Setswana 1970/1987 (TSW70)
24

Lefatshe le atlholelwa petso

241Bonang, Morena o tlhokisa lefatshe banni, o a le senya, o ribegetsa sefatlhego sa lone, o falatsa baagi ba lone. 2Go tla dirafalela moperesiti jaaka morafe, morena jaaka motlhanka, mohumagadi jaaka lelata, morekisi jaaka moreki, moadimi jaaka moadingwi, yo o molato jaaka yo o busediwang molato. 3Lefatshe le tla tlhokisiwa baagi, le se na ope; le tla thukhuthwa, le amogwa dilo, gonne Morena o buile lefoko le.

4Lefatshe le hutsafetse, le swabile; naga e omeletse, e swabile. Batlotlegi ba bagolo ba lefatshe ba nyemile moko. 5Lefatshe le itshepolotswe ke baagi ba lone, gonne ba tlodile ditaolo, ba fetola molao, ba roba kgolagano e e sa khutleng. 6Ke gona ka moo khutso e jang lefatshe, ba ba agileng mo go lone ba utlwa petso; ka moo baagi ba lefatshe ba a šwa, go sadisiwa batho ba se kae fela. 7Matute a moweine a a hutsafala, moweine o a swaba, botlhe ba ba pelo-di-thabileng ba a fegelwa.

24:7
Joele 1:12
8Boitumelo jwa meropana bo didimetse; modumo wa ba ba duduetsang o khutlile; lethabo la dikwadi le fedile.
24:8
Jer. 7:34
16:9
9Ga ba nwe weine ka sefela; bojalwa bo galakegela ba ba bo nwang. 10Motse o o se nang ope o thubagantswe; go tswetswe matlo otlhe; ga go tsene ope mo go ona. 11Go lelelwa weine mo mebileng, boitumelo jotlhe bo nyeletse, moduduetso wa lefatshe o tlogile. 12Mo motseng go setse tshenyego fela; kgoro e thubakantswe. 13Gonne mo ditšhabeng tsa lefatshe go tla nna jaaka fa setlhare sa olefa se tshikinngwa; jaaka fa ba ronopa moweine, phulo e sena go fela.
24:13
Jes. 17:6

14Bale ba tlhatlosa dikodu, ba a duduetsa; ba dudueletsa borena jwa Morena go tswa kwa lewatleng. 15Ba re: “Ka ntlha ya moo galaletsang Morena kwa botlhabatsatsi, le leina la Morena, Modimo wa Iseraele, mo ditlhakatlhakeng tsa lewatle!” 16Re utlwile dikopelo di tswa kwa mafelelong a lefatshe di re: “A kgalalelo e nne ya Mosiami!” Mme ka re: “Ke a latlhega, ke a latlhega, joo nna wee! Dinokwane di a thukhutha, dinokwane di thukhutha ka bonokwane!”

17Moagi wa lefatshe, therego le gopo le seru di a go tshwara. 18Jaanong yo o falolang mo modumong wa therego o tla wela mo gopong; yo o tlhatlogang mo teng ga gopo o tla tshwarwa ke seru. Gonne dithoba tsa legodimo di bulegile le metheo ya lefatshe e a roroma.

24:18
Jer. 48:43,44
Amose 5:19
19Lefatshe le a thubega, le a thubakanngwa; lefatshe le a phatloga, le a phatlakanngwa; lefatshe le a thekesela, le a theekela.
24:19
2 Pet. 3:10
20Lefatshe le thekesela jaaka yo o tagilweng; le akgega jaaka bolao jo bo lepeleditsweng. Gonne boikepo jwa lone bo a le imela; le tla wa, mme ga le nke le tlhola le tsoga.
24:20
Jes. 19:14

21Ka letsatsi leo Morena o tla betsa lesomo la bogodimo kwa godimo le dikgosi tsa lefatshe mo lefatsheng.

24:21
Tshen. 19:18-21
22Di tla phuthelwa kwa moleteng jaaka go golegwa bagolegwi, di tswalelwa mo kgolegelong, mme di tla watlhaiwa malatsi a mantsi a sena go feta. 23Foo ngwedi o tla tlhajwa ke kgala, letsatsi le tlhajwa ke ditlhong; gonne Morena wa masomosomo o tla nna kgosi mo thabeng ya Sione le mo Jerusalema, mme go na la kgalalelo fa pele ga bagolo ba gagwe.
24:23
Jes. 60:19,20
Tshen. 21:23