Setswana 1970/1987 (TSW70)
17

Medimo ya diseto ya ga Miga

171Go ne go le monna kwa dithabeng tsa Eferaime yo leina la gagwe e leng Miga. 2Ene a raya mmaagwe a re: “Mma, diselefera di le 1 100 tse di utswilweng mo go wena, bona, diselefera tseo di mo go nna. Ke nna ke di tsereng. Kana o hutsitse khutso ka ntlha ya tsona; le gona o e buile mo ditsebeng tsa me.” Ke fa mmaagwe a re: “A morwaake a tshegofadiwe ke Morena!”

17:2
Lef. 5:1
3A busetsa mmaagwe diselefera di le 1 100 jalo, mme mmaagwe a re: “Diselefera tseo ke di tlhaoletse Morena, ke di ntsha ka ntlha ya ga morwaake go dira modimo wa seseto le o o bopilweng. Mme jaanong ke rata go di go busetsa.” 4Mme a busetsa mmaagwe diselefera tseo; mmaagwe a tsaya diselefera di le 200, a di neela mothudi; ene a dira modimo wa seseto le o o bopilweng ka tsona; wa ba wa nna mo ntlong ya ga Miga.
17:4
Jes. 40:19

5Miga, monna yoo o ne a na le tempelana ya medimo, a dira khiba ya boperesiti le medimo ya lelapa, a dira mongwe wa bomorwawe moperesiti, a nna moperesiti wa gagwe.

17:5
Baatlh. 8:27
6Ka sebaka seo go ne go se na kgosi mo Iseraeleng; mongwe le mongwe a dira tse di kgatlhang matlho a gagwe.
17:6
Baatlh. 18:1
19:1
21:25

7Jaanong go ne ga tla lekau le tswa kwa Betleheme wa Juta kwa losikeng lwa Juta. E ne le Molefi, a tlile teng go jaka.

17:7
Baatlh. 18:3,30
8Monna yoo o ne a tlogile kwa Betleheme motseng wa Juta, a ile go jaka fa a ka bonang tiro teng. Jaanong a fitlha kwa dithabeng tsa Eferaime kwa ntlong ya ga Miga a le mo tseleng. 9Miga a mmotsa a re: “O tswa kae?” A mo araba a re: “Ke Molefi wa Betleheme wa Juta. Ke mo tseleng go jaka fa nka bonang tiro teng.”

10Miga a mo raya a re: “Nna le nna, o nne rre le moperesiti wa me; ke tla go naya diselefera di le some ka ngwaga le diaparo le dijo.” Mme ya re a emelela Molefi, 11a dumela go nna le monna yoo; lekau leo la nna mo go ene jaaka mongwe wa bomorwawe. 12Mme Miga a tsenya Molefi mo tirong; lekau leo la nna moperesiti wa gagwe, la nna mo ntlong ya ga Miga. 13Ke fa Miga a re: “Jaanong ke a itse gore Morena o tla ntirela molemo; gonne ke na le moperesiti wa Molefi.”

18

Miga le Badane

181Mo metlheng eo go ne go se na kgosi mo Iseraeleng. Ya re ka sebaka seo ba lotso lwa Dane ba ipatlela kabelo ya naga, fa ba ka nnang teng; gonne kabelo e ne e ise e wele mo diatleng tsa bone mo gare ga ditso tsa Iseraele go fitlha letsatsing leo.

18:1
Baatlh. 17:6
1:34
2Jaanong Badane ba roma banna ba batlhano ba losika lwa bone, ba romilwe ke lotso lotlhe, e le banna ba ba pelokgale; ba tloga kwa Sorea le kwa Ešethaole go tlhola lefatshe le go le sekaseka. Ba ba laela ba re: “Yaang lo sekaseke lefatshe.” Bone bao ba fitlha kwa dithabeng tsa Eferaime kwa ntlong ya ga Miga, ba lala teng. 3Ya re ba le mo lapeng la ga Miga, ba lemoga lentswe la lekau la Molefi, ba ya teng, ba mmotsa ba re: “Ke mang yo o go tlisitseng, kwano? O dira eng mono? O batlang mono?”
18:3
Baatlh. 17:7

4A ba araba a re: “Miga o ntiretse jaana le jaana, a nthapa gore ke nne moperesiti wa gagwe.”

5Ba mo kopa ba re: “A ko o botse Modimo, re tle re itse gore a leeto la rona le re le tsamayang le tla nna le letlhogonolo?”

6Moperesiti a ba araba a re: “Tsamayang ka kagiso! Leeto la lona le lo le tshwereng, le fa pele ga Morena.”

7Ke fa banna ba batlhano ba ya ba fitlha kwa motseng wa Laiše, ba bona batho ba ba mo go ona ba agile mo thagamong ka fa melaong ya Basitone, ba iketlile, ba sa boife sepe, go se na ope yo o utlwisang botlhoko mo lefatsheng leo ka go thukhutha khumo; le gona ba le kgakala le Basitone, ba sa kgathalale batho ba bangwe. 8Ya re ba fitlha gape kwa go ba ga bone kwa Sorea le Ešethaole, ba ga bone ba ba botsa ba re: “Go ntse jang?” 9Ba araba ba re: “Nanogang a re yeng re ba tlhasele! Gonne re bonye lefatshe lele, ra fitlhela le le molemo thata. Jaanong a lo a re lo a itulela? Lo se ka lwa nna ditshwakga go ya le go fitlha le go thopa lefatshe leo! 10E tla re lo fitlha, lo gorogele fa bathong ba ba iketlileng le mo lefatsheng le le atlhameng mo ntlheng tsotlhe. Kana Modimo o le neetse mo diatleng tsa lona; ke felo fa go sa tlhokafaleng sepe teng sa dilo tse di mo lefatsheng.”

11Ke fa go huduga banna ba le 600 ba losika lwa Badane, ba tloga kwa Sorea le kwa Ešethaole, ba tlhometse dibolai tsa ntwa. 12Ba bolola, ba thibelela kwa Khiriathe-Jearime wa Juta. Ke ka moo felo foo go bidiwang Bothibelelo jwa Badane go fitlha letsatsing leno. Go mo ntlheng ya bophirimatsatsi ya Khiriathe-Jearime. 13Go tswa teng ba fetela kwa dithabeng tsa Eferaime, ba gorogela fa ntlong ya ga Miga.

18:13
Baatlh. 17:1

14Jaanong banna ba batlhano ba ba kileng ba ya go tlhola lefatshe la Laiše ba simolola go bua, ba raya ba ga bone ba re: “A lo a itse gore mo matlong a go na le khiba ya boperesiti le medimo ya lelapa le modimo wa seseto le o o bopilweng. Lo itse jaanong se lo tshwanetseng lwa se dira.”

18:14
Baatlh. 17:4,5
15Ba ya teng, ba fitlha kwa ntlong ya lekau la Molefi e e leng ntlo ya ga Miga, ba le botsa matsogo. 16Jaanong ya re banna ba Badane ba ba 600 ba ba tlhometseng dibolai tsa ntwa ba ntse ba eme fa kgorong, 17banna ba batlhano ba ba kileng ba ya go tlhola lefatshe ba ya kwa tempelaneng, ba tsena teng, ba tsaya modimo wa seseto le khiba ya boperesiti le medimo ya lelapa le modimo o o bopilweng, moperesiti ene a ntse a eme le banna ba ba 600 ba ba tlhometseng dibolai tsa ntwa kwa mojakong wa kgoro.

18Mme bale ba ba tsenyeng mo ntlong ya ga Miga, ya re ba ntse ba tsaya modimo wa seseto le khiba ya boperesiti le medimo ya lelapa le modimo o o bopilweng, moperesiti a ba botsa a re: “Lo dira eng?”

19Ba mo fetola ba re: “Didimala, se tlhole o bua! Yaa le rona, o nne rraarona le moperesiti wa rona. Se se botoka mo go wena ke eng? A ke go nna moperesiti wa lelapa la monna a le mongwe gongwe go nna moperesiti wa lotso, wa losika mo go Iseraele?” 20Ke fa pelo ya moperesiti e ja monate, mme a tsaya khiba ya boperesiti le medimo ya lelapa le modimo wa seseto le modimo o o bopilweng, a ema mo gare ga batho bao.

21Jaanong ba retologa, ba tsamaya, ba eteletsa bana le diruiwa le dikhumo pele. 22Ya re ba setse ba le kgakala le ntlo ya ga Miga, ga kuiwa banna ba ba mo malapeng a a mo tikologong ya ntlo ya ga Miga, ba latela Badane. 23Ya re ba tlhaeletsa Badane, bone ba retolola difatlhego, ba botsa Miga ba re: “O batla eng, fa o re latetse ka batho ba gago?”

24A fetola a re: “Lo tsere medimo ya me e ke e dirileng le moperesiti, lwa tloga. Jaanong ke saletswe ke eng? Lo ka botsa jang lo re: ‘O batla eng?’ ”

25Mme Badane ba mo raya ba re: “Se utlwatse lentswe la gago mo go rona, e se re gongwe banna ba mowa o o galakang ba lo wela, mme wa nyelelelwa ke bophelo jwa gago le maphelo a ba lapa la gago!” 26Jaanong Badane ba ikela kwa pele. Mme ya re ka Miga a bona gore ba thata bogolo go ene, a retologa, a boela kwa gae.

27Ya re ba sena go tsaya medimo e Miga a e dirileng le moperesiti yo o neng a na nae ba fitlha ba wela Laiše, ba tlhasela batho ba ba mo thagamong ba ba iketlileng, ba ba bolaya ka bogale jwa tšhaka, ba fisa motse oo ka molelo. 28Go ne go se na mopholosi; gonne ona o ne o le kgakala le Sitone; le gona ba sa kgathalele batho ba bangwe. Motse oo o ne o le mo lebaleng la Bethe-Rehobe. Badane ba tsosa motse oo, ba nna mo go ona. 29Ba taya motse leina la Dane ka leina la ga Dane rraabo yo o belegetsweng Iseraele. Mme pele ga foo leina la motse oo e ne e le Laiše.

18:29
Još. 19:47
30Mme Badane ba ikemisetsa modimo ole wa seseto. Jonathane morwa Geresome, morwa Moše, ene le ba lotso lwa gagwe e ne e le baperesiti ba lotso lwa ga Dane go fitlha letsatsing le ba ntshitsweng mo lefatsheng ka lone.
18:30
1 Dikg. 12:29
31Ba ikemisetsa modimo wa seseto wa ga Miga jalo o ene a o dirileng; wa nna teng ka malatsi otlhe a Tempelana ya Modimo e neng e le kwa Silo ka ona.
18:31
Još. 18:1

19

Molefi le nyatsi ya gagwe

191E rile ka malatsi ale, fa go ise go nne kgosi mo Iseraeleng, monna wa Molefi a bo a jaka kwa mafelelong a dithaba tsa Eferaime, mme a tsere mosadi wa nyatsi wa kwa Betleheme wa Juta.

19:1
Baatlh. 17:6
2Mme nyatsi ya gagwe ya mo ngalela, ya mo tlogela, ya ya kwa ga yona kwa Betleheme wa Juta, ya nna teng malatsi a dikgwedi tse nne. 3Ke fa ene monna yoo wa gagwe a tloga, a mo latela gore a ye go bua nae tsa lorato, a mmuse; a ya, a na le motlhanka wa gagwe le diesele di le pedi. Mosadi yoo a mo isa mo ntlong ya ga rraagwe; ya re rraagwe mosetsana a mmona, a itumela, a mo kgatlhantsha. 4Mme mogwagwadiagwe, rraagwe mosetsana a mo thibela go tsamaya, mo a bileng a nna nae malatsi a le mararo, ba a ja, ba a nwa, ba lala teng. 5Ka letsatsi la bone ba phakela mo mosong, mme a tsoga a re o a tsamaya, mme rraagwe mosetsana a raya mogwe wa gagwe a re: “Itiise ka thathana ya bogobe! Morago ga moo lo ka tsamaya.”

6Ba nna, ba a ja ba nwa mmogo ka bobedi jwa bone, mme rraagwe mosetsana a raya monna yoo a re: “A ko o dumelele go lala gape gore pelo ya gago e itumele.”

7Mme ya re monna a nanoga a re o a tsamaya, mogwagwadiagwe a mo rapela thata. Ke fa a boa, a lala gape. 8Ka letsatsi la botlhano a phakela mo mosong a re o a tsamaya, mme rraagwe mosetsana a mo raya a re: “A ko o tiise pelo ya gago, lo iketle go ya tshokologong ya letsatsi.” Mme ba ja ka bobedi jwa bone.

9Jaanong monna yoo a nanoga a re o a tsamaya a na le nyatsi ya gagwe le motlhanka wa gagwe, mme mogwagwadiagwe rraagwe mosetsana, a mo raya a re: “A ko o bone, letsatsi le ngotlegile, le ya phirimong. A ko o lale, bona, letsatsi le ya go wela. Lala mono gore pelo ya gago e itumele. Lo tla tsoga lo phakela, lo wela tseleng ya lona lo ya kwa gae.”

10Mme monna a gana go lala gape; a nanoga a tsamaya a fitlha go lebagana le Jebusi, e bong Jerusalema, a na le diesele tse pedi tse di belesitsweng le nyatsi ya gagwe le motlhanka wa gagwe.

19:10
Baatlh. 1:21
1 Ditiraf. 11:4
11Ya re ba le kwa Jebusi, letsatsi la bo le le gaufi le go phirima, ke fa motlhanka a raya morena wa gagwe a re: “A ga re ka ke ra fapogela kwa motseng o wa Bajebusi, ra lala mo go ona?”

12Mme morena wa gagwe a mo raya a re: “Ga re kitla re fapogela kwa motseng wa ba sele ba e seng Baiseraele. Re tla fetela kwa Gibea.” 13A ba a raya motlhanka wa gagwe a re: “A re fetele kwa motseng o mongwe, re lale kwa Gibea gongwe kwa Rama.” 14Ba feta ba ya pele, ba phirimelelwa ba le gaufi le Gibea wa Benyamene. 15Ba fapogela teng gore ba tsene, ba lale mo Gibea; ya re ba sena go tsena, ba nna fa fatshe mo patlelong ya motse, mme go se na ope yo o ba tsholelang mo ntlong gore ba robale.

16Mme ya re go le mantsiboana, ga tla monna mogolo, a tswa tirong ya gagwe kwa masimong. Monna yoo e ne e le wa kwa dithabeng tsa Eferaime, a phela mo Gibea e le moeng. Banna ba felo foo e ne e le Babenyamene. 17Ya re monna mogolo a tsholetsa matlho, a bona monna wa moeti mo patlelong ya motse, a botsa a re: “O tswa kae? O ya kae?”

18A mo araba a re: “Re mo tseleng, re tswa kwa Betleheme wa Juta, re boela kwa ga rona kwa mafelelong a dithaba tsa Eferaime. Ke ne ke ile kwa Betleheme wa Juta; jaanong ke ya kwa Tempelaneng ya Morena, mme ga go na ope yo o ntsholelang mo ntlong. 19Re tshotse dikokole le dijo tsa diesele tsa rona; le gona re tshotse mefago ya senkgwe le weine ya me le ya lelata la gago le ya motlhanka yo o nang le motlhanka wa gago. Ga go na sepe se se tlhokafalang.”

20Ke fa monna mogolo a re: “Baya pelo, se tshwenyege! Fela tse o di tlhokang ke tla go babalela ka tsona. O se ka wa lala mo patlelong.” 21Jaanong a mo isa mo ntlong ya gagwe, a naya diesele dijo; ba tlhapa dinao, ba a ja, ba a nwa.

22Ya re ba ntse ba itumedisa dipelo tsa bone, ga tla banna ba motse, banna ba dikebeke, ba dikanyetsa ntlo, ba itaya setswalo, ba raya monna mogolo mong wa ntlo, ba re: “Ntsha monna yo o tlileng mo ntlong ya gago gore re tle re mo senye.”

19:22
Gen. 19:4,5

23Mme monna yoo, mong wa ntlo a tswela kwa go bone, a ba raya a re: “Nnyaya, ba ga etsho! A lo ke lo se ka lwa dira bosula jo bo kalo! Jaanong ka monna yoo a setse a gorogetse mo ntlong ya me, se direng tiro e e tlhabisang ditlhong e!

19:23
Gen. 19:7
24Bonang, morwadiake wa lekgarebe le nyatsi ya gagwe ke ba, nteng ke ba ntshe. Ba senyeng, lo dire ka bone ka fa lo ratang ka teng, mme monna yoo lo se ka lwa mo direla selo se, se se tlhabisang ditlhong.” 25Mme banna bao ba gana go mo utlwa. Ke fa monna yole a tshwara nyatsi ya gagwe, a e ntshetsa kwa ntle kwa go bone; mme ba e senya, ba dira ka yona ka fa ba ratang ka teng bosigo jotlhe go ya mosong. E rile mahube a tlhatloga, ba e tlogela.

26Ya re boo sa, ga tla mosadi yoo, a wela fa fatshe fa mojakong wa ntlo ya monna e morena wa gagwe a neng a le mo go yona, a namalala teng go ya mosong. 27Jaanong ya re morena wa gagwe a tsoga mo mosong, a bula setswalo sa ntlo, a tswa a re o tsamaela pele, a fitlhela mosadi, e bong nyatsi ya gagwe, a namaletse fa mojakong wa ntlo, diatla tsa gagwe di le fa serepoding. 28A mo raya a re: “Tsoga, re tsamae!” Mme a se ka a araba, ka a sule. Jaanong a mo tsaya, a mmelesa mo eseleng. Monna yoo a tloga jalo, a ya kwa ga gabo. 29Ya re a sena go fitlha kwa gae, a tsaya thipa, a tshwara setoto sa nyatsi ya gagwe, a se kgaoganya ka fa ditokololong tsa sona, a dira dikarolo di le 12, a di romela kwa dinageng tsotlhe tsa Iseraele.

19:29
1 Sam. 11:7
30Mme botlhe ba ba neng ba di bona ba re: “Tse di ntseng jalo ga di ise di ke di dirafale le e seng go bonwa ka gope go tloga letsatsing le Baiseraele ba duleng kwa lefatsheng la Egepeto ka lone go tla go fitlha letsatsing leno. Di eleng tlhoko ka pelo, gakololang lo bue!”