Setswana 1970/1987 (TSW70)
23

Ka ga Tiro le Sitone

231Taelo ya Modimo ka ga Tiro. Goang, lona mekoro ya Tharesise. Gobane motse oo o sentswe; ga go na ntlo, go tla kwa gae ga go teng. Ba itsisitswe jalo ba le kwa lefatsheng la Khithime.23:1 Ke setlhakatlhake sa Kipero. 2Lo tla tlhoka puo, lona baagi ba lefatshe le le fa lewatleng! Barekisi ba Sitone ba ba tsamayang mo lewatleng ba ne ba tle ba go tsisetse dithoto tse dintsi. 3Dijwalo tsa kwa Sigore, e bong kotulo ya noka ya Nile, di ne di tle di tsamaisiwe mo metsing a magolo; e ne e le papalo ya ona, wa nna marekelo a ditšhaba.

4Tlhajwa ke ditlhong, wena Sitone, gonne lewatle le a bua, ee, kago ya phemelo fa lewatleng e bua e re: “Ga ke a segwa ke leralalo, ga ke a belega; ga ke a godisa makau le e seng makgarebe.”

5E tla re Baegepeto ba utlwa ka ga tatlhego ya Tiro, ba rerege thata.

6Tshelelang kwa Tharesise; goang, lona baagi ba lefatshe le le fa lewatleng! 7A ke ona motse wa lona wa meduduetso o o neng wa agiwa bogologolo; o dinao tsa ona di o isitseng kwa kgakala go aga teng? 8Ke mang yo o ikaeletseng tseo ka ga Tiro o o neng o rwesa dirwalo, o barekisi ba ona e neng e le barena; o babapadi ba ona e neng e le batlotlegi mo lefatsheng?

23:8
Tshen. 18:23
9Morena wa masomosomo o di ikaeletse gore a itshepolole boikgodiso jwa bontle jotlhe, a tlotlolole batlotlegi botlhe ba lefatshe.

10Ralala lefatshe la gago jaaka Nile, morwadia Tharesise; ga go tlhole go le kgoreletso epe.

23:10
Jobe 12:18,21
11Morena o otlololetse lewatle letsogo, a reketlisa magosi; a laola ka ga lefatshe la Kanana gore metse e e femetsweng ya lone e senngwe 12a re: “O se ka wa tlhola o itumela, wena lekgarebe le le sentsweng, morwadia Sitone! Huduga o tshelele kwa Khithime. Mme le teng koo ga o nke o bona boikhutso.”
23:12
Hes. 28:21

13Bonang lefatshe la Kalatea! Ke morafe o o neng o se yo. Asiria o le theile go thusa mekoro; ba aga dikago tsa ditlhodi, ba senya matlo a borena a teng. Ene o le dirile naga ya marope.

14Goang, lona mekoro ya Tharesise! Gonne kago ya phemelo ya lona e sentswe.

15Ka sebaka seo Tiro o tla lebalwa dinyaga di le masome a supa go lekana le malatsi a kgosi e le nngwe. Mme morago ga dinyaga tse di somasupa, Tiro o tla dirafalelwa ka fa sefeleng sa seaka se se reng:

16“Tsaya harepa, o ralale motse,

wena seaka se se lebetsweng;

letsa harepa sentle,

o opele dipina tse dintsi

gore o tle o gopolwe.”

17E tla re dinyaga tse di somasupa di sena go feta, Morena a tlhokomele Tiro; mme Tiro o tla boela mo kgwebong ya gagwe, a bapadisanya le dipuso tsotlhe tsa mafatshe tse di leng teng mo lefatsheng. 18Mme papadi ya gagwe le kgwebo ya gagwe di tla itshepisediwa Morena, di sa phuthwe, di sa bolokwe; gonne khumo ya gagwe e tla direla ba ba agileng fa pele ga Morena gore ba je, ba kgore, ba apare tsa mokgabo.