ntse a le matala.

Le mo ngwageng wa komelelo

ga se kitla se tshwenyega

le e seng go khutla go ungwa.

9“Pelo e boferefere

bogolo go dilo tsotlhe,

e senyegile tota;

ke mang

yo o ka e tlhaloganyang?

10Ke nna Morena

yo ke tlhotlhomisang pelo,

ke lekang diphilo

gore ke nee mongwe le mongwe

ka fa tsamaong ya gagwe

le ka fa maungong

a ditiro tsa gagwe.”

17:10
Pes. 7:10
Baroma 2:6

11Motho yo o phuthang khumo

ka tshiamololo

o tshwana le lesogo

le le thuthusang mae

a e seng a lone.

O na le go e tlogela

mo gare ga malatsi a gagwe;

mme la bofelo

o tla nna lesilo fela.

17:11
Pes. 39:7

12Felo-ga-Boitshepo ga rona

ke sedulo sa bogosi

se se galalelang,

se se goditsweng

go tswa tshimologong.

13Morena,

ò tsholofelo ya Iseraele.

Botlhe ba ba go tlogelang

ba tla tlhajwa ke ditlhong.

Ba ba fapogang mo go nna,

ba tla kwalwa fa fatshe.

Gonne ba tlogetse

motswedi wa metsi a a phelang,

e leng Morena.

17:13
Jer. 2:13

Jeremia o kopa thuso mo go Morena

14Mphodise, Morena, foo ke tla fola! Mpholose, foo ke tla phologa! Gonne ke wena yo ke go bakang.

15Bona, ba nthaya ba re: “Lefoko la Morena le kae? A le ke le tle!”

17:15
Jes. 5:19

16Kana ga ke a thoba mo tirong ya go go disetsa; ga ke a ka ka tlhologelelwa letsatsi la tatlhego, go itse wena! Tse di duleng mo molomong wa me di ne di le fa pele ga sefatlhego sa gago. 17Se mphetogele yo o ntshosang, wena botshabelo jwa me mo letsatsing la tatlhego. 18Ba ba mpogisang a ba tlhajwe ke ditlhong, mme e seng nna! A bone ba rerege, mme e seng nna! Fitlhisa letsatsi la tatlhego mo go bone, o ba thubaganye ka tshenyo di le pedi!

Itshepiseng letsatsi la Sabata!

19Morena o ntheile jaana a re: “Yaa ò eme mo kgorong ya batho ba morafe e dikgosi tsa Juta di tsenang le go tswa ka yona, ee, le mo dikgorong tsotlhe tsa Jerusalema, 20ò ba ree ò re: ‘Utlwang Lefoko la Morena, lona dikgosi tsa Juta le Bajuta botlhe le baagi ba Jerusalema botlhe ba lo tsenang ka dikgoro tse: 21Morena o bua jaana a re: Itiseng ka ntlha ya maphelo a lona gore lo se ka lwa rwala morwalo ope le e seng go tsena ka ona mo dikgorong tsa Jerusalema ka letsatsi la Sabata! 22Le gona lo se ka lwa ntsha morwalo mo matlong a lona ka letsatsi la Sabata le e seng go dira tiro epe, mme lo itshepise letsatsi la Sabata, jaaka ke laetse borraeno.

17:22
Jes. 56:2
58:13
23Mme ga ba a ka ba utlwa, le e seng go sekega ditsebe, mme ba gagamatsa melala ya bone gore ba se ka ba utlwa, le e seng go amogela kgalemelo.’ ”
17:23
Jer. 11:8

24Jaanong Morena a re: “ ‘E tla re fa lo nkutlwa tota, gore lo se ka lwa tsenya morwalo ka dikgoro tsa motse o ka letsatsi la Sabata; fa lo itshepisa letsatsi la Sabata, gore lo se ka lwa dira tiro epe ka lone, 25foo dikgosi le dikgosana tse di ntseng mo sedulong sa bogosi sa ga Dafita di tla tsena ka dikgoro tsa motse o, di palame dikoloi le dipitse, tsona le dikgosana tsa tsona le banna ba Juta le baagi ba Jerusalema, mme batho ba tla nna mo motseng o ka bosakhutleng. 26E bile ba tla tswa mo metseng ya Juta le mo tikologong ya Jerusalema le kwa lefatsheng la Benyamene le kwa nageng e e kwa tlase le kwa dithabeng le kwa borwa, ba ba tlisang setlhabelo sa phiso le se se jewang le tshupelo ya dijo le maswalo, le ba ba tlisang setlhabelo sa tebogo kwa Ntlong ya Morena. 27Mme e tla re fa lo sa nkutlwe, lo sa itshepise letsatsi la Sabata, fa lo rwala morwalo le go tsena ka ona mo dikgorong tsa Jerusalema ka letsatsi la Sabata, foo ke tla tshuba molelo mo dikgorong tsa gagwe o o tla nyeletsang matlo a borena a Jerusalema, o o sa ka keng wa tingwa ka gope.’ ”