Setswana 1970/1987 (TSW70)
62

Jerusalema o a galalediwa

621Ka ntlha ya Sione

ga nkitla ke didimala,

le ka ntlha ya Jerusalema

ga nkitla ke ikhutsa,

go tsamaya tshiamo ya gagwe

e tswe jaaka phatsimo,

le pholoso ya gagwe

e tuke jaaka lobone

lo lo bonesang.

2Merafe e tla bona

tshiamo ya gago,

dikgosi tsotlhe

di bona kgalalelo ya gago.

O tla bidiwa ka leina le lešwa

le o le tewang

ke molomo wa Morena.

62:2
Jes. 65:15
Tshen. 2:17

3O tla nna serwalo sa bogosi

se sentle mo seatleng

sa Morena le kuane ya bogosi

mo seatleng sa Modimo

wa gago.

4Ga o nke o tlhola o bidiwa

“Yo o tlogetsweng”;

ga ba nke ba tlhola

ba bitsa lefatshe la gago

“Bodutu”,

mme o tla bidiwa

“Yo o nkgatlhang”,

le lefatshe la gago

“Le le nyetsweng”;

gonne Morena

o tla kgatlhwa ke wena;

lefatshe la gago le tla nyalwa.

62:4
Jes. 60:15
Hos. 2:21

5Gonne Moagi wa gago

o tla go nyala

jaaka lekau le nyala lekgarebe;

Modimo wa gago

o tla go itumelela jaaka monyadi

a itumelela monyalwa.

62:5
Sef. 3:7

6Jerusalema, ke tlhomile badisa

mo dipoteng tsa gago,

ba ba sa didimaleng bosigo

jotlhe le motshegare otlhe.

Lona ba lo gopotsang Morena,

lo se ka lwa ba lwa ikhutsa!

62:6
Jes. 52:8

7Le ene lo se ka lwa ba

lwa mo ikhutsisa

go fitlhelela a tsose

Jerusalema,

a mo dire yo o tumileng

mo lefatsheng!

8Morena o ikanne ka letsogo

le le jang,

ka letsogo le le thata,

a re: “Ga nkitla ke tlhola

ke neela

baba ba gago mabele a gago

go nna dijo tsa bone;

baeng ga ba nke ba nwa

matute a moweine a gago

a o a itapiseditseng.

62:8
Jes. 65:21,22

9Nnyaya! Ba ba a robang

ba tla a ja go baka Morena;

ba ba a fulang ba tla a nwa

mo malapeng a a boitshepo

a me.”

10Tswaang, tswaang ka dikgoro,

baakanyang tsela ya morafe!

Katang ka mmu,

lo godise tsela e kgolo;

tlosang mafika,

lo tlhomele merafe sefoka!

62:10
Jes. 57:14

11Bonang, Morena o utlwatsa

go fitlha bokhutlong

jwa lefatshe a re:

“Rayang morwadia Sione

lo re:

‘Bona, Mopholosi wa gago

o e tla; bona,

tuelo ya gagwe o na nayo,

papadi ya gagwe

e fa pele ga gagwe.’ ”

62:11
Sag. 9:9
Jes. 40:10
Tshen. 22:12

12Ba tla bidiwa

“Morafe o o Boitshepo”

le “Ba ba golotsweng

ba Morena”.

Mme wena o tla bidiwa

“Yo o batlilweng” le

“Motse o o sa tlogelweng”.