Setswana 1970/1987 (TSW70)
7

Molaetsa wa ga Ahase

71Mo metlheng ya ga Ahase, morwa Jothame, morwa Usia, kgosi ya Juta, ga bolola Resine, kgosi ya Siria, a ya kwa motseng wa Jerusalema go tlhabana le ona, a na le Pheka, morwa Remalea, kgosi ya Iseraele, mme a se ka a kgona go tlhabana le ona.

7:1
2 Dikg. 15:37
16:5

2Jaanong ba ntlo ya ga Dafita ba begelwa ga twe: “Basiria ba thibeletse kwa Eferaime.” Ke fa pelo ya ga Ahase e tetesela le dipelo tsa morafe wa gagwe jaaka ditlhare tsa sekgwa di tshikinngwa ke phefo.

3Mme Morena a raya Jesaya a re: “Tswaya tlhe o kgatlhantshe Ahase, wena le morwao Seare-Jašube, kwa mosele wa metsi a letsha le le kwa godimo o felelelang teng, fa tseleng ya motlhatswi wa masela, 4o mo ree o re: ‘Itise o iketle, o se ka wa tshaba; a pelo ya gago e se ka ya boifa metswaiso e mebedi e, e e kuang musi fela, e leng bogale jo bo tukang jwa ga Resine le Basiria le jwa morwa Remalea!

7:4
Jes. 30:15
5E re ka Basiria ba go logetse maano a a bosula, ba na le Eferaime le morwa Remalea ba re: 6A re bololeng, re ye kwa lefatsheng la Juta, re le tshose, re le ithopele, re tle re bee morwa Tabeele kgosi mo go lone:

7“ ‘Morena Modimo o bua jaana a re: Ga go ka ke ga nna jalo, le e seng go dirafala. 8Gonne tlhogo ya Siria ke Damaseko, tlhogo ya Damaseko ke Resine. Mme e tla re dinyaga di le 65 di sena go feta, Baeferaime ba bo ba thubakantswe, e sa tlhole e le morafe. 9Tlhogo ya Eferaime ke Samaria, tlhogo ya Samaria ke morwa Remalea.

“ ‘Fa lo sa dumele, ga lo ka ke lwa tlhomama.’ ”

7:9
2 Ditiraf. 20:20

Sesupo sa Imanuele

10Morena a bua le Ahase gape a re:

11“Ikopele sesupo mo go Morena, Modimo wa gago, le fa e le se se tswang kwa tlase felong ga baswi, gongwe se se tswang kwa godimo bogodimong.”

12Mme Ahase a re: “Ga ke rate go se kopa, e se re gongwe ka bo ke leka Morena.”

13Ke fa Jesaya a re: “Lona ba ntlo ya ga Dafita, reetsang! A ga go ise go lo lekane go lapisa batho, ka lo sa ntse lo lapisa Modimo wa me le ona? 14Ka ntlha ya moo Morena ka esi o tla lo naya sesupo: Bonang, lekgarebe le tla nna moimana, le belega ngwana wa mosimane, le mo taya leina la Imanuele7:14 Ke go re: Modimo o na le rona..

7:14
Miga 5:2
Math. 1:21
Luka 1:31
Joh. 8:8,10
9:5
15O tla ja madila le dinotshe go tsamaya a be a itse go latlha tse di bosula le go tlhopha tse di molemo.
7:15
Jes. 7:21,22
16Gonne e tla re mosimane a ise a itse go latlha tse di bosula le go tlhopha tse di molemo, lefatshe le ò tshabang dikgosi tse pedi tsa lone, le bo le tlogetswe.
7:16
Jes. 8:4

17“Mme wena le morafe wa gago le ntlo ya ga rraago Morena o tla lo tlisetsa malatsi a a iseng a ke a tle go tloga ka letsatsi le Eferaime o kgaoganyeng le Juta ka lone: A a tlisa ka kgosi ya Asiria.

18“Mo motlheng oo Morena o tla bitsa diboba tse di kwa bokhutlong jwa dinoka tsa Egepeto ka molodi le dinotshe tse di kwa lefatsheng la Asiria 19gore di tle tsotlhe, di thibelele mo melapong ya megorogoro le mo dipharong tsa mafika, le mo ditlhareng tsotlhe tse di mitlwa, le mo mafelong otlhe a go nosiwang teng.

20“Mo motlheng oo Morena o tla beola tlhogo le maboa a maoto, a tlosa ditedu le tsona ka logare lo lo adimilweng kwa moseja ga noka ya Ferathe, e bong kgosi ya Asiria.

21“Ka sebaka seo motho o tla bo a ruile kgomo ya moroba e le nngwe le dinku di le pedi fela. 22Mme o tla ja madila ka ntlha ya bontsi jwa mašwi a o a bonang; gonne botlhe ba ba tlogetsweng mo lefatsheng ba tla ja madila le dinotshe.

23“Ka sebaka seo felo gongwe le gongwe, fa go neng go le ditlhare tsa meweine tse kete, tse tlhwatlhwa ya tsona e leng diselefera tse kete, go tla tlhoga mesu le ditshetlho. 24Go tla iwa teng ka metsu le bora; gonne lefatshe lotlhe le tla bo le tletse mesu le ditshetlho fela. 25Ga go nke go tlhola go iwa kwa dithabeng tsotlhe tse di neng di tlhagolwa ka dipetlwana ka ntlha ya go boifa mesu le ditshetlho. E tla nna mafulo a dikgomo le magatako a dinku.”