Setswana 1970/1987 (TSW70)
4

Go lwantsha puso ya dikgatlhego

41Dintwa di tswa kae, le dikganetsanyo di tswa kae mo go lona? A ga di tswe gona mo dikeletsong tsa lona tse di bosula tse di lwang mo ditokololong tsa lona?

4:1
1 Pet. 2:11
2Lo a eletsa, mme lo a tlhoka; lo a bolaya, lo fufege, mme ga lo ka ke lwa amogela sepe; lo tsose kgang, lo lwe, mme lo a tlhoka, ka lo sa rapele. 3Lo a rapela, mme ga lo amogele sepe, ka gonne lo rapela ka mokgwa o o bosula, gore lo tle lo senye dilo ka bofafalele mo dikgatlhegong tsa lona. 4Banna le basadi ba lo senyang nyalano! A ga lo itse gore go tsalana le lefatshe ke go nna mmaba wa Modimo? Kana yo o ratang go nna tsala ya lefatshe o itira mmaba wa Modimo.
4:4
Luka 6:26
Baroma 8:7
1 Joh. 2:15
5A kampo lo gopola gore Lokwalo lo buela lefela, fa lo re: “Modimo o tlhologeletswe mowa o o o tsentseng mo go rona ka lefufa”?
4:5
Ekes. 20:3,5
Math. 6:24
6Mme o naya boitshwarelo jo bogolo bogolo; ke ka moo o buang o re: “Modimo o ganetsa baikgodisi, mme baikokobetsi o ba naya bopelotlhomogi.”
4:6
Diane 3:34
Jobe 22:29
Math. 23:12
1 Pet. 5:5

7Ka moo, ikokobeletseng Modimo; ganetsang Diabolo, mme o tla tshaba mo go lona.

4:7
Baef. 6:12
1 Pet. 5:8,9
8Atamelang Modimo, mme o tla lo atamela. Tlhapang diatla, lona baleofi, lo itshepise dipelo, lona ba lo maikutlo mabedi.
4:8
Sag. 1:3
Jes. 1:16
9Utlwang botlhoko, lo hutsafale, lo lele. A go tshega ga lona go fetoge khutsafalo, le boitumelo bo fetoge maswabi. 10Ikokobetseng fa pele ga Morena, mme o tla lo godisa.
4:10
1 Pet. 5:6

11Ba ga etsho, lo se ka lwa kgobana. Yo o kgobang mokaulengwe wa gagwe gongwe a mo sekisa, o kgoba molao, e bile o sekisa molao. Mme fa wena o sekisa molao, o tla bo o se modirisi wa molao, mme o le mosekisi wa one. 12Motlhomi wa molao le moatlhodi ke a le mongwe fela yo o nonofileng go pholosa le go latlha. Mme wena o mang, yo o sekisang mongwe-ka-wena?

4:12
Math. 7:1
Baroma 2:1
14:4

Gosaitsiweng ga bofelo jwa motho

13Jaanong lona ba lo reng: “Kajeno gongwe kamoso re tla ya kwa motseng wa bolebelebe, re dika ngwaga teng, re rekisa, re bapala.”

4:13
Diane 27:1
14Lona ba lo sa itseng tsa kamoso, botshelo jwa lona ke eng? Kana lo mouwane fela o o a tleng o bonale ka sebakanyana fela, o tloge, o nyelele.
4:14
Luka 12:20
15Etswe lo ka bo lo re: “Fa Morena a rata, re tla phela, re dira se kampo se.” 16Mme jaanong lo ipelafatsa ka maikgantsho a lona. Boipelafatso bongwe le bongwe jo bo ntseng jalo bo bosula.

17Jaanong yo o itseng go dira molemo, mme a sa o dire, o a leofa.

4:17
Luka 12:47