Setswana 1970/1987 (TSW70)
10

101Iseraele e ne e le setlhare sa moweine sa dikala tse di phuthologileng se se nang le maungo. Ya re maungo a gagwe a ntsifala, a ntsifatsa dialetare le tsona; ka fa molemong wa lefatshe la gagwe a betla majwe a a motloutlo a mantle a kobamelo.

10:1
Jer. 2:21
2Ba pelo pedi. Jaanong ba tla otlwa. Morena o tla phatlakanya dialetare tsa bona, a senya majwe a a motloutlo a bona a kobamelo.
10:2
Hos. 2:9-11

3Ee, jaanong ba tla re: “Ga re na kgosi, gonne ga re a ka ra boifa Morena, mme kgosi e – e ka re thusa eng?”

10:3
Miga 4:9
4Ba buabua fela, ba ikana ka maaka, ba dira dikgolagano; ke ka moo go tlhogang petso jaaka mogau mo meseleng ya tshimo.

5Baagi ba Samaria ba tla boifela namane ya Bethawene, morafe wa yona o tla e hutsafalela; baperesiti ba yona ba roroma ka ntlha ya yona le ka ntlha ya kgalalelo ya yona, gonne e tlositswe mo go yona.

10:5
Hos. 4:15
10:15
6Le yona ka yosi e tla isiwa kwa Asiria e le neo e kgosi Jarebe a e fiwang. Eferaime o tla tlhajwa ke ditlhong, Iseraele a tlhajwa ke kgala ka ntlha ya modimo wa seseto wa gagwe.
10:6
Hos. 5:13
7Samaria o a nyelediwa, kgosi ya teng e tshwana le sefawa mo metsing. 8Go tla senngwa dithota tsa tirelo ya medimo, e leng mafelo a boleo jwa Iseraele. Mitlwa le ditshetlho di tla tlhoga mo dialetareng tsa bona. Ba tla raya dithaba ba re: “Re khurumetseng!” le dithabana: “Re weleng godimo!”
10:8
Hos. 9:6
Luka 23:30
Tshen. 6:16

Morena o itsise Baiseraele katlholo

9“Wena Iseraele, o sa le o leofa go simolola malatsing a Gibea; ba ntse ba eme teng koo. Ntwa e basenyi ba bediwang ka yona, a ga e na go ba wela kwa Gibea?

10:9
Hos. 9:9
10Ke tla ba otla ka fa ke ratang ka teng. Merafe e tla phuthwa go tlhabana le bona, mogang ba bediwang ka ntlha ya maleo a mabedi a bona.

11“Eferaime ke kgomo ya moroba e e katisitsweng, e e ratang go photha, mme nna ke tla pega joko mo molaleng o montle wa yona; ke tla golega Eferaime, Juta o tla lema, Jakobe o tla thuba makwete. 12Ijwaleleng tsa tshiamo, lo robe tsa lorato; ikgatheleng tshimo e ntšhwa, ka e le nako ya go batla Morena go fitlhelela a tle a lo rute tshiamo.

10:12
Jer. 4:3
Jes. 55:6
13Lo lemile boikepo, lwa roba bokgopo jo bo boitshegang, lwa ja maungo a maaka.

“Gonne ò ne ò ikanya dikoloi tsa ntwa tsa gago, le bontsi jwa diganka tsa gago.

10:13
Jobe 4:8
14Ke gona ka moo go tla tsogang modumo wa ntwa mo morafeng wa gago. Dikago tsotlhe tsa phemelo tsa gago di tla thubaganngwa jaaka Salamane a senya Betharebele ka letsatsi la tlhabano; mma-bana o remagantswe mmogo le bana ba gagwe. 15Le lona Baiseraele, Morena o tla lo direla fela jalo ka ntlha ya bosula jo bogolo wa lona. Kgosi ya Iseraele e tla nyelelediwa ruri e sa le phakela.