Setswana 1970/1987 (TSW70)
13

Tatlhego ya Babele

131Taelo ya Modimo ka ga Babele e Jesaya, morwa Amotse, o e bonyeng.

13:1
Jer. 50 – 51.

2Emisang sefoka mo thabeng e e iphotlhereng, lo ba tlhabele mokgosi, lo ba gwetlhe ka seatla gore ba tsene mo dikgorong tsa barena ba ba peloethata.

13:2
Jes. 13:17
3Ke laotse baitshepi ba me, le gona ke biditse diganka tsa me gore di dirafatse bogale jwa me; ke ba ba dudueletsang borena jwa me.

4Utlwa! Go utlwala loratla mo dithabeng, lo tshwana le lwa morafe o mogolo; utlwa! Go utlwala modumo wa magosi, wa ditšhaba tse di phuthegileng. Morena wa masomosomo o epela ntwa batlhabani. 5Ba tswa lefatsheng le le kgakala, kwa mafelelong a magodimo, e leng Morena le didiri tsa bogale jwa gagwe gore ba senye lefatshe lotlhe.

6Bokolelang, gonne letsatsi la Morena le gaufi, le tla jaaka kgatelelo e e tswang mo go Mong-wa-thata-yotlhe.

13:6
Joele 1:15
7Ka moo diatla tsotlhe di tla repa; dipelo tsa batho botlhe di nyema. 8Ba tla rerega, metlotsedi le leralalo di ba tshwara, ba tlalelwa jaaka mosadi yo o belegang, ba lebana ba ntse ba tshogile, difatlhego tsa bone di hubitse jaaka dikgabo tsa molelo. 9Bonang, letsatsi la Morena le tla le le setlhogo, e le la kgalefo le bogale jo bo tukang go fetola lefatshe sekaka le go nyeletsa baleofi ba ba mo go lone. 10Gonne dinaledi tsa legodimo le Dikolobe tsa lone ga di nke di phatsimisa lesedi la tsona; letsatsi le tlhaba le fifetse; ngwedi ga o nke o ntsha lesedi la ona.
13:10
Amose 5:8
Jobe 9:9
Hes. 32:7
Joele 2:10
3:4
Math. 24:29

11“Ke tla betsa lefatshe ka ntlha ya bosula jwa lone, le baikepi ka ntlha ya maleo a bone; ke fedisa boikgantsho jwa ba ba pelompe, ke kokobetsa boikgodiso jwa barena ba ba setlhogo. 12Ke tla tlhokafatsa banna bogolo go gouta e ntlentle le batho go feta gouta ya Ofire.

13:12
1 Dikg. 9:28
13Ke gona ka moo ke tla reketlisang legodimo, gore lefatshe le be le rorome le tswe mo mannong a lone. Ke ka kgalefo ya Morena wa masomosomo mo letsatsing la go tuka ga bogale jwa gagwe.

14“Mongwe le mongwe o tla retologela kwa morafeng wa ga gabo, a tshabela kwa lefatsheng la ga gabo jaaka tshephe e e tshabisitsweng le jaaka dinku tse di se nang ope yo o di phuthang. 15Mongwe le mongwe yo o fitlhelwang o tla phololediwa; mongwe le mongwe yo o tshwarwang o tla wa ka tšhaka. 16Bana ba bone ba tla tšhwetlakanngwa fa pele ga matlho a bone; matlo a bone a tla thukhuthwa; basadi ba bone ba tla tlotlololwa.

13:16
Pes. 137:8,9

17“Bonang, ke tla ba tsosetsa Bamedia, ba ba sa reng sepe ka selefera, ba ba sa kgatlhweng ke gouta. 18Mme mara a bone a tla digela makau fa fatshe; ga ba nke ba utlwela ithwalo ya sebopelo botlhoko; matlho a bone ga a nke a rekegela bana. 19Babele yo e leng bontle jwa magosi le mokgabo o Bakalatea ba ikgantshang ka ona o tla ribegediwa jaaka Modimo o ribegeditse Sotoma le Gomora. 20Ga go nke go nna motho teng ka bosakhutleng le e seng go aga teng mo ditshikeng tsotlhe. Moarabia ga a nke a tlhoma tente gona, badisa ga ba nke ba bothisa sepe teng. 21Dibatana tsa sekaka di tla botha teng, matlo a bone a tlala marubisi, bontšhwe ba tla nna gona, didimo tsa sekaka di bina teng. 22Matlhalerwa a tla lela mo matlong a borena a teng le diphokojwe mo dikagong tsa botlhapelwa. Sebaka sa gagwe se gaufi le go tla. Malatsi a gagwe ga a diege.”

13:22
Jes. 34:10-15