Setswana 1970/1987 (TSW70)
13

Botsalo jwa ga Simesone

131Mme Baiseraele ba fela ba dira tse di bosula mo matlhong a Morena. Ke fa Morena a ba neela mo diatleng tsa Bafelesita dinyaga di le 40.

2Jaanong ga bo go le monna mongwe wa losika lwa ga Dane kwa Sorea, yo leina la gagwe e leng Manoa. Mosadi wa gagwe o ne a le moopa, a sa tshole bana. 3Mme moengele wa Morena a iponatsa mo mosading yoo, a mo raya a re: “Bona, o moopa, ga o belege bana. Mme o tla ithwala, o belega ngwana wa mosimane. 4Mme jaanong a ko o itise; se nwe weine le fa e le bojalwa le e seng go ja sepe se se sa itshekang.

13:4
Num. 6:3
Lef. 11
5Gonne bona, o tla ithwala, o belega ngwana wa mosimane. A go se tle logare mo tlhogong ya gagwe, gonne mosimane yoo o tla nna moikiledi wa Modimo go tswa botsalong jwa gagwe; o tla simolola go golola Baiseraele mo diatleng tsa Bafelesita.”
13:5
Num. 6:2-5
1 Sam. 1:11

6Mosadi a ya, a bolelela monna wa gagwe a re: “Monna wa Modimo o tlile kwa go nna; o ne a lebega jaaka Moengele wa Modimo, a boitshega thata, mme ga ke a mmotsa kwa a tswang teng; le ene ga a a mpolelela leina la gagwe. 7O ntheile a re: ‘Bona, o tla ithwala, o belega ngwana wa mosimane. Mme jaanong, se nwe weine le fa e le bojalwa, o se je sepe se se sa itshekang; gonne mosimane yoo, e tla nna moikiledi wa Modimo go tswa botsalong go ya letsatsing la loso lwa gagwe.’ ”

8Ke fa Manoa a rapela Morena a re: “Ao! Morena, a monna wa Modimo yo ò mo romileng, a ke a tle gape kwa go rona, a re rute tse re tshwanetseng go di direla mosimane yo o tla tsalwang.”

9Modimo wa utlwa lentswe la ga Manoa. Moengele wa Modimo a tla gape kwa mosading a ntse fa fatshe kwa tshimong, mme Manoa, monna wa gagwe, a se na nae. 10Ke fa mosadi a akofa, a taboga, a itsise monna wa gagwe, a mo raya a re: “Bona, monna yo o neng a tlile kwa go nna maloba o iponaditse gape mo go nna.”

11Manoa a nanoga, a sala mosadi wa gagwe morago, a fitlha kwa monneng yole, a mmotsa a re: “A ke wena monna yo o buileng le mosadi?” A re: “Ke nna.”

12Manoa a re: “Jaanong fa lefoko la gago le dirafala, mosimane o tshwanetse go phela jang le go dira eng?”

13Moengele wa Morena a araba Manoa a re: “A mosadi a itise mo go tsotlhe tse ke di mmoleletseng. 14A a se je sepe se se tswang mo setlhareng sa moweine; a se ka a nwa weine le fa e le bojalwa; a se ka a ja sepe se se sa itshekang. Tsotlhe tse ke di mo laetseng a a di tshegetse.”

15Ke fa Manoa a raya Moengele wa Morena a re: “Nte re go die, re go baakanyetse potsane.”

13:15
Baatlh. 6:18
16Mme Moengele wa Morena a fetola Manoa a re: “Le fa o ka ntia, ga ke ne ke ja dijo tsa gago. Mme fa o rata go direla Morena setlhabelo sa phiso, se baakanye.” Kana Manoa o ne a sa itse fa e le Moengele wa Morena.

17Ke fa Manoa a botsa Moengele wa Morena a re: “Leina la gago ke mang gore re tle re go tlotle motlhang lefoko la gago le dirafalang?”

13:17
Gen. 32:30

18Mme Moengele wa Morena a mo fetola a re: “O boletsang leina la me? Kana ke le le gakgamatsang!”

19Ke fa Manoa a tsaya potsane le tshupelo ya teng ya dijo, a direla Morena setlhabelo sa phiso mo godimo ga lefika, mme Morena a dira ka mokgwa o o gakgamatsang: Manoa le mosadi wa gagwe ba bona 20kgabo ya molelo e tlhatlogela kwa legodimong e tswa mo aletareng le Moengele wa Morena a tlhatloga a le mo kgabong ya aletare. Ya re Manoa le mosadi wa gagwe ba bona jalo, ba wela fa fatshe ka difatlhego.

21Mme Moengele wa Morena a se ka a tlhola a iponatsa gape mo go Manoa le e seng mo mosading wa gagwe. Ke fa Manoa a lemoga gore e ne e le Moengele wa Morena.

22Jaanong Manoa a raya mosadi wa gagwe a re: “Ruri, re tla swa, gonne re bonye Modimo.”

13:22
Baatlh. 6:22,23
Ekes. 33:20
23Mme mosadi wa gagwe a mo fetola a re: “Fa Morena a ka bo a ratile go re bolaya, o ka bo a se ka a amogela setlhabelo sa phiso le tshupelo ya dijo mo diatleng tsa rona; le gona o ka bo a se ka a re bontsha dilo tsotlhe tse le e seng go re utlwisa tse re sa tswang go di utlwa jaanong.”

24Mosadi a ba a belega ngwana wa mosimane, a mo taya leina la Simesone. Mosimane a gola, mme Morena a mo tshegofatsa. 25Mowa wa Morena wa simolola go mo tlhotlheletsa a le mo bothibelelong jwa ga Dane fa gare ga Sorea le Ešethaole.

13:25
Baatlh. 6:34
14:6,19
15:14