Setswana 1970/1987 (TSW70)
11

Baiseraele ba sentse kgolagano e Modimo o e dirileng nabo

111Lefoko le le tsileng kwa go Jeremia le tswa mo Moreneng la re:

2“Utlwa mafoko a kgolagano e, o a bolelele banna ba Juta le baagi ba Jerusalema, 3o ba ree o re: Morena, Modimo wa Iseraele, o bua jaana a re: ‘Go hutsitswe monna yo o sa utlweng mafoko a kgolagano e, 4a ke a laetseng borraeno ka letsatsi le ke ba ntshitseng ka lone kwa lefatsheng la Egepeto, mo leubelong la tshipi, ka re: Utlwang lentswe la me, lo dire tsotlhe tse ke tla di lo laelang. Foo lo tla nna morafe wa me, mme ke tla nna Modimo wa lona 5gore ke dirafatse maikano a ke a ikanetseng borraeno a go ba naya lefatshe le le elang mašwi le dinotshe, jaaka lo agile mo go lone kajeno.’ ”

Ke fa ke araba ke re: “Amen,11:5 Ke go re: A go nne jalo. Morena!”

11:5
Ekes. 3:8

6Morena a ba a nthaya a re: “Rera mafoko otlhe a mo metseng ya Juta le mo mebileng ya Jerusalema o re: ‘Utlwang mafoko a kgolagano e, lo a dirise. 7Gonne ke laile borraeno thata ka letsatsi le ke ba ntshitseng kwa lefatsheng la Egepeto ka lone, ka gatelela mafoko a me ka tlhoafalo go fitlha letsatsing la kajeno ka re: Utlwang lentswe la me! 8Mme ga ba a ka ba utlwa le e seng go sekega ditsebe, mme ba latela dipelo tse di bosula tsa bone tse di thatafetseng. Ke fa ke ba dirafaletsa mafoko otlhe a kgolagano e, a ke a ba laetseng gore ba a dirise, mme ba se ka ba dira jalo.’ ”

11:8
Jer. 7:24,26

9Mme Morena a nthaya a re: “Go itshupa moferefere o banna ba Juta le baagi ba Jerusalema ba o rerileng. 10Ba boetse kwa melatong ya borraabo ba pele, ba ba ganneng go utlwa mafoko a me. Le bone ba setse medimo e sele morago gore ba e direle. Baiseraele le Bajuta ba robile kgolagano ya me e ke e dirileng le borraabo.” 11Ke gona ka moo Morena o buang jaana a re: “Bonang, ke tla ba tlisetsa tatlhego, e ba sa ka keng ba kgona go falola mo go yona. Mme le fa ba ka goela kwa go nna, ga nkitla ke ba utlwa.

11:11
Diane 1:28
Jes. 1:15
12Foo baagi ba metse ya Juta le ba Jerusalema ba tla ya, ba tlhaeleletsa kwa medimong e ba ntseng ba e fisetsa maswalo, mme ga e kitla e ba thusa sepe mo sebakeng sa tlalelo ya bone.
11:12
Jer. 2:28
Doit. 32:37,38
13Gonne palo ya medimo ya gago, Juta, e lekana le palo ya metse ya gago. Le gona palo ya mebila ya Jerusalema e lekana le palo ya dialetare tse lo di agetseng modimo-wa-botlhabisa-ditlhong, e bong dialetare tse lo fisetsang Baale maswalo mo go tsona. 14Mme wena o se ka wa rapelela morafe o; se utlwatse selelo gongwe thapelo ka ntlha ya bone! Gonne ga nkitla ke ba utlwa ka sebaka se ba mpitsang ka sona ka ntlha ya tlalelo ya bone.
11:14
Jer. 7:16
14:11

15“Ke ka ntlhaang, fa moratiwa wa me a dirafatsa maano a bolotsana mo Ntlong ya me? A mafura le nama e e boitshepo di ka faposa tatlhego ya gago mo go wena? Foo o ka duduetsa. 16Morena o ne a go biditse ‘Setlhare sa olefa se setala se sentle se se maungo a pila.’ Mme fa loratla lo logolo lo utlwala, o tla se tshuba ka molelo, mme dikala tsa sona di tla robega.

17Morena wa masomosomo yo o go tlhomileng o go atlholetse tatlhego ka ntlha ya boikepo jwa Baiseraele le jwa Bajuta, jo ba bo dirileng e le go itshenyetsa ka bosi gore ba nkgakatse ka go fisetsa Baale maswalo.”

Morero wa go bolaya Jeremia

18Morena o nkitsisitse, ka ba ka itse; a ntemosa maikaelelo a bone. 19Mme nna ke ne ke tshwana le kwanyana e e bokgwabo e e gogwang go ya go tlhajwa, ke sa lemoge, fa ba ntogetse maano ba re: “A re senyeng setlhare le maungo a sona! A re mo nyeletseng mo lefatsheng la baphedi gore leina la gagwe le se ka la tlhola le gopolwa.”

11:19
Jes. 53:7

20Mme wena Morena wa masomosomo o atlhola ka tshiamo, o tlhatlhoba diphilo le pelo! Nte ke bone pusoloso ya gago mo go bone! Gonne ke go neetse kgang ya me ka go go ikanya.

11:20
Pes. 7:10
21Ke ka moo Morena o buileng jaana ka ga banna ba Anathothe, ba ba lalelang bophelo jwa gago ba re: “O se ka wa bolela Lefoko la Modimo mo leineng la Morena, e se re gongwe wa swa ka diatla tsa rona!”
11:21
Jer. 1:1
22Ka moo Morena wa masomosomo o bua jaana a re: “Bona, ke tla ba otla! Makau a bone a tla swa ka tšhaka; bomorwaa-bone le bomorwadia-bone ba tla swa ka tlala. 23Le gone ba tla bo ba se na masalela ape. Gonne ke tla tlisetsa banna ba Anathothe tatlhego ka ngwaga o ba bediwang ka ona.”