Setswana 1970/1987 (TSW70)
49

Motlhanka wa Morena ke lesedi la merafe

491Nkutlweng, lona

ditlhakatlhake, reetsang,

lona merafe kwa kgakala!

Morena o mpiditse

go tloga botsalong,

a bolela leina la me,

mmê a ise a mpelege.

2A dira molomo wa me

jaaka tšhaka e e bogale,

a mphitlha mo moriting

wa seatla sa gagwe;

a ntira motsu

o o tlhokotsegileng,

a mphitlha

mo mokotlopong wa gagwe.

49:2
Tshen. 1:16
Jes. 51:16

3A nthaya a re:

“O motlhanka wa me,

Iseraele, yo ke ikgalaletsang

ka wena.”

49:3
Jes. 42:1
41:8
49:5

4Mme nna ka re:

“Ke itapiseditse lefela,

ka fedisetsa thata ya me

boithamako fela.

Mme ruri tshiamelo ya me

e mo Moreneng,

tuelo ya me

e mo Modimong wa me.”

49:4
1 Dikg. 19:10

5Mme jaanong go bua Morena

yo o ntirileng motlhanka

wa gagwe go tloga botsalong

gore ke busetse Jakobe

kwa go ene,

mme Iseraele

a phuthegele kwa go ene –

Ee, ke a tlotlega

mo matlhong a Morena,

mme Modimo wa me

e ne ya nna thata ya me –

6a re:

“Ga go lekane,

fa o le motlhanka wa me

go tsosa ditso tsa ga Jakobe

le go busa ba ba bolokilweng

ba Iseraele;

le gona ke go dirile lesedi

la baheitane gore o nne pholoso

ya me go fitlha kwa bokhutlong

jwa lefatshe.”

7Morena, Mogolodi wa Iseraele,

Moitshepi wa gagwe,

o bua jaana

le yo o nyatsegang thata,

yo e leng maila

mo setšhabeng,

yo e leng motlhanka

wa barena ba ba setlhogo,

a re:

“Dikgosi le dikgosana

di tla bona,

di nanoga, di obamela

ka ntlha ya

Morena yo o ikanyegang

le ka ntlha ya Moitshepi

wa Iseraele

yo o go itlhaoletseng.”

Jerusalema o tla tsosiwa

8Morena o bua jaana a re:

“Ke go utlwile mo sebakeng

sa bopelotlhomogi

ka go thusa ka letsatsi

la pholoso;

ka go boloka, ka go dira

kgolagano ya morafe

le Modimo,

go tsosa lefatshe

le go aba boswa

jo bo senyegileng,

49:8
Pes. 69:14
2 Bakor. 6:2
Jes. 42:6

9le go raya bagolegwi:

‘Tswayang!’

le go raya ba ba mo lefifing:

‘Tswelang mo leseding!’

Ba tla fudisa

fa thoko ga ditsela tsotlhe.

Mafulo a bone

a mo mebotong

yotlhe e e iphotlhereng.

10Ga ba kitla ba tshwarwa

ke tlala le e seng

go bolawa ke lenyora.

Ga ba nke ba tlhajwa

ke letsatsi,

le fa e le bolelo jwa sekaka.

Gonne yo o ba utlwelang

botlhoko

o tla ba etelela pele,

a ba isa kwa metsweding

ya metsi.

49:10
Tshen. 7:16

11Dithaba tsotlhe tsa me

ke tla di dira tsela.

Ditsela tse dikgolo tsa me

di tla bo di katilwe ka mmu.

12Bonang,

bao ba tswa kwa kgakala;

bonang,

bale ba tswa kwa bokone

le kwa bophirimatsatsi,

mme bano mo lefatsheng

la Basini.”

49:12
Luka 13:29

13Ipeleng, lona magodimo!

Itumele, wena lefatshe!

Tlhabang mokgosi

wa tuduetso, lona dithaba,

gonne Morena o gomoditse

morafe wa gagwe,

a tlhomogela babogisegi

ba gagwe pelo.

49:13
Jes. 44:23

14Mme Sione a re:

Morena o ntlogetse.

Morena o ntebetse.”

15“A mosadi a ka lebala

lesea la gagwe,

a sa utlwele morwa mmele

wa gagwe botlhoko?

Le fa ene a ka mo lebala,

nna ga nkitla ke go lebala.

49:15
1 Dikg. 3:26
Jer. 31:20

16Bona, ke tshwaile leina

la gago mo diatleng tsa me;

dipota tsa gago

di fa pele ga me ka gale.

17“Ba ba go agang

ba a itlhaganela;

ba ba go rutlileng

ba go senya,

ba a go tlogela.

18Tsholetsa matlho o lebe

mo ntlheng tsotlhe:

Ba phuthegile botlhe,

ba tla kwa go wena.”

Morena a re:

“Ka bophelo jwa me!

Ò tla ba apara botlhe

jaaka mokgabo;

ò itlama ka bone

jaaka monyalwa.

49:18
Jes. 60:4

19“Gonne marope a gago

le metse ya gago e e senya

le lefatshe la gago

le le sentsweng –

ee, jaanong

le tla bo le sa lekane baagi.

Mme ba ba go senyeditseng

ba ile kwa kgakala.

20Ee, bana ba gago

ba o neng o ba thukhuthilwe

ba tla bua gape

mo ditsebeng tsa gago ba re:

‘Manno a me a pitlaganye.

A nkokeletse

gore ke bone bonno.’

49:20
Jes. 54:1

21O tla akanya mo pelong o re:

‘Ke mang

yo o ntsaletseng bana ba?

Kana ke ne ke se na bana,

ke le moopa;

ke le mo botshwarong,

ka lelekiwa.

Ke mang yo o ba godisitseng?

Bonang,

ke ne ke setse ke le nosi fela.

Ba ne ba le kae bone ba?’ ”

22Morena Modimo o bua jaana

a re: “Bonang,

ke tla gwetlha ditšhaba

ka letsogo,

ke tlhomela merafe sefoka

sa me kwa godimo.

Foo ba tla tlisa bomorwao

ba ba tshotse ka mabogo;

bomorwadio ba tla sikarwa

ka magetla.

49:22
Jes. 60:4

23Mme dikgosi

e tla nna batlamedi ba gago;

bahumagadi ba tsona

e tla nna baamusi ba gago.

Ba tla go obamela ba inametse

ka difatlhego fa fatshe,

ba latswa lerole

la dinao tsa gago.

Foo o tla itse gore

ke nna Morena!

Le gore ba ba ntebelelang

ga ba tlhajwe ke ditlhong.”

49:23
Jes. 60:16
Pes. 72:9
Miga 7:17

24A senatla se ka amogiwa

thopo?

Gongwe a batshwarwi

ba morena

yo o peloethata ba ka falola?

25Ee, Morena o bua jaana a re:

“Senatla le sona

se tla amogiwa batshwarwi;

thopo ya morena

yo o peloethata

le yona e tla falola.

Ke nna yo ke tla lwang

le yo o lwang nao;

ke nna yo ke pholosang

bana ba gago.

49:25
Math. 12:29

26Ba ba go gatelelang

ke tla ba jesa

nama ya mebele ya bone;

ba tla tagwa ke madi a bone

jaaka ke weine a ntšhwa.

Mme batho botlhe ba tla itse

gore ke nna Morena,

Mopholosi wa gago;

le gore Mogolodi wa gago

ke Senatla sa ga Jakobe.”