Setswana 1970/1987 (TSW70)
16

Maitsholo a moporofeti le ona a ruta gore morafe o tla ya mo botshwarong le go boa gape

161Lefoko la Morena la tla kwa go nna la re: 2“O se ka wa tsaya mosadi, ò se nne le bomorwa le bomorwadi mo felong fano!” 3Gonne Morena o buile jaana ka ga basimane le basetsana ba ba tsalwang mo felong fa le ka ga bommaabo ba ba ba belegeng le ka ga borraabo ba ba ba tsetseng mo lefatsheng le, a re: 4“Ba tla swa loso lo lo botlhoko, ba sa lelelwe, ba sa fitlhwe. Ba tla nna letshotelo fela mo masimong. Ba tla nyelela ka tšhaka le ka tlala. Ditoto tsa bone e tla nna dijo tsa dinonyane tsa loapi le tsa dibata tsa lefatshe.”

5Gonne Morena o buile jaana a re: “O se ka wa tsena mo ntlong e ba goang ka khutsafalo mo go yona! O se ka wa ya go lela nabo le e seng go ba tshedisa! Gonne ke tlositse kagiso ya me le bopelotlhomogi le kutlwelo-botlhoko mo morafeng o.” Morena o buile jalo. 6“Ba bagolo le ba bannye ba tla swa mo lefatsheng le, ba sa fitlhwe, ba sa hutsafalelwe; go se na ba ba iphatsang, le fa e le ba ba ipeolang ka ntlha ya bone. 7Ga ba nke ba apeela yo o hutsafalang dijo go mo gomotsa ka ga moswi le e seng go mo gela metsi a matshediso ka ntlha ya ga rraagwe gongwe mmaagwe.

8“Le gona o se ka wa tsena mo ntlong ya moletlo wa dijo go nna nabo le go ja le go nwa!” 9Gonne Morena wa masomosomo, Modimo wa Iseraele, o bua jaana a re: “Bonang, ke tla khutlisa modumo wa tuduetso le wa boitumelo le lentswe la monyadi le la monyalwa mo felong fano fa pele ga matlho a lona mo malatsing a lona.

16:9
Jer. 7:34

10“Jaanong e re o sena go itsise morafe o mafoko aotlhe a, mme ba go botsa ba re: ‘Ke ka ntlhaang, fa Morena a re atlholetse dipetso tsotlhe tse dikgolo tse? Molato wa rona ke eng?’ Maleo a rona ke afe a re leofetseng Morena, Modimo wa rona, ka ona? 11foo o ba arabe o re: ‘Ke ka gore borraeno ba ntlogetse, go bua Morena, ba sala medimo e sele morago, ba e direla, ba e obamela, mme nna, ba ntlogela, ba se ka ba tshegetsa molao wa me. 12Mme lona lo dirile bosula bogolo go borraeno. Bonang, mongwe le mongwe o latela pelo e e bosula ya gagwe e e thatafetseng, lo sa nkutlwe.

16:12
Jer. 7:24-26
13Ka moo ke tla lo leleka mo lefatsheng le, ke lo latlhela kwa lefatsheng le lona lo sa le itseng, le fa e le borraeno. Kwa teng kwa lo tla direla medimo e sele bosigo le motshegare, gonne ga nkitla ke lo naya boitshwarelo.’ ”

Baiseraele ba tla boa mo botshwarong

14Ke ka moo Morena a reng: “Bonang, malatsi a tla tla a ba sa tlholeng ba bua ka ona ba re: ‘Ka bophelo jwa Morena yo o ntshitseng Baiseraele kwa lefatsheng la Egepeto!’

16:14
Jer. 23:7,8
15Mme ba tla re: ‘Ka bophelo jwa Morena yo o ntshitseng Baiseraele kwa lefatsheng la bokone le mo mafatsheng otlhe kwa a ba leleketseng gona.’ Kana ke tla ba busetsa mo nageng ya bone e ke e neileng borraabo.

Petso e e tla

16“Bonang, ke tla roma batshwari ba ditlhapi ba bantsi gore ba ba tshware,” go bua Morena. “Morago ga moo ke tla roma batsomi ba bantsi gore ba ba tsome mo dithabeng tsotlhe le mo mebotong yotlhe le mo dipharong tsa mafika. 17Gonne matlho a me a ntse a lebile ditsela tsotlhe tsa bone. Ga ba ka ke ba iphitlha fa pele ga me. Molato wa bone ga o na go lobiwa fa pele ga matlho a me. 18Mme pelepele ke tla ba beletsa molato wa bone le maleo a bone gabedi, ka ba itshekolotse lefatshe la me ka ditoto tsa maila a bone; ka makgapha a bone a ne a tletse mo bosweng jwa me.”

Thapelo ya ga Jeremia

19Morena, ò thata ya me le phemelo ya me le botshabelo jwa me mo letsatsing la tlalelo. Baheitane ba tla tla kwa go wena, ba tswa kwa dikhutlong tsa lefatshe ba re: “Borraetsho ba ne ba ruile maaka fela, e leng medimo ya boithamako e go se nang ope mo go yona o o thusang sepe. 20A motho o ka itirela medimo? Kana yona ga se medimo!”

21“Ka moo, bonang, ka sebaka seo ke tla ba itsise letsogo la me; ke ba lemosa thata ya me. Ba tla itse gore leina la me ke Morena.