Setswana 1970/1987 (TSW70)
58

Go itima dijo ga nnete

581“Kua thata, se tshabe go swa lentswe! Le tsholetse jaaka lonaka, o itsise morafe wa me boikepo jwa ona le ba lotso lwa ga Jakobe maleo a bone!

58:1
Miga 3:8
2Ba mpatla ka malatsi otlhe, ba eletsa go itse ditsela tsa me. Ba batla dikatlholo tse di siameng mo go nna, ba eletsa go atamela Modimo, jaaka e kete ke setšhaba se se dirileng ka tshiamo, se se sa tlogelang molao wa Modimo.
58:2
Jes. 43:26

3“Ba re: ‘Ke ka ntlhaang, fa o sa re bone re itima dijo? Ke ka ntlhaang fa re ikilela, wena o sa itse?’

“Kana ka letsatsi le lo itimang dijo ka lone lo tsweletsa kgwebo pele, lo bogisa batlhanka botlhe ba lona! 4Bonang, lo itima dijo ka go tsosa kgang le ntwa le ka go kitla ka letswele le le bosula. Go itima dijo ga lona kajeno ga se mo go ka utlwatsang mantswe a lona kwa legodimong. 5A ke gona go itima dijo mo ke go ratang, fa motho a ikilela letsatsi le le lengwe, a oba tlhogo ya gagwe jaaka motlhatlha, a dira kgetse le molora bolao jwa gagwe? A ke tsona o di bitsang go itima dijo le letsatsi le le natefelang Morena?

58:5
Sag. 7:5
Math. 6:16-18

6“A ga ke re: Go itima dijo mo ke go ratang ke go golola ba ba golegilweng ka tshiamololo; ke go bofolola dikgole tsa botlhanka; ke go lokolola ba ba gateletsweng; ke go roba dijoko tsotlhe tsa botlhanka? 7Ee! Ke go abela ba ba tshwerweng ke tlala dijo tsa gago; ke fa o isa babogisegi ba ba se nang legae mo ntlong; ke fa o apesa yo o mmonang a sa ikatega; ke fa o sa iphitlhele motho ka wena.

58:7
Math. 25:35

8“Foo lesedi la gago le tla tlhatloga jaaka mahube, go fola ga gago go tla tswelela pele ka bonako. Tshiamo ya gago e tla go etelela pele, kgalalelo ya Morena e go sala morago.

58:8
Jes. 58:10
Pes. 37:6
9Foo o tla bitsa, mme Morena o tla araba; o tla goela thuso, mme o tla re: ‘Bona, ke fano!’

“Fa o tlosa kgatelelo mo gare ga gago, fa o khutla go supa ka monwana le go bua tsa boikepo; 10fa o tlhomogela yo o tshwerweng ke tlala pelo; fa o kgorisa motho yo o bogisegileng: Foo lesedi la gago le tla tlhaba mo lefifing; sefifi sa gago se tla tshwana le lesedi la motshegare. 11Mme Morena o tla go etelela pele ka gale, a go kgorisa mo komelelong, a tiisa marapo a gago. Mme o tla nna jaaka tshimo e e noseditsweng, o tshwana le motswedi wa metsi o o sa kgaleng.

58:11
Jer. 31:12
12Mme ba ga eno ba tla tsosa marope a kgale; o tla aga metheo ya ditshika tsa bogologolo sešwa, mme o tla bidiwa ‘Motsosi wa marope’ yo o baakanyang ditsela gore batho ba nne teng.
58:12
Jes. 61:4

Ka ga go tlhokomela Sabata

13“Fa o thibela maoto a gago ka Sabata gore o se ka wa bapatsa ka letsatsi le le boitshepo la me; fa o bitsa Sabata boitumelo jwa gago le letsatsi le le boitshepo la Morena le le tlotlegang; fa o le tlotla, o sa itsamaele mo ditseleng tsa gago, o sa tsweletse papadi ya gago pele, o sa bue tsa boithamako:

58:13
Jes. 56:2,4
14Foo o tla itumela mo Moreneng, mme ke tla go naya maemo a a kwa godimo mo lefatsheng, ke go jesa boswa jwa ga Jakobe rraago.” Gonne molomo wa Morena o buile jalo.