Setswana 1970/1987 (TSW70)
10

Go kgalemelwa baatlhodi ba ba sa siamang

101A tatlhego ya bone wee ba ba bayang melao e e sa siamang, le ya bakwaledi ba ba ntseng ba kwala tse di lapisang 2gore ba thibele tshiamelo ya ba ba kwa tlase, ba amoge se se tshwanetseng bakaelelelwi ba morafe wa me; gore batlholagadi e nne thopo ya bone, mme ba thukhuthe masiela. 3Lo tla dirang ka letsatsi la petso le la tshenyo e e tswang kgakala? Lo tla tshabela kwa go mang go bona thuso? Khumo ya lona lo tla e tlogela kae? 4Ga lo na go dira sepe fa e se go ikokobetsa mmogo le batshwarwi, le go wela mo go ba ba bolailweng. Le fa go ntse jalo bogale jwa gagwe ga bo a fela; letsogo la gagwe le sa ntse le otlologile.

Kgosi ya Asiria ke sediri sa Modimo

5“A tatlhego ya Asiria wee! Ke thupa ya bogale jwa me. Thobane ya kgakalo ya me e mo diatleng tsa bone.

10:5
Jes. 7:20
6Ke tla mo roma gore a lwe le setšhaba sa boikepo; ke mo laola go tlhabana le morafe o ke o galefetseng gore a thope thopo, a thukhuthe thukhutho, a ba gatake jaaka go gatakwa seretse sa mebila.”

7Mme ene ga a re jalo, pelo ya gagwe ga e ikaelele jalo, mme pelo ya gagwe e re, ke tla senya ditšhaba tse dintsi, ke di nyeletsa. 8Gonne a re: “Dikgosana tsa me tsotlhe a ga se dikgosi? 9Kaleno a ga o a thopiwa jaaka Karekemiše, le Hamathe jaaka Arephate, le Samaria jaaka Damaseko? 10Fa seatla sa me se thopile magosi a medimo e sele, a medimo ya diseto ya ona e phalang ya Jerusalema le ya Samaria ka bontsi,

10:10
Jes. 18 – 20.
11ga ke re, ke tla itse go direla Jerusalema le medimo ya diseto ya teng jaaka ke diretse Samaria le medimo e sele ya gona!”

12Mme e tla re fa Morena a sena go fetsa tiro yotlhe ya gagwe mo thabeng ya Sione le mo Jerusalema, a betse leungo la boikgodiso jwa pelo ya kgosi ya Asiria, le boikgantsho jwa matlho a gagwe a a ipelafatsang.

10:12
Jes. 37:36
13Gonne o ne a re: “Ke dirile jalo ka thata ya letsogo la me le ka botlhale jwa me, gonne ke tlhalefile; ke tlositse melelwane ya merafe, ka thopa dithoto tsa bone, ka folosa ba ba ntseng mo ditulong tsa bogosi, ka ke le senatla. 14Seatla sa me se bonye mahumo a merafe jaaka sentlhaga sa nonyane; ka phutha lefatshe lotlhe jaaka go phuthwa mae a a tlogetsweng, go se yo o tshikinyang lefuka, go se yo o atlhamisang molomo, go se yo o lelang.”

15A selepe se ka ikgantshetsa yo o remang ka sona? A šage e ka ikgodisetsa yo o e gogang? Kana thupa ga e ka ke ya kgadikanya yo o e tshwereng; thobane ga e ka ke ya tsholetsa yo e seng logong.

10:15
Jes. 10:5

16Ka ntlha ya moo, Morena, Morena wa masomosomo, o tla romela lehuma mo go ba ba akotseng ba gagwe; mme o tla fisa boikgalaletso jwa gagwe jaaka ka molelo. 17Lesedi la Iseraele e tla nna molelo, Moitshepi wa gagwe e tla nna kgabo e e fisang le go ja mesu ya gagwe le ditshetlho tsa gagwe ka letsatsi le le lengwe.

10:17
Doit. 4:24
18O tla fedisa kgalalelo ya sekgwa sa gagwe le tshimo ya maungo ya gagwe gotlhegotlhe, mowa le mmele, jaaka molwetse yo o koafalelang pele. 19Ditlhare tse di setseng tsa sekgwa sa gagwe di ka balwa, di ka kwalwa ke mosimanyana.

Masalela a Iseraele a tla boa, a pholosiwa

20Mo metlheng eo masalela a Iseraele le ba ba falotseng ba ntlo ya ga Jakobe ga ba nke ba tlhola ba ikaega ka yo o ba beditseng, mme ba tla ikaega ka Morena, Moitshepi wa Iseraele, ka nnete. 21Masalela a tla boa, masalela a Jakobe a tla boela Modimong o o thata. 22Gonne le fa morafe wa gago, Iseraele, o ka lekana le motlhaba wa lewatle, go tla boa masalela a ona fela. Nyeletso e laotswe jalo; tshiamo e e tla jaaka morwalela. 23Gonne Morena, Modimo wa masomosomo, o tla dirafatsa nyeletso e e laoletsweng ruri mo lefatsheng lotlhe.

Morena o tla betsa Baasiria

24Ke gona ka moo Morena, Modimo wa masomosomo, o buang jaana a re: “Lona morafe wa me ba lo agileng mo Sione, se boifeng Baasiria ba ba lo otlang ka thupa, ba tsholetsa thobane ya bona go lo itaya, jaaka go kile ga dira Baegepeto. 25Gonne e tla re sebakanyana se sena go feta, petso ya lona e bo e fedile, mme foo bogale jwa me bo tla ba tsogela go ba nyeletsa. 26Morena wa masomosomo o tla kgadikanya seitei godimo ga gagwe jaaka a kile a itaya Midiane kwa lefikeng la Orebe; o tla tsholeletsa lewatle thobane jaaka a kile a dira kwa Egepeto.

10:26
Baatlh. 7:25
Ekes. 14:26
27Mo metlheng eo morwalo wa gagwe o tla tloga mo magetleng a gago le joko ya gagwe mo molaleng wa gago.”

Mmaba o e tla

28Mmaba o bolola kwa Samaria, a fitlha mo Ayathe, a ralala Migerone, a tlogela dithoto tsa gagwe kwa Migemase. 29Ba feta ka phata, ba lala kwa Geba. Rama o tshogile. Gibea wa ga gabo Saule o a tshaba. 30A selelo sa gago se utlwale, wena morwadia Galeme! Utlwelela, wena Laiša! Joo, Anathothe wa batho wee! 31Matemena o a falala, baagi ba Gebime ba a tshaba. 32O tla ema kwa Nobe e sa ntse e le kajeno; o tla tloga a tsholeletsa thaba ya morwadia Sione le thabana ya Jerusalema letsogo.

33Mme bonang, Morena, Morena wa masomosomo, o tla kgaola dikala ka thata e e tshosang; tse dikgolo di tla rengwa, tse di goletseng kwa godimo di digelwa fa fatshe.

10:33
Jes. 10:17-19
34Go tla rengwa sekhu ka selepe; Lebanone o tla digwa ke seganka.

11

Puso ya ga Keresete ya kagiso

111Letlhogela le tla tlhoga mo kutung ya ga Isai; letlhogela le le tswang mo meding ya gagwe le tla ungwa.

11:1
Jes. 4:2
53:2
Dit. 13:22,23

2Mowa wa Morena

o tla nna mo go ene,

e bong Mowa wa botlhale

le tlhaloganyo,

Mowa wa kgakololo le thata,

Mowa wa go itse

le go boifa Morena.

11:2
Jes. 9:5
42:1
Math. 12:18

3O tla natefelwa

ke go boifa Morena.

Ga a nke a atlhola ka fa matlho

a gagwe a bonang ka teng,

le e seng go siamisa ka fa ditsebe

tsa gagwe di utlwang ka gona.

4Mme o tla atlholela

ba ba kwa tlase ka tshiamo,

a sekela ba ba pelonolo

mo lefatsheng ka nnete;

o tla itaya Morena yo o setlhogo

ka thupa ya molomo wa gagwe,

a bolaya moikepi ka mowa

wa molomo wa gagwe.

11:4
Pes. 72:4,12-14
2 Bathes. 2:8

5Tshiamo e tla nna moitlamo

wa letheka la gagwe;

boammaaruri e tla nna moitlamo

wa dirope tsa gagwe.

6Phiri e tla etela kwanyana,

nkwe e botha le potsane;

namane le tawana

le pholwana e e nonneng,

mosimanyana o tla di disa

mmogo.

11:6
Jes. 65:25
Hos. 2:17

7Kgomo le Bere di tla tsalana,

bana ba tsona ba botha mmogo;

tau e tla fula bojang jaaka

kgomo.

8Lesea le tla tshameka

fa mosimeng wa lebolobolo;

yo o kgwisitsweng

o tla tsenya seatla sa gagwe

mo mosimeng wa mokwepa.

9Ga di nke di utlwisa botlhoko,

le e seng go senya mo thabeng

yotlhe ya me e e boitshepo.

Gonne lefatshe le tla bo le tletse

go itse Morena,

jaaka metsi a khurumetsa

lewatle.

11:9
Hab. 2:14

Baiseraele ba tla boa botshwarong

10Mo metlheng eo baheitane ba tla batla letlhogela la modi wa ga Isai le e leng sefoka sa merafe. Boago jwa gagwe bo tla galalela.

11:10
Baroma 15:12
11Mo metlheng eo Morena o tla otlolola letsogo gape go rekolola masalela a morafe wa gagwe a a setseng kwa Asiria le kwa Egepeto le kwa Phatherose le kwa Ethiopia le kwa Elame le kwa Sineare le kwa Hamathe le kwa ditlhakatlhakeng tsa lewatle. 12O tla emisetsa ditšhaba sefoka, a phutha bomorwa Iseraele ba ba lelekilweng, a kgobokanya bomorwadia Juta ba ba faladitsweng, ba tswa ntlheng tse nne tsa lefatshe. 13Eferaime ga a tlhole a fufegelwa, ba ba pitlaganyang Juta ba tla nyelediwa. Eferaime ga a nke a fufegela Juta, Juta ga a nke a pitlaganya Eferaime.
11:13
Hes. 37:22
14Ba tla fefogela kwa ntlheng ya bophirimatsatsi mo magetleng a Bafelesita; ba tla thukhutha bana ba botlhabatsatsi mmogo. Etomo le Moabe e tla nna thopo ya diatla tsa bone. Baamone ba tla laolwa ke bone. 15Morena o tla hutsa loleme lwa lewatle la Egepeto ka phefo e e bolelo ya gagwe; a kgadikanya letsogo godimo ga noka ya Ferathe, a e itaya gore e tswe dinokana tse supa, tse motho a ka di tshelang a rwele ditlhako. 16Masalela a morafe wa gagwe a a setseng kwa Asiria a tla bo a na le tsela e kgolo, jaaka Baiseraele ba ne ba na nayo mo metlheng e ba hudugileng kwa lefatsheng la Egepeto ka yona.

12

Sefela sa tebogo sa phuthego e ntšhwa

121Ka letsatsi leo o tla bua o re:

Morena, ke a go leboga!

Gonne o ne o le bogale

mo go nna,

mme bogale jwa gago bo boile,

o bile wa nkgomotsa.

2Bonang,

Modimo ke pholoso ya me.

Ke tla o ikanya, ke sa boife sepe.

Gonne Modimo Morena

ke thata ya me le sefela sa me,

o bile o diregile pholoso ya me.”

12:2
Ekes. 15:2
Pes. 56:5

3Lo tla gelela metsi ka boitumelo

mo metsweding ya pholoso.

12:3
Pes. 46:5
Sag. 13:1

4Ka letsatsi leo lo tla bua lo re:

“Lebogang Morena,

bitsang leina la gagwe,

itsiseng ditiro tsa gagwe

mo merafeng,

utlwatsang gore leina la gagwe

ke le legolo.

5Opelelang Morena,

gonne o dirile dilo tsa bonatla;

a go itsiwe jalo

mo lefatsheng lotlhe!

6Ipeleng lo duduetse,

lona baagi ba Sione!

Gonne Moitshepi wa Iseraele

o mogolo mo gare ga lona.”