Setswana 1970/1987 (TSW70)
2

Kagiso e e sa feleng

(Miga 4:1-3)

21Lefoko le Jesaya, morwa Amotse,

o le bonyeng ka ga Juta le

Jerusalema ke le:

2:1
Miga 4:1-3

2E tla re mo malatsing a bofelo

thaba ya Ntlo ya Morena

e bo e tlhomame,

e okame dithaba,

e godisitswe

kwa godimo ga dithabana;

ditšhaba tsotlhe

di tla phuthegela kwa go yona.

2:2
Jer. 3:17

3Merafe e mentsi e tla nanoga

e re:

“Tlayang a re tlhatlogeleng

kwa thabeng ya Morena,

kwa Ntlong ya Modimo

wa Jakobe,

gore o re rute ditsela tsa ona,

re tle re tsamae

mo ditselaneng tsa ona;

gonne molao o tla tswa

kwa Sione,

Lefoko la Morena

le tswa kwa Jerusalema.”

2:3
Joh. 4:22

4O tla seka mo gare ga ditšhaba,

a siamisa merafe e mentsi.

Foo ba tla thula ditšhaka

tsa bona megoma,

ba fetola marumo a bona

disekele.

Setšhaba ga se nke se somole

tšhaka go tlhabana le se sengwe.

Ga ba kitla ba tlhola ba ithuta

tlhabano.

5Ba ntlo ya ga Jakobe, tlayang a re

tsamaeng mo leseding la Morena!

Boikgogomoso bo tla tlosiwa

6Fela o latlhile morafe wa gago, e leng ba ntlo ya ga Jakobe; gonne ba tletse mereo ya boloi e e tswang kwa botlhabatsatsi, le baroka jaaka Bafelesita; ba utlwana le bana ba baeng. 7Lefatshe la bona le tletse selefera le gouta, mme mahumo a bona ga a fele; lefatshe la bona le tletse dipitse, mme dikoloi tsa bone tsa ntwa ga di fele.

2:7
Doit. 17:16
Miga 5:9
8Lefatshe la bona le tletse medimo ya diseto. Ba obamela tiro ya diatla tsa bone tse di dirilweng ke menwana ya bone.

9Foo go inama motho, go ikokobetsa monna. O se ka wa ba itshwarela!

10Tsena mo mafikeng, o iphitlhe mo mmung ka ntlha ya poitshego ya Morena le ka ntlha ya kgalalelo ya borena jwa gagwe.

2:10
Jes. 2:19,21
11Matlho a a ikgodisang a motho a tla kokobediwa; bogolo jwa banna bo tla obiwa. Morena o tla bo a le mogolo a le esi fela ka letsatsi leo.
2:11
Jes. 5:15
12Gonne Morena wa masomosomo o beile letsatsi la go busolosa boikgantsho le boikgogomoso jotlhe le boikgodiso jotlhe gore di kokobediwe; 13letsatsi la go rema mesetere yotlhe ya Lebanone e meleele e e tumileng, le ditlhare tsotlhe tsa eike tsa Basane; 14letsatsi la go kokobetsa dithaba tsotlhe tse di godileng le dithabana tsotlhe tse dikgolwane; 15la go rutla dikago tsotlhe tse di godimo le dipota tsotlhe tsa phemelo; 16la go senya mekoro yotlhe ya Tharesise le dilo tsotlhe tse di eletsegang mo matlhong. 17Boikgodiso jwa motho bo tla obiwa, boikgogomoso jwa banna bo tla kokobediwa. Morena o tla bo a le mogolo a le esi fela ka letsatsi leo. 18Mme medimo ya diseto e tla nyelelela ruri.

19Mme ba tla tshabela mo meoleng ya majwe le mo mesimeng ya lefatshe ka ntlha ya poitshego ya Morena le ka ntlha ya kgalalelo ya borena jwa gagwe, mogang a tsogang go tshosa lefatshe.

2:19
Luka 23:30
20Ka letsatsi leo batho ba tla latlha medimo ya selefera ya bone le medimo ya gouta ya bone e ba e itiretseng gore ba e obamele; ba e latlhela dirunya le bomamathwane 21gore ba tshabele mo dipharong tsa mafika le mo dikgageng tsa ona ka ntlha ya poitshego ya Morena le ka ntlha ya kgalalelo ya borena jwa gagwe, mogang a tsogang go tshosa lefatshe.
2:21
2 Bathes. 1:9

22Jaanong se ikanyeng motho yo go leng mowa mo nkong ya gagwe; kana o ka kaiwa eng?

2:22
Ekes. 2:7