Setswana 1970/1987 (TSW70)
4

Go kgalemelwa dibe wa Baiseraele

41Utlwang Lefoko la Morena, lona Baiseraele! Gonne Morena o na le kgang le baagi ba lefatshe, ka gore ga go na boammaaruri le e seng lorato le e seng kitso ya Modimo mo lefatsheng. 2Ba a rogaka, ba a aka, ba a bolaya, ba a utswa, ba a akafala, ba thuba matlo; mme molato wa polao o tlhatlaganye le molato wa polao. 3Ka ntlha ya moo lefatshe le tla hutsafala, mongwe le mongwe yo o agileng mo go lone o tla swaba mmogo le diphologolo tsa naga le dinonyane tsa loapi; ee, ditlhapi tsa lewatle le tsona di tla tlosiwa.

Morena o beela baperesiti molato

4“Fela a go se ka ga sekisa ope! A go se ka ga kgalemela ope! Gonne morafe wa me o tshwana le wena, moperesiti.

4:4
Doit. 17:12
5Mme o tla wa motshegare, moporofeti le ene a wa nao bosigo; e bile ke tla nyeletsa mmaago.
4:5
Amose 8:9
6Morafe wa me o a nyelediwa, ka o tlhoka kitso. E re ka wena o latlhile kitso, le nna ke tla go latlha gore o se ntirele ka boperesiti, e re ka o lebetse molao wa Modimo wa gago, le nna ke tla lebala bana ba gago.

7“Go nteofela ga bone go kana ka go ntsifala ga bone. Tlotlo ya bone ke tla e fetola nyatsego.

4:7
Bafil. 3:19
8Ba phela ka ditlhabelo tsa boleo tsa morafe wa me; dipelo tsa bone di eletsa tshiamololo ya ona.
4:8
Lef. 6:19
9Moperesiti o tla dirafalelwa ke se se dirafalelang morafe; ke tla mmeletsa ditsela tsa gagwe, ke mmusolosetsa ditiro tsa gagwe. 10Le fa ba ja, ga ba na go kgora; le fa ba akafala, ga ba na go ata; gonne ba khutlile go obamela Morena.

Tirelo-medimo ya diseto

11“Boaka le weine le matute a moweine di senya pelo. 12Morafe wa me o botsa logong lwa ona; kotana ya ona4:12 “logong lwa ona; kotana ya ona” Go tewa ditaola. e a ba itsise. Gonne mowa wa boaka o ba timeditse, ba dira boaka ka go tlogela Modimo wa bona.

4:12
Jer. 2:27
Hos. 5:4
13Ba dira ditlhabelo mo ditlhoeng tsa dithaba, ba fisa maswalo mo dithoteng fa tlase ga ditlhare tsa eike le popoleri le metherebinthe, gonne moriti wa tsona o monate.

“Ka ntlha ya moo bomorwadia-lona ba a akafala, betsi ba lona ba fetoga dinyatsi.

4:13
Hes. 6:13
14Ga nkitla ke watlhaya bomorwadia-lona, ka ba akafala, le betsi ba lona, ka ba senya nyalo; gonne banna ka bosi ba iphitlha kwa thoko le diaka, ba dira ditlhabelo le diaka tsa tempele ya medimo. Ka ntlha ya moo morafe o o se nang tlhaloganyo o tla wa.

15“Le fa wena, Iseraele, o rata go akafala, a Juta a se ka a dira molato oo! Lo se ka lwa ya kwa Gilegala, lo se ka lwa tlhatlogela kwa Bethawene, lo se ka lwa ikana lo a re: ‘Ka Morena yo o phelang!’

4:15
Hos. 10:5
Amose 5:5
16Gonne Iseraele o kgopo jaaka kgomo e e sekwere. Jaanong Morena o tla ba fudisa jaaka kwanyana mo gare ga naga. 17Eferaime o golagantswe le medimo ya diseto. Mo lese! 18E a re ba sena go nwa, ba akafale gagolo. Barena ba bona ba rata dilo tsa ditlhong thata. 19Phefo e tla ba phutha ka diphuka tsa yona. Ba tla tlhajwa ke ditlhong ka ntlha ya dialetare tsa bona.