Setswana 1970/1987 (TSW70)
10

Modimo wa boammaaruri le medimo ya boithamako

101Lona Baiseraele, utlwang lefoko le Morena a le buang le lona! 2Morena o buile jaana a re:

“Se itlwaetseng mokgwa

wa baheitane;

se tshogeng ditshupo

tsa legodimo,

le fa baheitane ba di tshoga!

3Gonne dithulaganyo tsa merafe

ke boithamako fela,

ka ba rema setlhare

mo sekgweng go dira modimo.

Ke selo se diatla tsa setswerere

di se dirang ka selepe.

10:3
Jes. 44:10-20

4Ba se kgabisa ka selefera

le gouta;

ba se kokotela ka dimapo le noto

gore se se ka sa reketla.

5Medimo e, e tshwana le setshosa

se se mo tshimong ya diphare;

ga e itse go bua.

Ee, e na le go rwalwa,

ka e sa itse go tsamaya.

Se e boifeng,

gonne ga e itse go lo senyetsa;

le gona ga e itse

go direla ope molemo.”

6Ga go na ope yo o tshwanang

nao, Morena;

o mogolo, le leina la gago

le legolo ka bonatla.

7Ke mang yo o sa tshwanelang

go go boifa,

wena kgosi ya ditšhaba?

Kana ke se se go tshwanetseng!

Gonne mo matlhaleng otlhe

a ditšhaba

le mo dipusong tsotlhe tsa tsona

ga go na ope yo o tshwanang nao.

8Mme botlhe bao ke dieleele fela

tse di silofetseng.

Ke yona thuto ya medimo e sele,

e e leng dikota fela.

9Selefera e e papetlilweng

ba e tsere kwa Tharesise,

le gouta kwa Ufase.

Medimo ke tiro ya setswerere

le ya diatla tsa mogakolosi.

Masela a mabududu

le a mahibidu

ke diaparo tsa yona.

Yotlhe ke tiro ya batlhalefi fela.

10Mme Morena ke Modimo

wa boammaaruri;

ke Modimo o o phelang,

ke kgosi e e sa khutleng.

Lefatshe le roroma

ka ntlha ya bogale jwa gagwe.

Ditšhaba di palelwa

ke go itshokela kgalefo ya gagwe.

11Buang jaana ka ga yona lo re: “Medimo e e sa dirang legodimo le lefatshe e tla nyelela e tswa mo lefatsheng le fa tlase ga legodimo leno.”

Sefela sa pako ya Modimo

12Ke Morena yo o dirileng

lefatshe ka thata ya gagwe,

a le tlhomamisa ka botlhale

jwa gagwe;

le gona o tsharolotse legodimo

ka tlhaloganyo ya gagwe.

13Fa a utlwatsa kodu ya gagwe,

metsi a suma kwa legodimong;

o tlhatlosa mouwane

kwa dikhutlong tsa lefatshe,

a direla pula dikgadima,

a fokisa phefo e tswa

mo dipolokelong tsa gagwe.

10:13
Pes. 135:7
Jobe 38:24-30

14Motho mongwe le mongwe

o silofetse, ga a na kitso;

mothudi wa gouta mongwe

le mongwe modimo wa seseto

o mo tlhabisa ditlhong.

Gonne ditshwantsho

tse a di bopileng ke maaka fela;

ga di na mowa mo go tsona.

15Ke medimo ya boithamako fela,

ke tiro e e sotlegang;

e nyelela ka sebaka

se e sekisiwang ka sona.

16Mme yo e leng kabelo ya ga

Jakobe ga a tshwane le yona;

gonne ke ene yo o bopileng

dilo tsotlhe,

mme Iseraele ke lotso

lo e leng boswa jwa gagwe.

Morena wa masomosomo

ke lona leina la gagwe.

10:16
Pes. 16:5
Doit. 32:9

Botshwaro jo bo gaufi bo a begwa

17Tsaya dithoto tsa gago fa fatshe, o di rwale, wena Sione yo o dikanyeditsweng ke ntwa! 18Gonne Morena o bua jaana a re: “Bonang, ka nako e ke tla latlhela baagi ba lefatshe kwa kgakala jaaka go konopiwa ka seragamajwe; ke ba isa mo tlalelong gore ba tle ba ipone.”

19A tatlhego ya me wee ka ntlha

ya kotlo e ke otlilweng ka yona!

Ntho ya me ke e e sa foleng.

Mme nna ke ne ka re:

“Ke bolwetse fela

jo nka bo itshokelang.”

10:19
Pes. 77:11

20Tente ya me e sentswe,

dithapo tsotlhe tsa me

di kgaotswe.

Bomorwaake ba tlogile

mo go nna, ga ba yo.

Ga go na ope yo o tsosang

tente ya me gape,

yo o tsharololang masela

a yona.

21Gonne badisa e ne e le dieleele,

ba sa batle Morena.

Ka moo ba ne ba tlhoka

tswelelopele,

mme letsomane lotlhe la bone

la faladiwa.

22Utlwelelang! Go utlwala eng?

Go tla loratla lo logolo,

lo tswa mo lefatsheng la bokone,

e le go fetola metse ya Juta

marope

le dikutla tsa diphokojwe.

23Morena, ke itse gore tsela

ya motho ga e laolwe ke ene,

le gore moeti ga a kgone go laola

dikgato tsa gagwe.

10:23
Diane 16:9
Moreri 9:11

24Nkotle, Morena!

Fela a e nne ka tekanyo,

e seng ka fa bogaleng jwa gago,

e se re gongwe o mpolaela ruri.

10:24
Jer. 46:28
Pes. 6:2
Hab. 1:12

25Baheitane ba ba sa go itseng

le ditshika tse di sa bitseng

leina la gago

di goromeletse bogale jwa gago!

Gonne di jele Jakobe,

tsa mo ja, tsa mo fetsa,

tsa ntsha meago ya gagwe

marope.

10:25
Pes. 79:6

11

Baiseraele ba sentse kgolagano e Modimo o e dirileng nabo

111Lefoko le le tsileng kwa go Jeremia le tswa mo Moreneng la re:

2“Utlwa mafoko a kgolagano e, o a bolelele banna ba Juta le baagi ba Jerusalema, 3o ba ree o re: Morena, Modimo wa Iseraele, o bua jaana a re: ‘Go hutsitswe monna yo o sa utlweng mafoko a kgolagano e, 4a ke a laetseng borraeno ka letsatsi le ke ba ntshitseng ka lone kwa lefatsheng la Egepeto, mo leubelong la tshipi, ka re: Utlwang lentswe la me, lo dire tsotlhe tse ke tla di lo laelang. Foo lo tla nna morafe wa me, mme ke tla nna Modimo wa lona 5gore ke dirafatse maikano a ke a ikanetseng borraeno a go ba naya lefatshe le le elang mašwi le dinotshe, jaaka lo agile mo go lone kajeno.’ ”

Ke fa ke araba ke re: “Amen,11:5 Ke go re: A go nne jalo. Morena!”

11:5
Ekes. 3:8

6Morena a ba a nthaya a re: “Rera mafoko otlhe a mo metseng ya Juta le mo mebileng ya Jerusalema o re: ‘Utlwang mafoko a kgolagano e, lo a dirise. 7Gonne ke laile borraeno thata ka letsatsi le ke ba ntshitseng kwa lefatsheng la Egepeto ka lone, ka gatelela mafoko a me ka tlhoafalo go fitlha letsatsing la kajeno ka re: Utlwang lentswe la me! 8Mme ga ba a ka ba utlwa le e seng go sekega ditsebe, mme ba latela dipelo tse di bosula tsa bone tse di thatafetseng. Ke fa ke ba dirafaletsa mafoko otlhe a kgolagano e, a ke a ba laetseng gore ba a dirise, mme ba se ka ba dira jalo.’ ”

11:8
Jer. 7:24,26

9Mme Morena a nthaya a re: “Go itshupa moferefere o banna ba Juta le baagi ba Jerusalema ba o rerileng. 10Ba boetse kwa melatong ya borraabo ba pele, ba ba ganneng go utlwa mafoko a me. Le bone ba setse medimo e sele morago gore ba e direle. Baiseraele le Bajuta ba robile kgolagano ya me e ke e dirileng le borraabo.” 11Ke gona ka moo Morena o buang jaana a re: “Bonang, ke tla ba tlisetsa tatlhego, e ba sa ka keng ba kgona go falola mo go yona. Mme le fa ba ka goela kwa go nna, ga nkitla ke ba utlwa.

11:11
Diane 1:28
Jes. 1:15
12Foo baagi ba metse ya Juta le ba Jerusalema ba tla ya, ba tlhaeleletsa kwa medimong e ba ntseng ba e fisetsa maswalo, mme ga e kitla e ba thusa sepe mo sebakeng sa tlalelo ya bone.
11:12
Jer. 2:28
Doit. 32:37,38
13Gonne palo ya medimo ya gago, Juta, e lekana le palo ya metse ya gago. Le gona palo ya mebila ya Jerusalema e lekana le palo ya dialetare tse lo di agetseng modimo-wa-botlhabisa-ditlhong, e bong dialetare tse lo fisetsang Baale maswalo mo go tsona. 14Mme wena o se ka wa rapelela morafe o; se utlwatse selelo gongwe thapelo ka ntlha ya bone! Gonne ga nkitla ke ba utlwa ka sebaka se ba mpitsang ka sona ka ntlha ya tlalelo ya bone.
11:14
Jer. 7:16
14:11

15“Ke ka ntlhaang, fa moratiwa wa me a dirafatsa maano a bolotsana mo Ntlong ya me? A mafura le nama e e boitshepo di ka faposa tatlhego ya gago mo go wena? Foo o ka duduetsa. 16Morena o ne a go biditse ‘Setlhare sa olefa se setala se sentle se se maungo a pila.’ Mme fa loratla lo logolo lo utlwala, o tla se tshuba ka molelo, mme dikala tsa sona di tla robega.

17Morena wa masomosomo yo o go tlhomileng o go atlholetse tatlhego ka ntlha ya boikepo jwa Baiseraele le jwa Bajuta, jo ba bo dirileng e le go itshenyetsa ka bosi gore ba nkgakatse ka go fisetsa Baale maswalo.”

Morero wa go bolaya Jeremia

18Morena o nkitsisitse, ka ba ka itse; a ntemosa maikaelelo a bone. 19Mme nna ke ne ke tshwana le kwanyana e e bokgwabo e e gogwang go ya go tlhajwa, ke sa lemoge, fa ba ntogetse maano ba re: “A re senyeng setlhare le maungo a sona! A re mo nyeletseng mo lefatsheng la baphedi gore leina la gagwe le se ka la tlhola le gopolwa.”

11:19
Jes. 53:7

20Mme wena Morena wa masomosomo o atlhola ka tshiamo, o tlhatlhoba diphilo le pelo! Nte ke bone pusoloso ya gago mo go bone! Gonne ke go neetse kgang ya me ka go go ikanya.

11:20
Pes. 7:10
21Ke ka moo Morena o buileng jaana ka ga banna ba Anathothe, ba ba lalelang bophelo jwa gago ba re: “O se ka wa bolela Lefoko la Modimo mo leineng la Morena, e se re gongwe wa swa ka diatla tsa rona!”
11:21
Jer. 1:1
22Ka moo Morena wa masomosomo o bua jaana a re: “Bona, ke tla ba otla! Makau a bone a tla swa ka tšhaka; bomorwaa-bone le bomorwadia-bone ba tla swa ka tlala. 23Le gone ba tla bo ba se na masalela ape. Gonne ke tla tlisetsa banna ba Anathothe tatlhego ka ngwaga o ba bediwang ka ona.”

12

Ke ka ntlhaang, fa baikepi ba bona letlhogonolo?

121Morena,

o tshiamo fa ke seka nao.

Fela ke batla go go botsa

kgang ya tsheko ke re:

Ke ka ntlhaang, fa tsela

ya baikepi e le letlhogonolo?

Fa botlhe ba ba dirang

ka bolotsana ba phela ba iketlile?

12:1
Jobe 21:7
Pes. 73:3

2O ba tlhomile,

ba bile ba namile medi;

ba a gola,

le gona ba ungwa maungo.

O gaufi mo melomong ya bone,

mme o kgakala

le dipelo tsa bone.

3Mme wena Morena, o a nkitse,

o a mpona;

o tlhatlhoba pelo ya me

gore e go lebile jang. –

Ba swatolele kwa tlhabong

jaaka dinku!

Ba tlhaolele letsatsi la polao!

4Lefatshe le tla hutsafala

le morogo wa naga yotlhe

o tla omelela go fitlha leng?

Diphedi le dinonyane di nyelela

ka ntlha ya bokgopo

jwa ba ba agileng mo go lone.

Gonne ba re:

“Ga a kitla a bona

bokhutlo jwa rona.”

12:4
Jer. 9:9

5Morena a mo araba a re:

“Fa o siana le ba ba tsamayang

ka maoto, ba a go lapisa.

Jaanong o ka phadisanya jang

le dipitse?

Fa o sa iketle

mo lefatsheng la kagiso,

o tla dira eng mo sekgweng

se segolo sa Joretane?

6Ee, bomorwa-rraago

le ba ntlo ya ga rraago le bone

ba go diretse ka bolotsana.

Le bone ba a go kgoba,

o sena go ba hularela.

O se ka wa ba ikanya,

le fa ba bua tse di molemo nao!”

Selelo sa Modimo

7“Ke tlogetse Ntlo ya me,

ka tlhoboga boswa jwa me;

moratiwa wa mowa wa me

ka mo neela mo diatleng

tsa baba ba gagwe.

8Boswa jwa me

bo mphetogetse tau

e e mo sekgweng e e mpôpelang;

ka moo ka bo tlhoa.

9A boswa jwa me ke morubisi

o o mebalabala

o bomankgodi ba o tlhaselang

go tswa ntlheng tsotlhe?

Tlayang lo kgobokanye

dibata tsotlhe tsa naga!

A di tle dijong!

10Badisa12:10 Go tewa dikgosi. ba bantsi ba sentse

tshimo ya me ya moweine;

ba gatakile boswa jwa me,

ba tubaka tshimo

e ke e itumelelang;

11ba e fetola sekaka.

E a nkhutsafalela e le senya.

Lefatshe lotlhe

le ntshitswe sekaka,

gonne ga go na ope

yo o tsibogang pelo.

12Basenyi ba fitlhile

mo dithabaneng tsotlhe

se di iphotlhereng tsa naga.

Gonne tšhaka ya Morena

e ntse e ja lefatshe lotlhe,

go tswa mo ntlheng e nngwe

go ya mo ntlheng e nngwe,

go se na motho ope

yo o leng mo kagisong.

13Ba jwetse mabele,

ba roba mitlwa.

Ba itapisitse,

mme go sa ba thuse sepe.

Tlhajwang ke ditlhong ka kotulo

ya lona ka ntlha ya bogale

jo bo tukang jwa Morena.”

12:13
Doit. 28:38
Hos. 8:7

Mafoko a Modimo ka ga merafe e e bapileng le Baiseraele

14Morena o buile jaana a re: “Merafe yotlhe e e bapileng le nna e e bosula e e amang boswa jo ke bo abetseng Iseraele, morafe wa me, bonang, ke tla e kumola mo dinageng tsa yona, le Bajuta ke tla ba kumola mo gare ga yona. 15Mme e tla re ke sena go e kumola, ke e tlhomogele pelo gape, ke e busetse, mongwe le mongwe kwa bosweng jwa ona le mongwe le mongwe kwa lefatsheng la ona. 16Mme e tla re fa ba ithuta ditsela tsa morafe wa me tota gore ba ikane ka leina la me ba re: ‘Ka bophelo jwa Morena!’ jaaka ba rutile morafe wa me go ikana ka Baale, foo ba tla agisiwa mo gare ga morafe wa me.

12:16
Jer. 4:21
Doit. 6:13
17Mme fa ba gana go utlwa, morafe o o ntseng jalo ke tla o kumolela ruri, ke o nyeletsa.” Morena o buile jalo.