Setswana 1970/1987 (TSW70)
2

21Rayang bomorwa-rraalona lo re: “Bathobame”, le bokgaitsadia-lona: “Bautlwetswe-botlhoko”.

Gomere o a ikanyologa, ke go re Baiseraele ba a ikanyologa

2“Sekisang mmaalona, lo mo sekise, gonne ga se mosadi wa me, le nna ga ke monna wa gagwe. A a tlose boaka jwa gagwe mo sefatlhegong sa gagwe le kgokafalo ya gagwe mo mabeleng a gagwe. 3Go seng jalo ke tla mo apola gotlhe, ke mmaya jaaka a ne a ntse ka letsatsi la botsalo jwa gagwe. Ke tla mo dira jaaka sekaka, ke mmaya jaaka naga e e omeletseng, ke mmolaya ka lenyora. 4Bana ba gagwe ga nka ke ka ba utlwela botlhoko, gonne ke bana ba dikgora. 5Gonne mmaabo o akafetse; yo o ba tsetseng o dirile tsa ditlhong. Gonne o rile: ‘Ke rata go sala dinyatsi tsa me morago, tse di mphang bogobe le metsi le maboa a dinku le letseta le lookwane le tse di nowang.’

2:5
Jer. 44:17

6“Ka ntlha ya moo, bonang, ke tla thiba tsela ya gagwe ka matlhaku, ke mo kganela ka lorako gore a se ka a bona ditselana tsa gagwe. 7O tla sala dinyatsi tsa gagwe morago, mme ga a nke a di fitlhela; a di batla, mme ga a nke a di bona. Ke fa a tla re: ‘Ke tla ya ke boela kwa monneng wa me wa ntlha; gonne ka sebaka sele go ne go le molemo mo go nna bogolo go kajeno.’

8“Mme ga a ka a lemoga gore ke nna ke mo neileng mabele le matute a moweine le lookwane; ke mo ntsifaleditse selefera le gouta tsa ba diretseng Baale ka tsona. 9Ka ntlha ya moo ke tla boa ke tsaya mabele a me mo nakong ya ona, le matute a me a moweine ka nako ya ona; ke phamola maboa a dinku tsa me le letseta la me tse a ikapesang ka tsona. 10Jaanong ke tla bipolola ditlhong tsa gagwe fa pele ga dinyatsi tsa gagwe, go se ope yo o ka mo gololang mo letsogong la me.

2:10
Jer. 13:22
11Ke tla khutlisa boitumelo jotlhe jwa gagwe le meletlo ya gagwe le ngwedi o o rogilweng wa gagwe le boSabata ba gagwe le dipaka tsotlhe tsa meletlo ya gagwe. 12Ke tla senya setlhare sa moweine le sa feie tsa gagwe tse a rileng: ‘Ke tuelo e ke e filweng ke dinyatsi tsa me.’ Ke tla di fetola sekgwa se se jewang ke diphologolo tsa naga. 13Ke tla mmeletsa malatsi a boBaale ba o ba tshubetseng maswalo, a ikgabisa ka manyena a gagwe le ka dibaga tsa gagwe tsa molala, a sala dinyatsi tsa gagwe morago, mme nna a ntebala,” go bua Morena.

Morena o rata batho ba gagwe

14“Ka moo bonang, ke tla mo eka, ke mo isa kwa sekakeng, ke bua tse di kgatlhang pelo ya gagwe.

2:14
Hes. 20:35
Jes. 40:2
15Morago ga moo ke tla mo naya masimo a moweine a gagwe le mokgatsha wa Agore go nna kgoro ya tsholofelo. Teng foo o tla opela jaaka mo malatsing a bošwa jwa gagwe, le jaaka ka letsatsi le a duleng kwa lefatsheng la Egepeto ka lone.
2:15
Još. 7:24-26
Ekes. 15:1
16Ka letsatsi leo o tla mpitsa: ‘Monna wa me;’ mme o sa tlhole o mpitsa: ‘Baale wa me,’ ” go bua Morena. 17“Ke tla tlosa maina a boBaale mo molomong wa gagwe gore ba se tlhole ba bidiwa ka maina a bona.

18“Ka letsatsi leo ke tla ba direla kutlwano le diphologolo tsa naga le dinonyane tsa loapi le dilo tse di gagabang fa fatshe; ke tla roba bora le tšhaka le tsa ntwa gore di tswe mo lefatsheng, ke ba ikhutsisa mo phemelong.

2:18
Hes. 34:25

19“Ke tla go beelela

ka bosakhutleng;

ke go beelela ka tshiamo

le ka molao le ka lorato

le ka kutlwelo-botlhoko.

2:19
Tshen. 18:7

20Ke tla go beelela

ka boammaaruri,

mme o tla itse Morena.

2:20
Pes. 146:6
Jer. 31:34

21Ka letsatsi leo ke tla utlwa,”

go bua Morena;

“ke tla utlwa legodimo,

lone le tla utlwa lefatshe.

22Mme lefatshe le tla utlwana

le mabele le matute a moweine

le lookwane,

mme tseo di tla utlwana

le Iserele.

23Ene ke tla mo ijwalela

mo lefatsheng,

ke tlhomogela

Gaautlwelwa-botlhoko pelo,

ke raya Gasemorafe-wame ke re:

‘O morafe wa me,’

mme ene o tla re:

‘Modimo wa me.’ ”