Setswana 1970/1987 (TSW70)
38

Bolwetse jwa ga Hesekia le go fola ga gagwe

(2 Dikg. 20:1-11; 2 Ditiraf. 32:24-26)

381Mo metlheng eo Hesekia o ne a lwala la go swa. Ke fa moporofeti Jesaya, morwa Amotse, a tla kwa go ene, a mo raya a re: “Morena o bua jaana a re: ‘Laela ba lapa la gago! Gonne o tla swa; ga o kitla o phela.’ ”

2Ke fa Hesekia a gadimela kwa loboteng, a rapela Morena 3a re: “Ao Morena, a ko o gakologelwe ka fa ke sepetseng ka teng fa pele ga gago ka boammaaruri le ka pelo yotlhe, ka dira tse di molemo mo matlhong a gago.” Hesekia a ba a lela thata.

38:3
2 Dikg. 18:3-6

4Ke fa lefoko la Morena le fitlha kwa go Jesaya le re: 5“Yaa o ree Hesekia o re: ‘Morena, Modimo wa ga Dafita rraago, o bua jaana a re: Ke utlwile thapelo ya gago, ka bona dikeledi tsa gago. Bona, ke tla okeletsa malatsi a gago dinyaga di le 15. 6Le gona ke tla go pholosa mmogo le motse o, mo seatleng sa kgosi ya Asiria; ke tla femela motse o.’

7“Jaanong sesupo se se tswang mo Moreneng, se se tla go supetsang, fa Morena a tla dirafatsa lefoko le a le buileng, ke se: 8Bona, ke tla busa moriti wa letsatsi mo go sesupa-nako sa ga Ahase dikgato di le some, tse o setseng o di fetile!” Ke fa moriti wa letsatsi o boa dikgato di le some, tse o setseng o di fetile.

9E rile Hesekia, kgosi ya Juta, a sena go lwala le go fola gape, a kwala lokwalo lo lo reng:

10“Ke ne ke rile: ‘Ke na le go ya

kwa dikgorong tsa felo ga baswi

ke sa le motho yo mošwa.

Ke otlilwe ka go kgaolelwa

dinyaga tsa me tse di setseng.’

11Ke rile: ‘Ga nkitla ke tlhola

ke bona Morena mo lefatsheng

la ba ba phelang;

ga nkitla ke tlhola ke leba batho

mo baaging ba lefatshe.

38:11
Pes. 27:13

12Boago jwa me bo rutlilwe,

bo tlositswe mo go nna

jaaka mogope wa badisa;

ke menne bophelo jwa me

jaaka mologi a mena masela.

Morena o nkgaotse

mo morutseng.

O fedisitse bophelo jwa me

e sa le motshegare,

bosigo bo ise bo tle.’

13Ke ne ke re ke ikgomotsa

go fitlha mosong,

mme a roba marapo otlhe a me

jaaka tau.

O fedisitse bophelo jwa me

e sa le motshegare,

bosigo bo ise bo tle.

38:13
Jobe 10:16

14Ke ne ka lela jaaka peolwane

le mogolori, ka lela jaaka leeba.

Matlho a me a ne a lelala

a lapile,

ka re: ‘Morena,

ke mo pitlaganong, nkemele!’

15Ke tla reng?

Tse o di ntsholofeditseng

o di dirafaditse.

Ke tla sepela ka boiketlo

mo dinyageng tsotlhe tsa me

ka ntlha ya botlhoko

jwa mowa wa me.

16“Morena, ba tla phela

ka ntlha ya ditsholofetso tseo.

Bophelo jwa mowa wa me

bo mo go tsona fa gotlhe.

O mphodisitse, wa mphedisa.

17Bona, bogalaka,

ee, bogalaka jo bogolo

bo mphetogetse kagiso.

Wena o ratile mowa wa me,

wa nntsha mo moleteng

wa nyelelo;

gonne o latlhetse maleo otlhe

a me kwa morago ga gago.

38:17
Pes. 32:1
Miga 7:18,19

18Gonne felo ga baswi

ga go go leboge.

Loso ga lo go tumise.

Ba ba fologetseng kwa moleteng

ga ba solofele boammaaruri

jwa gago.

38:18
Pes. 6:6

19Nnyaya, ke mophedi,

ke ene fela yo o go lebogang

jaaka nna kajeno.

Rra-bana o tla itsise bana

boammaaruri jwa gago.

20Morena ke yo o nthusang;

ke ka moo re tla letsang diletso

ka malatsi otlhe

a bophelo jwa rona

mo Ntlong ya Morena.”

21Jesaya o ne a laetse gore ba tlise molemo o o tutetsang wa difeie, ba o bee mo tlhagaleng gore a tle a fole. 22Hesekia o ne a boditse a re: “Ke eng se se ntshupetsang, fa ke tla ya gape kwa Ntlong ya Morena?”

38:22
Jes. 38:7,8