Setswana 1970/1987 (TSW70)
2

Keresete, Morwa-Motho, yo o fetang baengele, ke Moperesiti yo mogolo yo o ka re utlwelang botlhoko mo makoeng a rona

21Ke ka moo re tshwanetseng go tlhokomela bogolo dilo tse re di utlwileng, e se re gongwe ra latlhegelwa ke pholoso. 2Gonne fa lefoko le le builweng ke baengele le ne le tlhomama, le tlolo nngwe le nngwe le go gana go utlwa go ne go amogela petso e e tshwanetseng,

2:2
Dit. 7:53
Bagal. 3:19
3rona re ka falola jang, fa re tlhokomologa pholoso e e kalokalo? Ke e e rileng e sena go bolelwa pele ke Morena, rona ra e tlhomamisediwa ke ba ba e utlwileng;
2:3
Baheb. 10:29
12:25
4Modimo o ntse o supa mmogo le bone ka ditshupo le dikgakgamatso le dithata tse dintsi le dikabo tsa Mowa o o Boitshepo ka fa thatong ya ona.
2:4
Mar. 16:20
1 Bakor. 12:4,11

5Gonne lefatshe le le tlang, le re buang ka ga lone, ga o a le baya mo taolong ya baengele; 6mme mongwe o supile felong gongwe a re:

“Kana motho ke eng,

fa o mo gopotse,

gongwe ngwana wa motho

ke eng,

fa o mmabalela?

2:6
Pes. 8:5-7

7O mo tlhaedisitse baengele

ka sebakanyana fela,

mme morago

wa mo rwesa kgalalelo

le tlotlo,

wa mo laodisa ditiro

tsa diatla tsa gago;

8dilo tsotlhe wa di baya

fa tlase ga dinao tsa gagwe.”

Mme kana ka go baya dilo tsotlhe fa tlase ga gagwe, ga o a ka wa sadisa sepe se se seng mo taolong ya gagwe. Mme kajeno ga re ise re bone, fa dilo tsotlhe di beilwe mo taolong ya gagwe. 9Mme ene yo o ne a fetwa ke baengele ka sebakanyana, e bong Jesu, re mmona a rwesitswe kgalalelo le tlotlo ka ntlha ya pogiso ya loso gore a utlwele mongwe le mongwe loso ka bopelotlhomogi jwa Modimo.
2:9
Bafil. 2:8,9
10Gonne go ne go tshwanetse ona o dilo tsotlhe di leng ka ntlha ya ona, o dilo tsotlhe di leng ka ona, o o gogetseng bana ba bantsi kwa kgalalelong, gore o ise mosimolodi wa pholoso ya bona kwa botlalong ka dipogo.
2:10
Baroma 11:36

11Gonne fa e le yo o itshepisang le ba ba itshepisiwang, botlhe ba tswa mo go a le mongwe fela; ke ka moo a sa tlhajweng ke ditlhong go ba bitsa bomorwa-rraagwe,

2:11
Mar. 3:34,35
Math. 25:40
Joh. 20:17
12fa a re:

“Ke tla bolelela bomorwa-rre

leina la gago,

ke go opelela

mo gare ga phuthego.”

2:12
Pes. 22:23

13A bile a re:

“Nna ke tla mo ikanya;”

a ba a re:

“Bona, ke fano le

bana ba Modimo o ba nneileng.”

2:13
Jes. 8:17,18

14Jaanong e re ka bana ba na le madi le nama, le ene a nna natso fela jalo, gore a nyeletse ka loso ene yo o nang le thata ya loso, e bong Diabolo,

2:14
Baheb. 2:17
2 Tim. 1:10
Joh. 12:31
15a be a golole botlhe ba ba neng ba le mo bokgobeng botshelong jotlhe ka go boifa loso. 16Gonne ruri ga se baengele ba o ba thusang, mme o thusa ba losika lwa ga Aborahame. 17Ke ka moo o neng a tshwanetse go nna fela jaaka bomorwa-rraagwe mo dilong tsotlhe gore a nne kutlwelo-botlhoko, a nne moperesiti yo mogolo yo o ikanyegang mo dilong tse di lebanyeng Modimo, a tle a batlele batho boitshwarelo jwa dibe.
2:17
Bafil. 2:7
18Gonne e re ka a bogile ka esi ka go raelwa, o nonofile go thusa ba ba raelwang.
2:18
Baheb. 4:15