Setswana 1970/1987 (TSW70)
10

Go kgalemelwa baatlhodi ba ba sa siamang

101A tatlhego ya bone wee ba ba bayang melao e e sa siamang, le ya bakwaledi ba ba ntseng ba kwala tse di lapisang 2gore ba thibele tshiamelo ya ba ba kwa tlase, ba amoge se se tshwanetseng bakaelelelwi ba morafe wa me; gore batlholagadi e nne thopo ya bone, mme ba thukhuthe masiela. 3Lo tla dirang ka letsatsi la petso le la tshenyo e e tswang kgakala? Lo tla tshabela kwa go mang go bona thuso? Khumo ya lona lo tla e tlogela kae? 4Ga lo na go dira sepe fa e se go ikokobetsa mmogo le batshwarwi, le go wela mo go ba ba bolailweng. Le fa go ntse jalo bogale jwa gagwe ga bo a fela; letsogo la gagwe le sa ntse le otlologile.

Kgosi ya Asiria ke sediri sa Modimo

5“A tatlhego ya Asiria wee! Ke thupa ya bogale jwa me. Thobane ya kgakalo ya me e mo diatleng tsa bone.

10:5
Jes. 7:20
6Ke tla mo roma gore a lwe le setšhaba sa boikepo; ke mo laola go tlhabana le morafe o ke o galefetseng gore a thope thopo, a thukhuthe thukhutho, a ba gatake jaaka go gatakwa seretse sa mebila.”

7Mme ene ga a re jalo, pelo ya gagwe ga e ikaelele jalo, mme pelo ya gagwe e re, ke tla senya ditšhaba tse dintsi, ke di nyeletsa. 8Gonne a re: “Dikgosana tsa me tsotlhe a ga se dikgosi? 9Kaleno a ga o a thopiwa jaaka Karekemiše, le Hamathe jaaka Arephate, le Samaria jaaka Damaseko? 10Fa seatla sa me se thopile magosi a medimo e sele, a medimo ya diseto ya ona e phalang ya Jerusalema le ya Samaria ka bontsi,

10:10
Jes. 18 – 20.

11ga ke re, ke tla itse go direla Jerusalema le medimo ya diseto ya teng jaaka ke diretse Samaria le medimo e sele ya gona!”

12Mme e tla re fa Morena a sena go fetsa tiro yotlhe ya gagwe mo thabeng ya Sione le mo Jerusalema, a betse leungo la boikgodiso jwa pelo ya kgosi ya Asiria, le boikgantsho jwa matlho a gagwe a a ipelafatsang.

10:12
Jes. 37:36
13Gonne o ne a re: “Ke dirile jalo ka thata ya letsogo la me le ka botlhale jwa me, gonne ke tlhalefile; ke tlositse melelwane ya merafe, ka thopa dithoto tsa bone, ka folosa ba ba ntseng mo ditulong tsa bogosi, ka ke le senatla. 14Seatla sa me se bonye mahumo a merafe jaaka sentlhaga sa nonyane; ka phutha lefatshe lotlhe jaaka go phuthwa mae a a tlogetsweng, go se yo o tshikinyang lefuka, go se yo o atlhamisang molomo, go se yo o lelang.”

15A selepe se ka ikgantshetsa yo o remang ka sona? A šage e ka ikgodisetsa yo o e gogang? Kana thupa ga e ka ke ya kgadikanya yo o e tshwereng; thobane ga e ka ke ya tsholetsa yo e seng logong.

10:15
Jes. 10:5

16Ka ntlha ya moo, Morena, Morena wa masomosomo, o tla romela lehuma mo go ba ba akotseng ba gagwe; mme o tla fisa boikgalaletso jwa gagwe jaaka ka molelo. 17Lesedi la Iseraele e tla nna molelo, Moitshepi wa gagwe e tla nna kgabo e e fisang le go ja mesu ya gagwe le ditshetlho tsa gagwe ka letsatsi le le lengwe.

10:17
Doit. 4:24
18O tla fedisa kgalalelo ya sekgwa sa gagwe le tshimo ya maungo ya gagwe gotlhegotlhe, mowa le mmele, jaaka molwetse yo o koafalelang pele. 19Ditlhare tse di setseng tsa sekgwa sa gagwe di ka balwa, di ka kwalwa ke mosimanyana.

Masalela a Iseraele a tla boa, a pholosiwa

20Mo metlheng eo masalela a Iseraele le ba ba falotseng ba ntlo ya ga Jakobe ga ba nke ba tlhola ba ikaega ka yo o ba beditseng, mme ba tla ikaega ka Morena, Moitshepi wa Iseraele, ka nnete. 21Masalela a tla boa, masalela a Jakobe a tla boela Modimong o o thata. 22Gonne le fa morafe wa gago, Iseraele, o ka lekana le motlhaba wa lewatle, go tla boa masalela a ona fela. Nyeletso e laotswe jalo; tshiamo e e tla jaaka morwalela. 23Gonne Morena, Modimo wa masomosomo, o tla dirafatsa nyeletso e e laoletsweng ruri mo lefatsheng lotlhe.

Morena o tla betsa Baasiria

24Ke gona ka moo Morena, Modimo wa masomosomo, o buang jaana a re: “Lona morafe wa me ba lo agileng mo Sione, se boifeng Baasiria ba ba lo otlang ka thupa, ba tsholetsa thobane ya bona go lo itaya, jaaka go kile ga dira Baegepeto. 25Gonne e tla re sebakanyana se sena go feta, petso ya lona e bo e fedile, mme foo bogale jwa me bo tla ba tsogela go ba nyeletsa. 26Morena wa masomosomo o tla kgadikanya seitei godimo ga gagwe jaaka a kile a itaya Midiane kwa lefikeng la Orebe; o tla tsholeletsa lewatle thobane jaaka a kile a dira kwa Egepeto.

10:26
Baatlh. 7:25
Ekes. 14:26
27Mo metlheng eo morwalo wa gagwe o tla tloga mo magetleng a gago le joko ya gagwe mo molaleng wa gago.”

Mmaba o e tla

28Mmaba o bolola kwa Samaria, a fitlha mo Ayathe, a ralala Migerone, a tlogela dithoto tsa gagwe kwa Migemase. 29Ba feta ka phata, ba lala kwa Geba. Rama o tshogile. Gibea wa ga gabo Saule o a tshaba. 30A selelo sa gago se utlwale, wena morwadia Galeme! Utlwelela, wena Laiša! Joo, Anathothe wa batho wee! 31Matemena o a falala, baagi ba Gebime ba a tshaba. 32O tla ema kwa Nobe e sa ntse e le kajeno; o tla tloga a tsholeletsa thaba ya morwadia Sione le thabana ya Jerusalema letsogo.

33Mme bonang, Morena, Morena wa masomosomo, o tla kgaola dikala ka thata e e tshosang; tse dikgolo di tla rengwa, tse di goletseng kwa godimo di digelwa fa fatshe.

10:33
Jes. 10:17-19
34Go tla rengwa sekhu ka selepe; Lebanone o tla digwa ke seganka.