Setswana 1970/1987 (TSW70)
10

Modimo wa boammaaruri le medimo ya boithamako

101Lona Baiseraele, utlwang lefoko le Morena a le buang le lona! 2Morena o buile jaana a re:

“Se itlwaetseng mokgwa

wa baheitane;

se tshogeng ditshupo

tsa legodimo,

le fa baheitane ba di tshoga!

3Gonne dithulaganyo tsa merafe

ke boithamako fela,

ka ba rema setlhare

mo sekgweng go dira modimo.

Ke selo se diatla tsa setswerere

di se dirang ka selepe.

10:3
Jes. 44:10-20

4Ba se kgabisa ka selefera

le gouta;

ba se kokotela ka dimapo le noto

gore se se ka sa reketla.

5Medimo e, e tshwana le setshosa

se se mo tshimong ya diphare;

ga e itse go bua.

Ee, e na le go rwalwa,

ka e sa itse go tsamaya.

Se e boifeng,

gonne ga e itse go lo senyetsa;

le gona ga e itse

go direla ope molemo.”

6Ga go na ope yo o tshwanang

nao, Morena;

o mogolo, le leina la gago

le legolo ka bonatla.

7Ke mang yo o sa tshwanelang

go go boifa,

wena kgosi ya ditšhaba?

Kana ke se se go tshwanetseng!

Gonne mo matlhaleng otlhe

a ditšhaba

le mo dipusong tsotlhe tsa tsona

ga go na ope yo o tshwanang nao.

8Mme botlhe bao ke dieleele fela

tse di silofetseng.

Ke yona thuto ya medimo e sele,

e e leng dikota fela.

9Selefera e e papetlilweng

ba e tsere kwa Tharesise,

le gouta kwa Ufase.

Medimo ke tiro ya setswerere

le ya diatla tsa mogakolosi.

Masela a mabududu

le a mahibidu

ke diaparo tsa yona.

Yotlhe ke tiro ya batlhalefi fela.

10Mme Morena ke Modimo

wa boammaaruri;

ke Modimo o o phelang,

ke kgosi e e sa khutleng.

Lefatshe le roroma

ka ntlha ya bogale jwa gagwe.

Ditšhaba di palelwa

ke go itshokela kgalefo ya gagwe.

11Buang jaana ka ga yona lo re: “Medimo e e sa dirang legodimo le lefatshe e tla nyelela e tswa mo lefatsheng le fa tlase ga legodimo leno.”

Sefela sa pako ya Modimo

12Ke Morena yo o dirileng

lefatshe ka thata ya gagwe,

a le tlhomamisa ka botlhale

jwa gagwe;

le gona o tsharolotse legodimo

ka tlhaloganyo ya gagwe.

13Fa a utlwatsa kodu ya gagwe,

metsi a suma kwa legodimong;

o tlhatlosa mouwane

kwa dikhutlong tsa lefatshe,

a direla pula dikgadima,

a fokisa phefo e tswa

mo dipolokelong tsa gagwe.

10:13
Pes. 135:7
Jobe 38:24-30

14Motho mongwe le mongwe

o silofetse, ga a na kitso;

mothudi wa gouta mongwe

le mongwe modimo wa seseto

o mo tlhabisa ditlhong.

Gonne ditshwantsho

tse a di bopileng ke maaka fela;

ga di na mowa mo go tsona.

15Ke medimo ya boithamako fela,

ke tiro e e sotlegang;

e nyelela ka sebaka

se e sekisiwang ka sona.

16Mme yo e leng kabelo ya ga

Jakobe ga a tshwane le yona;

gonne ke ene yo o bopileng

dilo tsotlhe,

mme Iseraele ke lotso

lo e leng boswa jwa gagwe.

Morena wa masomosomo

ke lona leina la gagwe.

10:16
Pes. 16:5
Doit. 32:9

Botshwaro jo bo gaufi bo a begwa

17Tsaya dithoto tsa gago fa fatshe, o di rwale, wena Sione yo o dikanyeditsweng ke ntwa! 18Gonne Morena o bua jaana a re: “Bonang, ka nako e ke tla latlhela baagi ba lefatshe kwa kgakala jaaka go konopiwa ka seragamajwe; ke ba isa mo tlalelong gore ba tle ba ipone.”

19A tatlhego ya me wee ka ntlha

ya kotlo e ke otlilweng ka yona!

Ntho ya me ke e e sa foleng.

Mme nna ke ne ka re:

“Ke bolwetse fela

jo nka bo itshokelang.”

10:19
Pes. 77:11

20Tente ya me e sentswe,

dithapo tsotlhe tsa me

di kgaotswe.

Bomorwaake ba tlogile

mo go nna, ga ba yo.

Ga go na ope yo o tsosang

tente ya me gape,

yo o tsharololang masela

a yona.

21Gonne badisa e ne e le dieleele,

ba sa batle Morena.

Ka moo ba ne ba tlhoka

tswelelopele,

mme letsomane lotlhe la bone

la faladiwa.

22Utlwelelang! Go utlwala eng?

Go tla loratla lo logolo,

lo tswa mo lefatsheng la bokone,

e le go fetola metse ya Juta

marope

le dikutla tsa diphokojwe.

23Morena, ke itse gore tsela

ya motho ga e laolwe ke ene,

le gore moeti ga a kgone go laola

dikgato tsa gagwe.

10:23
Diane 16:9
Moreri 9:11

24Nkotle, Morena!

Fela a e nne ka tekanyo,

e seng ka fa bogaleng jwa gago,

e se re gongwe o mpolaela ruri.

10:24
Jer. 46:28
Pes. 6:2
Hab. 1:12

25Baheitane ba ba sa go itseng

le ditshika tse di sa bitseng

leina la gago

di goromeletse bogale jwa gago!

Gonne di jele Jakobe,

tsa mo ja, tsa mo fetsa,

tsa ntsha meago ya gagwe

marope.

10:25
Pes. 79:6