Setswana 1970/1987 (TSW70)
55

Re lalelediwa pholoso ya Modimo

551“Heelang! Lona lotlhe

ba lo nyorilweng,

tlayang kwa metsing;

ba lo se nang madi,

tlayang lo reke mabele, lo je.

Ee, tlayang lo reke mabele

kwa ntle ga madi,

weine le mašwi

kwa ntle ga tefo.

55:1
Joh. 7:37
Tshen. 22:17

2Ke ka ntlhaang,

fa lo ntshetsa dilo

madi tse e seng bogobe?

Fa lo ntsha tuelo tsa lona

ka ntlha ya tse di sa kgoriseng?

Utlwang, nkutlweng,

lo je tse di molemo

gore mewa ya lona

e itapolose ka dijo tsa letlotlo.

3“Sekegang ditsebe,

tlayang kwa go nna, lo utlweng!

Foo mewa ya lona e tla phela,

mme ke tla dira kgolagano

le lona e e sa khutleng,

ke lo naya mapelotlhomogi

a ga Dafita a a tlhomameng.

55:3
Jer. 31:31-34
Pes. 89:3-5
Dit. 13:14

4Kana ene ke mo dirile mosupi

mo bathong;

ka mo dira kgosi le molaodi

wa merafe.

5Bona, le wena o tla bitsa

ditšhaba tse o sa di itseng;

ditšhaba tse di neng

di sa go itse di tla sianela

kwa go wena

ka ntlha ya Morena,

Modimo wa gago,

le ka ntlha ya Moitshepi

wa Iseraele,

ka a go galaleditse.”

6Batlang Morena,

a sa ntse a ka bonwa!

Mmitseng, a sa ntse a le gaufi!

55:6
Jer. 29:13

7A moikepi a tlogele

tsela ya gagwe,

le monna yo o kgopo

a latlhe maikaelelo a gagwe,

a boele kwa Moreneng

foo o tla mo tlhomogela pelo –

le kwa Modimong wa rona,

gonne o na le boitshwarelo

jo bogolo.

55:7
Hes. 33:11
Pes. 130:4

8Gonne Morena a re:

“Megopolo ya me

ga se megopolo ya lona,

le gona ditsela tsa lona

ga se ditsela tsa me.

9Gonne ditsela tsa me

di okame ditsela tsa lona;

le gona megopolo ya me

e okame megopolo ya lona

jaaka legodimo le okame

lefatshe.

55:9
Pes. 92:6

10“Gonne lefoko la me le dira

jaaka pula le semathana

di fologa kwa legodimong,

di sa boele teng, mme di nosa

lefatshe, di le medisa,

di le tlhogisa

gore le nee mojwadi

peo le moji bogobe;

11lefoko la me le le tswang

mo molomong wa me

le lone le tla nna jalo.

Ga le kitla le boela

kwa go nna

le sa dira sepe,

mme le tla dira

tse di nkgatlhang;

le tla fetsa

tse ke le di rometseng.

55:11
Math. 13:8

12“Gonne lo tla bolola

ka boitumelo,

lo tsamaisiwa ka kagiso.

Dithaba le dithabana

di tla ponyega,

di duduetsa fa pele ga lona;

ditlhare tsotlhe tsa naga

di tla opa diatla.

55:12
Jes. 44:23

13Boemong jwa mitlwa

go tla tlhoga mesiperese;

boemong jwa bogopa

go tla gola metlhakolane.

Go tla dirafala jalo go direla

Morena leina le le tumileng

le go nna sesupo

se se sa khutleng

se se sa phimolweng.”