Setswana 1970/1987 (TSW70)
4

Debora le Barake

41Mme e rile Ehute a sena go swa, Baiseraele ba boela gape go dira tse di bosula mo matlhong a Morena. 2Ke fa Morena a ba rekisa mo diatleng tsa ga Jabine kgosi ya Bakanana, yo mošate wa gagwe e neng e le Hasore. Molaodi wa mephato ya gagwe e ne e le Sisera yo o neng a agile kwa Harošethe wa baheitane. 3Mme Baiseraele ba lelela Moreneng; gonne Jabine o ne a na le dikoloi tsa ntwa tsa tshipi di le 900, a gatelela Baiseraele ka thata dinyaga di le 20.

4Jaanong ka sebaka seo Debora moporofeti wa sesadi, mogatsa Laphitothe, a atlhola Baiseraele. 5O ne a nna fa tlase ga Mokolane wa ga Debora fa gare ga Rama le Bethele mo dithabeng tsa Eferaime, mme Baiseraele ba ntse ba ya kwa go ene, ba batla go sekwa. 6Jaanong ene a roma, a bitsa Barake morwa Abinoame kwa Keteše nageng ya ga Nafetale, a mo raya a re: “Ruri, Morena, Modimo wa Iseraele, o go laetse a re: ‘Tloga o ye kwa thabeng ya Thabore, o tsee banna ba le 10 000 ba Banafetale le ba Basebulone ba ye nao. 7Ke tla gogela Sisera molaodi wa mephato ya ga Jabine kwa go wena kwa nokaneng ya Kisone mmogo le dikoloi tsa ntwa tsa gagwe le bontsi jwa gagwe, ke mo neela mo diatleng tsa gago.’ ” 8Barake a mo araba a re: “Fa o ya le nna, ke tla ya; mme fa o sa ye le nna ga ke ye.”

9Debora a mo raya a re: “Go siame, ke tla ya nao. Fela foo tlotlo ga e nna ya gago mo tseleng e o e tsamayang; gonne Morena o tla rekisa Sisera mo diatleng tsa mosadi.” Mme Debora a nanoga, a ya le Barake kwa Keteše. 10Mme Barake a kua Basebulone le Banafetale go tla kwa Keteše, a ba a bolola a na le banna ba le 10 000; le Debora a bolola nae.

11Jaanong Hebere wa Mokeni o ne a kgaoganye le Bakeni ba e leng bomorwa Hobabe, kgaitsadia mosadi wa ga Moše, a nna a tlhoma tente ya gagwe go ya go fitlha kwa setlhareng sa eike mo Saananime gaufi le Keteše.

4:11
Baatlh. 1:16
Num. 10:29

12Ke fa Sisera a begelwa go twe: “Barake morwa Abinoame o tlhatlogetse mo thabeng ya Thabore.” 13Jaanong Sisera a kua dikoloi tsotlhe tsa ntwa tsa gagwe, e le dikoloi tsa tshipi di le 900 le banna botlhe ba batlhabani ba na nae, a ba bolotsa mo Harošethe wa baheitane, a ba isa kwa nokaneng ya Kisone.

14Ke fa Debora a raya Barake a re: “Nanoga, gonne ke lone letsatsi le Morena o neetseng Sisera mo diatleng tsa gago ka lone. Ruri, Morena o bolotse, o go etelela pele!” Barake a fologa mo thabeng ya Thabore a na le banna ba le 10 000. 15Mme Morena a raraanya Sisera le dikoloi tsotlhe tsa ntwa le mephato yotlhe ka bogale jwa tšhaka fa pele ga Barake. Ke fa Sisera a fologa mo koloing, a tshaba ka dinao. 16Mme Barake a tebela dikoloi tsa ntwa le mephato yotlhe go ya kwa Harošethe wa baheitane; mephato yotlhe ya ga Sisera ya wa ka bogale jwa tšhaka, ga se ka ga sala ope.

17Sisera ene a tshaba ka dinao, a fitlha kwa tenteng ya ga Jaele mosadi wa ga Hebere wa Mokeni. Gonne go ne go le kagiso fa gare ga Jabine kgosi ya Hasore le ba lapa la ga Hebere wa Mokeni. 18Jaele a tswela kwa ntle, a kgatlhantsha Sisera, a mo raya a re: “Fapogela kwano, morena wa me, fapogela go nna, o se boife!” A fapogela kwa go ene mo tenteng, mme Jaele a mo khurumetsa ka kobo. 19Sisera a mo raya a re: “A ko o nnose metsinyana, gonne ke nyorilwe.” Jaele a thibolola lekuka la mašwi, a mo nosa, a ba a mo khurumetsa gape. 20Sisera a mo raya a re: “Ema fa mojakong wa tente, mme e re fa monna a ka tla, a go botsa a re: ‘A go monna ka moo?’ o fetole o re: ‘Ga a yo.’ ”

21Mme Jaele mosadi wa ga Hebere a tsaya lomapo lwa tente, a tshwara noto ka seatla, a tsena kwa go ene sephiring, a mo kokotela lomapo mo letlhwaneng, lwa ba lwa phololela, lwa tsena fa fatshe, ene a ntse a thulametse, a feletswe ke thata, mme a swa. 22Ya baa gona go fitlhang Barake, a lateletse Sisera, mme Jaele a tswela kwa ntle, a mo kgatlhantsha, a mo raya a re: “Tlaya, ke tla go bontsha monna yo ò mmatlang.” A tsena kwa go ene, a fitlhela Sisera a namaletse fa fatshe a sule; lomapo lo le mo letlhwaneng la gagwe.

23Modimo o ne wa kokobetsa Jabine kgosi ya Bakanana jalo fa pele ga Baiseraele ka letsatsi leo. 24Mme mabogo a Baiseraele a nna a tswelela pele go imela Jabine kgosi ya Bakanana ga tsamaya ba nyeletsa Jabine kgosi ya Bakanana.