Setswana 1970/1987 (TSW70)
13

Moitlamo o tshwantsha botshwaro jwa Bajuta

131Morena o ntheile jaana a re: “Yaa o ithekele moitlamo wa lesela, o itlame letheka ka ona, mme o se ka wa o tsenya mo metsing!” 2Ka ya ka reka moitlamo ka fa Lefokong la Morena, ka itlama letheka. 3Lefoko la Morena la ba la tla kwa go nna la bobedi la re: 4“Tsaya moitlamo o ò o rekileng o o mo lethekeng la gago, ò nanoge ò ye kwa nokeng ya Ferathe, ò o fitlhe teng mo lofarong lwa mafika.” 5Ka ya ka o fitlha kwa Ferathe, jaaka Morena a ntaetse.

6Jaanong ya re malatsi a mantsi a sena go feta, Morena a nthaya a re: “Nanoga o ye kwa nokeng ya Ferathe, o tsee moitlamo teng o ke neng ke go laetse go o fitlha gona.” 7Ka ya kwa nokeng ya Ferathe, ka epolola moitlamo, ka o tsaya felong fa ke neng ke o fitlhile teng, ka fitlhela moitlamo o senyegile, o se na mosola ope.

8Ke fa Lefoko la Morena le tla kwa go nna le re: 9Morena o bua jaana a re: ‘Ke tla senya boikgodiso jwa Juta le boikgantsho jo bogolo jwa Jerusalema fela jalo. 10Batho ba ba bosula ba, ba ba ganang go utlwa lefoko la me, ba ba sepelang ka bopeloethata jwa bone, ba latela medimo e sele, ba e direla, ba e obamela – ba tla nna jaaka moitlamo o, o o se nang mosola ope.

13:10
Jer. 11:8
11Gonne ke ne ke ngapareditse Baiseraele botlhe le Bajuta botlhe mo go nna, jaaka moitlamo o ngaparela mo lethekeng la monna,’ go bua Morena, ‘gore e nne morafe wa me, e nne tumiso le pako le kgalalelo mo go nna, mme ba ganne go utlwa.’

Ka ga meduto ya weine

12“Le gona bua lefoko le nabo o re: ‘Morena, Modimo wa Iseraele, o bua jaana a re: Meduto yotlhe e tladiwa weine.’ – Jaanong ba tla go raya ba re: ‘Kana re a itse, fa meduto yotlhe e tladiwa weine!’ 13Mme o ba fetole o re: ‘Morena o bua jaana a re: Bonang, ke tla tlatsa baagi botlhe ba lefatshe le, le dikgosi tse di ntseng mo sedulong sa bogosi sa ga Dafita le baperesiti le baporofeti le baagi botlhe ba Jerusalema botagwa.

13:13
Jer. 25:15-18
Jes. 51:17
14Mme ke tla ba phatlakanya, mongwe ka yo mongwe, borra-bana le bomorwaa-bone mmogo. Ke tla ba senya, ke sa ba utlwele botlhoko, ke sa ba rekegele, ke sa ba tlhomogele pelo.’ ”

15Utlwang, lo sekege ditsebe,

mme lo se ka lwa ikgantsha,

gonne Morena o buile jalo.

16Neelang Morena,

Modimo wa lona, tlotlo,

a ise a tlise lefifi;

dinao tsa lona di ise di kgotšwe

mo dithabeng ka lotlatlana.

Foo lo tla lebelela lesedi,

mme o le fetola moriti wa loso,

o le dira lefifi le legolo.

17Mme fa lo sa utlwe mafoko a,

mowa wa me o tla lelela

mo sephiring

ka ntlha ya boikgodiso jwa lona;

leitlho la me le tla lela

mo go botlhoko, le ela dikeledi,

ka letsomane la Morena

le isiwa mo botshwarong.

13:17
Jer. 8:21

18Raya kgosi le mma-kgosi o re: “Fologang, lo nneng fa fatshe, gonne serwalo se sentlentle sa lona sa bogosi se wele mo ditlhogong tsa lona.
13:18
Dilelo 5:16
19Metse ya borwa e tswetswe, ga go na yo o e bulang. Juta yotlhe o isitswe mo botshwarong, ba botlhe ba thopilwe.”

20Jerusalema, tsholetsa matlho, o bone ba ba tswang kwa ntlheng ya bokone! Motlhape o ò o filweng o kae? Letsomane le lentle la gago le kae? 21O tla reng, fa a ba dira barena ba gago ba ò ba tlwaeditseng go nna ditsala tsa gago? A ga ke re, metlotsedi e tla go tshwara jaaka mosadi yo o belegang? 22Mme fa o ka ipotsa mo pelong o a re: “Ke ka ntlhaang, fa ke dirafaletswe ke tseo?” Ke ka ntlha ya molato o mogolo wa gago, fa o apotswe mosese, fa o gateletswe direthe.

13:22
Jes. 47:2,3
Hes. 16:37
23A Moethiopia o ka iphetola mmala, gongwe a nkwe e ka fetola mebalabala ya yona? Fa go re ee, foo le lona ba lo tlwaetseng go senya, lo tla itse go dira tse di molemo.
13:23
Pes. 55:20
24Ka moo ke tla ba falatsa jaaka moko o o gogolwang ke phefo ya sekaka. 25Ke jona boswa jwa gago; ke yona kabelo e ò e lekanyeditsweng ke nna. Go bua Morena. Gonne o ne o ntebetse, o ikantse maaka. 26Le nna ke go apola mosese, ke go bipa sefatlhego ka ona gore go bonale ditlhong tsa gago,
13:26
Jer. 13:22
27ke raya tshenyo ya nyalo ya gago le go kua ga gago jaaka pitse e e ikatakang, le boaka jwa gago jo bo tlhabisang ditlhong. Ke bonye maila a gago mo dithabaneng le mo nageng. A tatlhego ya gago wee, Jerusalema! Go tla tsaya sebaka se se kana kang go tsamaya ò itsheke?

14

Lefoko la Modimo mo komelelong le mo tlalelong ya ntwa

141Lefoko la Morena le le tsileng kwa go Jeremia ka ntlha ya komelelo e kgolo la re:

2“Juta o a hutsafala, ba bolawa

ke lenyora mo metseng ya gagwe,

ba ntse fa fatshe ka bohutsana;

selelo sa Jerusalema

se a tlhatloga.

3Batlotlegi ba bone ba roma

badiredi ba bone kwa metsing;

ba fitlha kwa didibeng,

ba sa bone metsi.

Ba boa ka dinkgo tsa bone

tse di se nang sepe,

ba swabile,

ba tlhajwa ke ditlhong,

ba ikhurumeditse ditlhogo.

4E re ka masimo a senyegile

ka ntlha ya pula e e sa nang

mo lefatsheng,

balemi ba swabile,

ba ikhurumeditse ditlhogo.

14:4
Joele 1:11

5Ee, le tshephe mo nageng

e tlogela ngwana,

e sena go tsala;

gonne ga go na bojang.

6Diesele tsa nageng di eme

mo dithabaneng tse di iphotlhereng,

di hupa mowa jaaka diphokojwe,

di bokaletse matlho,

gonne ga go na mafulo.

7Morena, le fa melato ya rona

e supa ka ga rona,

thusa, o dire jalo

ka ntlha ya leina la gago;

ee, boikepo jwa rona bo bogolo,

re go leofetse.

14:7
Dan. 9:4-14

8Wena tsholofelo ya Iseraele,

wena mothusi wa gagwe

mo sebakeng sa tlalelo,

ke ka ntlha ya eng,

fa o tshwana le moeng fela

mo lefatsheng,

le moeti yo o lalang fela,

a ba a feta?

9Ke ka ntlhaang, fa o tshwana

le monna yo o feletsweng

ke maano,

fa o tshwana le seganka

se se sa itseng go thusa?

Kana ò na le rona, Morena!

Re biditswe ka leina la gago.

Se re tlogele!’ ”

14:9
Jer. 15:16
Jes. 43:7

10Morena o bua jaana ka ga morafe o a re: “Ba ratile go kgarakgatshega jalo, ba sa thibele maoto a bone; ka moo ga ba a ka ba kgatlha Morena. Jaanong o tla gakologelwa melato ya bone, a ba beletsa maleo a bone.”

14:10
Jer. 2:24,25

11Mme Morena a nthaya a re: “Se rapelele morafe o, go fiwa tse di molemo.

14:11
Jer. 7:16
11:14
12Le fa ba ka itima dijo, ga nka ke ka utlwa mekokotlelo ya bone; le fa ba ka tlisa setlhabelo se se fisiwang le tshupelo ya dijo, ga nka ke ka ba itumelela; mme ke tla ba feleletsa ka tšhaka le ka tlala le ka leroborobo.”
14:12
Doit. 32:23-25
Jes. 58:3
Jer. 6:20

13Ka araba ka re: “Ao! Morena Modimo, bona, baporofeti ba bone ba ba raya ba re: ‘Ga lo kitla lo bona tšhaka le e seng tlala, gonne ke tla lo naya kagiso e e tlhomameng mo felong fano.’ ”

14Mme Morena a nthaya a re: “Tse baporofeti ba di rerang mo leineng la me ke maaka fela. Ga ke a ba roma le e seng go ba laela sepe le e seng go bua nabo. Ba lo rerela dipono tsa maaka le boitseanape jwa boithamako le tsietso ya dipelo tsa bone.”

14:14
Jer. 23:11
27:14,15
29:8,9
15Bakeng leo Morena o bua jaana a re: “Baporofeti ba ba rerang mo leineng la me, le fa ke sa ba roma, ba ba buang ba re: ‘Tšhaka le tlala ga di na go tsena mo lefatsheng le’ – baporofeti bao ba tla nyelela ka tšhaka le ka tlala.
14:15
Doit. 18:20
16Mme morafe o ba o rerelang o tla latlhelwa mo mebileng ya Jerusalema o bolailwe ke tlala le tšhaka, go se na ope yo o ba fitlhang, bone basadi ba bone le bomorwaa-bone le bomorwadia-bone. Ke tla goromeletsa bokgopo jwa bone jalo mo go bone.
14:16
Jer. 8:2
17Jaanong o ba bolelele lefoko le o re:

“ ‘Matlho a me a ela dikeledi

bosigo le motshegare,

ga a na go khutla!

Gonne lekgarebe,

morwadia morafe wa me

o kgobegile ka tatlhego e kgolo,

a tswa ntho e e sa foleng.

14:17
Jer. 8:21

18Fa ke tswela kwa nageng,

ke fitlhela ba ba phololeditsweng

ka tšhaka;

fa ke tsena mo motseng,

ke bona matlhoko a tlala.

Ee, moporofeti le moperesiti

le bone ba kgarakgatshega

mo lefatsheng,

ba sa tlhole ba itse sepe.’ ”

Bajuta ba seka le Modimo

19A ò latlhetse Juta ruri? Gongwe

a Sione o tenne Mowa wa gago?

Ke ka ntlhaang,

fa ò re otlile

mo go se nang kalafo?

Re ne re lebeletse kagiso,

mme ga go na sepe

se se molemo;

le sebaka sa kalafo,

mme re fitlhela letshogo fela.

14:19
Jer. 8:15

20Morena, re ipona boikepo

jwa rona le molato wa borraetsho;

ee, re go leofetse.

14:20
Jer. 14:7

21A ko ò se ka wa re nyatsa

ka ntlha ya leina la gago!

Se tlotlolole sedulo sa bogosi

sa kgalalelo ya gago!

Gopola kgolagano e ò e dirileng

le rona;

ò se ka wa e senya.

22A go na le medimo ya baheitane

e e nesang pula?

Gongwe a legodimo

le ka nesa pula ka bolone?

A ga se wena Morena,

Modimo wa rona?

Re lebeletse wena,

gonne ò dira dilo

tse tsotlhe tse.

15

151Mme Morena a nthaya a re: “Le fa Moše le Samuele ba ka ema fa pele ga me, ga ke na sepe le morafe o. Ba leleke fa pele ga me! A ba tsamae!

15:1
Pes. 99:6
Hes. 14:14
2Mme e re fa ba go botsa ba re: ‘Re ye kae?’ o ba ree o re: ‘Morena o buile jaana a re:

“ ‘Yo o neetsweng leroborobo

a ye kwa leroborobong;

yo o neetsweng tšhaka

a ye kwa tšhakeng;

yo o neetsweng tlala

a ye kwa tlaleng;

yo o neetsweng botshwaro

a ye kwa botshwarong!’

15:2
Jer. 43:11
Sag. 11:9

3“Mme ke tla ba romela dilo tse nne,” go bua Morena: “e leng tšhaka gore e ba bolae; le dintšwa gore di ba goge, di ba tlose; le dinonyane tsa loapi le dibata tsa lefatshe gore di ba je, di ba nyeletse.

15:3
Hes. 14:21
4Ke tla ba neela dipuso tsotlhe tsa lefatshe gore di ba bogise setlhogo ka ntlha ya ga Manase, morwa Hesekia, kgosi ya Juta, ka ntlha ya tsotlhe tse o di dirileng mo Jerusalema.
15:4
2 Dikg. 21:11-16
23:26

5“Gonne ke mang yo o tla

go rekegelang, Jerusalema?

Ke mang yo o tla go tshedisang?

Ke mang yo o tla fapogelang

kwa go wena go go botsa

bophelo?

6Ke wena yo o ntatlhileng,

wa boela kwa morago,”

go bua Morena.

“Ke fa ke go otlololela letsogo,

ke go senya.

Ke lapile go tlhomoga pelo.

7Ke ne ka ba fefera ka loselo

mo dikgorong tsa lefatshe;

ka thukhutha morafe wa me

bana, ka o fedisa.

Mme ga ba a ka ba boa

mo ditseleng tsa bone.

15:7
Math. 3:12

8Batlholagadi ba bone

ba nntsifaletse

bogolo go motlhaba wa lewatle.

Ke ne ka roma mosenyi

kwa go bone yo o bolayang

bomma-makau motshegare,

ka digela pitlagano le letshogo

mo go bone ka tshoganyetso.

9Mosadi yo o neng a belege

bomorwawe ba supa

a felelela thata, a neela mowa.

Letsatsi la gagwe la phirima

go sa le motshegare;

a sula pelo,

a tlhajwa ke ditlhong.

Mme masalela a bone

ke tla a neela

mo tšhakeng ya baba ba bone.”

Morena o buile jalo.

15:9
Amose 8:9

Tlalelo ya pelo ya moporofeti le kgomotso ya Modimo mo go ene

10A tatlhego ya me wee, mma, fa o mpelege ke le monna wa kgang le ntwa mo lefatsheng lotlhe. Ga ke a adima ope, ga ke a adingwa ke ope, mme ba nthogaka botlhe.

15:10
Jer. 20:14
11Morena a re: “Ruri, ke tla go sireletsa sentle; ruri, ke tla kokobetsa mmaba gore a kope thapelelo mo go wena mo sebakeng sa tatlhego le mo sebakeng sa tlalelo. 12A motho o ka roba tshipi le kgotlho tsa morafe o o tswang kwa bokone ka tshipi e nngwe? –

13“Dithoto tsa gago le mahumo a gago ke tla di neela go thopiwa, go se na tefelo. Ke ka ntlha ya maleo otlhe a gago a o a dirileng mo nageng yotlhe ya gago. 14Ke tla go dira motlhanka wa baba ba gago mo lefatsheng le o sa le itseng. Gonne molelo o tuka ka bogale jwa me, o gotseditswe lona.”

15:14
Jer. 17:3,4

15Go itse wena, Morena! Nkgopole ò ntlhokomele, ò mpusolosetse mo go ba ba mpogisang! Se ntlose ò le bopelotelele! Itse gore ke rwele kgobo ka ntlha ya gago. 16E rile ke fitlhela mafoko a gago, ka a ja. Mafoko a gago a ne a nthabisa. E ne e le boitumelo jwa pelo ya me, fa ke biditswe ka leina la gago, Morena, Modimo wa masomosomo.

15:16
Hes. 3:1-3
17Ga ke a ka ka nna mo lesomong la ba ba tshegang le e seng go itumela nabo. Ke ne ka itunna ke le nosi, ke obilwe ke letsogo la gago, gonne ò ne o ntladitse kgalefo.
15:17
Jer. 6:11
18Ke ka ntlhaang, fa botlhoko jwa me bo sa khutle, le ntho ya me e le e e sa foleng, e e ganang go alafiwa? A ka nnete ke tla fitlhela ò tshwana le noka e e aketsang, le metsi a a sa ikanyegeng?
15:18
Jer. 30:12

19Ke gona ka moo Morena a buang jaana a re: “Fa ò boa, ke tla go emisa gape fa pele ga me; fa ò ntsha tse di tshwanetseng, e seng tse di boatla, o tla nna molomo wa me. Mme bone ba tla boela kwa go wena, mme wena o se ka wa boela kwa go bone! 20Foo ke tla go dira lobota lwa kgotlho lo lo tiileng mo morafeng o. Ba tla tlhabana nao, mme ga ba nke ba go fenya. Gonne ke na nao gore ke go thuse, ke go pholose. Ke Morena yo o buileng jalo.

15:20
Jer. 1:18
21Ee, ke tla go pholosa mo diatleng tsa ba ba pelompe, ke go golola mo matsweleng a barena ba ba setlhogo.”