Setswana 1970/1987 (TSW70)
15

151Ya re morago ga malatsi a se kae ka sebaka sa kotulo ya mabele a korong, Simesone a etela mosadi wa gagwe ka potsane a re: “Nte ke tsene kwa mosading wa me mo ntlwaneng;” mme rraagwe a se ka a mo dumelela go tsena. 2Rraagwe a re: “Ke itheile ka re: Ga o tlhole o mo rata; ka mo neela molekane wa gago. A ga ke re: Monnawe o mo gaisa ka bontle. A ene e nne wa gago mo boemong jwa yole.”

15:2
Baatlh. 14:20

3Mme Simesone a ba raya a re: “Gona fa nka se nne molato fa pele ga Bafelesita, fa ke ba direla bosula.” 4Ke fa Simesone a ya a tshwara diphokojwe di le 300, a tsaya metswaiso, a bofaganya megatla ya tse pedi le tse pedi, a bofelela motswaiso o le mongwe fa gare ga megatla e mebedi mo go tse tsotlhe. 5Mme ya re a sena go tshuba metswaiso a di lesa, tsa tshabela kwa masimong a Bafelesita, tsa tshuba mabele a a sa leng letlhakeng le a a mo seboaneng le masimo a moweine le a ditlhare tsa olefa. 6Ke fa Bafelesita ba botsa ba re: “Ke mang yo o dirileng jalo?” Ba re: “Ke Simesone mogwe wa monna wa kwa Thimena, ka gonne o mo amogile mosadi, a mo neela mongwe-ka-ene.” Ka moo Bafelesita ba bolola, ba fisa mosadi le rraagwe ka molelo.

7Mme Simesone a ba raya a re: “Fa lo dira tse di ntseng jalo, ruri, ga nkitla ke ikhutsa ke ise ke ipusolosetse mo go lona.” 8Ke fa a ba remaganya dirope le matheka, ya nna polao e kgolo; morago a tsamaya a ya go nna mo logageng lwa Etame.

Simesone o fenya Bafelesita

9Mme Bafelesita ba bolola, ba thibelela mo nageng ya Juta; ba anama kwa Legi. 10Banna ba Juta ba botsa ba re: “Ke ka ntlha ya eng, fa lo re bololetse?” Ba re: “Re bolotse go golega Simesone gore re mo direle jaaka a re diretse.” 11Ke fa banna ba le 3 000 ba Juta ba fologela kwa logageng lwa Etame, ba raya Simesone ba re: “A ga o itse gore Bafelesita ba a re busa? Jaanong ke eng se o se re diretseng?” A ba araba a re: “Ke ba diretse fela jaaka ba ntiretse.”

12Ba mo raya ba re: “Re tsile go go golega le go go neela mo diatleng tsa Bafelesita.” Simesone a ba raya a re: “Inkaneleng pele gore ga lo kitla lo mpolaya ka losi.”

13Ba mo araba ba re: “Nnyaya, re tla go golega fela, re go neela mo diatleng tsa bone, mme ruri ga re kitla re go bolaya.” Jaanong ba mo golega ka dithapo tse pedi tse dintšhwa, ba mo ntsha mo logageng.

14Ya re a fitlha kwa Legi, Bafelesita ba mo kgatlhantsha, ba ntse ba thela lešalaba. Mme Mowa wa Morena wa tsena mo go ene; dithapo tse di neng di le mo mabogong a gagwe tsa nna jaaka ditlhale tse di fisitsweng ke molelo; dikgole tse a golegilweng ka tsona tsa kumagana, a bofologa mabogo.

15:14
Baatlh. 14:6
15A bona lotlhaa lo lošwa lwa esele, a ntsha letsogo, a lo tsaya, a bolaya banna ba le sekete ka lone. 16Ke fa Simesone a boka a re:

“Ka lotlhaa lwa esele ke ba

dirile mekoa ya ditoto;

ka lotlhaa lwa esele ke bolaile

banna ba le sekete.”

17Ya re a sena go bua jalo, a latlha lotlhaa lo a neng a lo tshwere, a bitsa felo foo Mmoto-wa-lotlhaa.

18Mme ya re a nyorilwe thata a lelela Moreneng a re: “Ke wena o dirileng pholoso e kgolo e ka letsogo la motlhanka wa gago. A jaanong ke tla swa ka lenyora, ke wela mo diatleng tsa ba ba sa rupang?”

15:18
1 Sam. 30:12
19Ke fa Modimo o phantsha khuti e e kwa Legi go tswa metsi mo go yona. Ya re a nwa, a boelwa ke nonofo, a phela. Ke ka moo e bidiwang Motswedi wa moledi; o sa le teng kwa Legi le kajeno.

20A siamisetsa Iseraele mo metlheng ya Bafelesita dinyaga di le 20.

15:20
Baatlh. 16:31