Setswana 1970/1987 (TSW70)
34

Kotlo ya Etomo

341Lona ditšhaba, atamelang lo utlwe; lona merafe, tlhokomelang! A go utlwe lefatshe le tse di tletseng mo go lone; a go utlwe naga le tsotlhe tse di melang mo go yona! 2Gonne Morena o bogale le ditšhaba tse tsotlhe; o galefetse masomo otlhe a tsona; o a hutsitse, a a neela mo polaong. 3Babolawi ba tsona ba latlhwa fela. Direpa tsa bone di tlhatlosa sebodu sa tsona. Dithaba di ela madi a bona. 4Masomo otlhe a legodimo a tla nyelela. Legodimo le menwa jaaka lokwalo. Masomo otlhe a lone a swaba jaaka go swaba matlhare a moweine, jaaka matlhare a feie a tlhotlhorega mo setlhareng.

34:4
Tshen. 6:13,14

5Bonang, e tla re fa tšhaka ya me e gaketse kwa legodimong, e wele mo go Etomo, mo morafeng o ke o hutsitseng gore e dirafatse katlholo.

34:5
Jer. 49:7-22
6Tšhaka ya Morena e tletse madi, e tlhamuketse mafura le madi a dikwana le a diphoko le mafura a diphilo tsa diphelehu. Gonne Morena o na le setlhabelo kwa Bosera le polao e kgolo kwa lefatsheng la Etomo. 7Mme dinare di tla wa natso mmogo le dipholo le dipoo. Lefatshe la bone le tla kgora madi. Naga ya bone e tla nontshiwa ka mafura. 8Gonne Morena o beile letsatsi la pusoloso le ngwaga wa tefetso, e le go atlholela Sione.

9Dinoka tsa gagwe di fetoga boka, mmu wa gagwe o fetoga sebabole. Lefatshe la gagwe e tla nna boka jo bo tukang;

34:9
Gen. 19:24
10jo bo sa timeng bosigo le motshegare. Musi wa teng o ntse o tlhatloga ka go sa feleng. E tla nna sekaka mo ditshikeng tsotlhe, go se yo o le ralalang ka metlha le metlha.
34:10
Tshen. 14:11
19:3
11Sefudi le setlhong di tla le rua. Morubisi le legakabe di tla nna mo go lone. Mme Morena o tla gagamatsa mogala o o lekanyang le wa serophiso mo go lone, e le go le tobekanya le go le fetola sekaka. 12Batlotlegi ba lone – ga go na bogosi teng jo ba ka bo tlhabelang mokgosi. Dikgosana tsotlhe tsa lone di nyeletse. 13Mitlwa e tla tlhoga mo matlong a borena a lone. Bogopa le tshetlho di tla mela mo dikagong tsa phemelo tsa lone. E tla nna meago ya diphokojwe le lesaka la bontšhwe.
34:13
Jes. 13:21,22
14Dibatana tsa sekaka di tla kgatlhana le diphiri teng. Didimo tsa sekaka di tla kopana gona. Ee, ke teng foo fela kwa sepoko sa bosigo se nnang teng, se iponela boikhutso.
34:14
Tshen. 18:2
15Mokopa o na le mosima teng, o tsala mae, o a elama, o a thuthusa mo moriting wa ona. Ee, manong a tla kgobokana teng; lengwe le lengwe le kopana le selekane sa lone.

16Tlhotlhomisang mo lekwalong la Morena lo buise: Ga go tlhokafale sepe sa dilo tse. Ga go sephedi sepe se se tlhokang selekane sa sona. Gonne molomo wa me ke ona o o laotseng jalo. Mowa wa gagwe ona o phuthile. 17Ene ka esi o di tlhametse tengwa, seatla sa gagwe sa di abela lefatshe la Etomo ka mogala o o lekanyang. Di tla le rua ka go sa feleng, di nna mo go lone mo ditshikeng tsotlhe.

35

Kgalalelo ya morafe wa Modimo ba sena go itshokela dipogiso

351A sekaka se itumele le naga

e e omeletseng!

A leboa le duduetse,

le thunye jaaka sešeše!

35:1
Jes. 32:15

2Ee, le tla thunya, le duduetsa.

Le gona le tla ipela, le duduetsa.

Le filwe kgalalelo ya Lebanone

le bontle jwa Karemele

le jwa Sarone.

Bone bale ba tla bona kgalalelo

ya Morena le bontle

jwa Modimo wa rona.

3Nonotshang diatla

tse di repileng!

Tiisang mangwele

a a kgwetlhang!

35:3
Baheb. 12:12

4Rayang ba ba pelo-di-boi lo re:

“Gomotsegang, se boifeng!

Bonang, Modimo wa lona ke ole.

O e tla go busolosa.

Tefetso ya Modimo e e tla.

O e tla ka osi, o tla re thusa.”

35:4
Pes. 94:1

5Foo matlho a difofu

a tla foufologa,

ditsebe tsa disusu

di tla kabologa.

35:5
Jes. 29:18
Math. 11:5

6Foo ditlhotsi di tla tlola

jaaka tshephe.

Loleme lwa semumu

lo tla duduetsa.

Metsi a tla phunyega

mo sekakeng,

dinoka di ela mo nageng

e e omeletseng.

7Motlhaba o o fisang

o tla fetoga letsha.

Naga e e omeletseng

e tla fetoga metswedi ya metsi.

Mo felong fa diphokojwe di neng

di robala teng go tla nna

motlhaka le motlhatlha.

35:7
Jes. 41:18

8Go tla nna mmila o mogolo

teng le tsela e e bidiwang

tsela e e boitshepo.

Ga e na go gatwa ke ope

yo o kgotlelegileng.

Ke ya bone

ba ba tsamayang mo go yona;

mme le fa e le masilo,

ga a nke a timela.

35:8
Jes. 62:10

9Go tla bo go se na tau teng;

dibata tse di garolang,

ga di kitla di e gata,

le e seng go fitlhelwa teng,

mme ba ba pholositsweng

ba tsamaya mo go yona.

10Ba ba rekolotsweng ba Morena

ba tla boa,

ba fitlha mo Sione ka tuduetso.

Boitumelo jo bo sa khutleng

bo tla okama ditlhogo tsa bone.

Ba tla nna mo boitumelelong

le mo lethabong.

Bohutsana le diphegelo

di tla tshabela kgakala.

35:10
Jes. 51:11
Pes. 126:6
Tshen. 21:4

36

Saneheribe o batla go lwa le Jerusalema

(2 Dikg. 18:13-27; 2 Ditiraf. 32:1-19)

361E rile ka ngwaga wa 14 wa kgosi Hesekia, Saneheribe, kgosi ya Asiria, a bololela metse yotlhe e e femetsweng ya Juta, a e thopa. 2Ke fa kgosi ya Asiria e roma mothoki yo mogolo kwa go kgosi Hesekia kwa Jerusalema, a na le mephato e megolo ya batlhabani, a tswa kwa Lagiše; a tla a ema fa moseleng wa letsha le le kwa godimo fa tseleng ya tshimo ya motlhatswi wa masela. 3Ke fa Eliakime, morwa Hilekia, yo e leng mookamedi wa lelapa la kgosi, le Sebena, mokwaledi, le Joa morwa Asafe, seatla sa kgosi, ba tswela kwa go ene.

36:3
Jes. 22:20
4Mme mothoki yo mogolo a ba raya a re: “A ko lo bolelele Hesekia lo re: ‘Kgosi e kgolo, kgosi ya Asiria, e bua jaana e a re: Ke eng se o se ikanyang se se ikanyegang?
36:4
Jes. 36:13
5A wena o a re, go bua mafoko fela ke one maano le thata ya ntwa? Jaanong he, o ikanya mang, fa o ntsogetse? 6Bona he, o ikanya seikokotlelo seo sa lotlhaka lo lo pšhwetlegileng sa Egepeto, lo e ka reng fa motho a ikaega ka lone, lwa mo tsena mo seatleng, lwa se phunya: Farao, kgosi ya Egepeto, o direla botlhe jalo ba ba mo ikanyang. 7Mme fa o ka nthaya o a re: Re ikanya Morena, Modimo wa rona. A ga se ona o Hesekia o tlositseng dithota tsa ditlhabelo tsa ona le dialetare tsa ona, a raya Juta le Jerusalema a re: Obamelang fela fa pele ga aletare e? 8Mme jaanong, a ko o dire peelano le morena wa me, kgosi ya Asiria: Ke tla go naya dipitse di le kete tse pedi, fa o kgona go ntsha bapalami ba tsona. 9Mme o ka leleka jang batlhasedi ba molaodi a le mongwe fela wa batlhanka ba ba botlana ba morena wa me? Kampo a o ikanya Egepeto ka ntlha ya dikoloi tsa ntwa le ka ntlha ya bapalami ba dipitse? 10Mme jaanong a o a re ke bololetse go senya lefatshe leno ke sa laelwa ke Morena? Nnyaya! Morena o ntheile a re: Bololela lefatshe leo, o le senye!’ ”

11Ke fa Eliakime le Sebena le Joa ba raya mothoki yo mogolo ba re: “A ko o bue le batlhanka ba gago ka Sesiria, gonne re a se utlwa. Se bue le rona ka Sejuta mo ditsebeng tsa batho ba ba mo loboteng.”

12Mme mothoki yo mogolo a fetola a re: “A morena wa me o nthomile kwa moreneng wa gago le kwano go wena go bua mafoko a? A ga a nthoma kwa banneng ba ba ntseng mo loboteng gore ba je mantle a bone, ba nwe moroto wa bone mmogo le bona?”

13Mothoki yo mogolo a ba a ema fa gaufi, a kua ka kodu e e kwa godimo ka Sejuta a re: “Utlwang mafoko a kgosi e kgolo, a kgosi ya Asiria! 14Kgosi e buile jaana ya re: ‘A Hesekia a se ka a lo tsietsa! Gonne ga a kgone go lo pholosa. 15Le gona a Hesekia a se ka a lo ikanyisa Morena ka go re: Ruri, Morena o tla re pholosa. Motse o ga o nke o neelwa mo seatleng sa kgosi ya Asiria. 16Lo se ka lwa utlwa Hesekia! Gonne kgosi ya Asiria e bua jaana e a re: Agisanyang le nna, lo tswele kwano go nna. Foo mongwe le mongwe wa lona o tla ja moweine wa gagwe le mofeie wa gagwe le go nwa metsi a sediba se gagwe; 17go ya go fitlhela ke tle ke lo tseele kwa lefatsheng le le tshwanang le la lona, kwa lefatsheng la mabele le matute a moweine, kwa lefatsheng la bogobe le masimo a moweine. 18A Hesekia a se ka a lo aketsa a lo raya a re: Morena o tla re pholosa! A mongwe wa medimo ya ditšhaba o kile wa pholosa lefatshe la ona mo seatleng sa kgosi ya Asiria? 19E kae medimo ya Hamathe le ya Arephate? E kae medimo ya Sefarwaime? A e ne ya golola Samaria mo seatleng sa me? 20Ke efe medimo mo medimong yotlhe ya mafatshe e e kileng ya pholosa mafatshe a yona mo seatleng sa me, fa lo re, Morena o tla pholosa Jerusalema mo seatleng sa me?’ ”

21Mme ba didimala fela, ba se ka ba mo fetola ka lefoko lepe. Gonne taelo ya kgosi e ne e re: “Lo se ka lwa mo araba!” 22Ke fa Eliakime, morwa Hilekia, yo e leng mookamedi wa lelapa la kgosi, le Sebena, mokwaledi, le Joa morwa Asafe, letsogo la kgosi, ba tla kwa go Hesekia, ba ikgagotse diaparo, ba mo itsise mafoko a mothoki yo mogolo.