Setswana 1970/1987 (TSW70)
10

101Gonne e re ka molao o na le moriti fela wa dilo tse di molemo tse di tla tlang, e seng tsona tota, ga o ka ke wa dira ka gope, gore ba ba atamelang ba nne ba ba tletseng ka ditlhabelo tse di tshwanang tsa ngwaga le ngwaga tse ba ntseng ba di isa ka gale.

10:1
Baheb. 7:19
8:5
2Go seng jalo, a ga ke re, ditlhabelo di ka bo di sa bolo go khutla go isiwa, fa batho ba sena go phepafadiwa gangwe fela? – ka gonne ba ba di direlang Modimo ba ka bo ba sa tlhole ba na le letswalo la dibe.
10:2
Lef. 16:21
3Mme go ne go gopodiwa maleo ka tsona ka ngwaga le ngwaga. 4Gonne go a pala gore madi a dipoo le a diphoko a tlose maleo.

5Ke ka moo e rileng a tla mo lefatsheng, a bua a re:

“Setlhabelo le tshupelo

ò di ganne,

mme ò mpaakanyeditse

mmele.

10:5
Pes. 40:7-9

6Ditlhabelo tsa phiso le tsa

boleo ga di a go natefela.

7Foo ke ne ka re:

‘Bona, ke tsile’ – go kwadilwe

ka ga me mo Lokwalong –

‘go dira thato ya gago,

Modimo.’ ”

8Pele o rile: “Ditlhabelo le ditshupelo le ditlhabelo tsa phiso le tsa boleo tse di tsisiwang ka fa molaong o di ganne, le gona ga di a go natefela.” 9Ya baa gona a reng: “Bona, ke tsile go dira thato ya gago.” Ka go re jalo o dirolola sa pele gore a tlhomamise sa bobedi. 10Ke ka yona thato eo re itshepiseditsweng ruri ka setlhabelo sa mmele wa ga Jesu Keresete.
10:10
Baheb. 9:12,28

11Le gale moperesiti mongwe le mongwe o eme ka letsatsi lengwe le lengwe, a dira tsa tirelo-Modimo, a isa ditlhabelo tse di tshwanang gantsi, tse di sa kgoneng ka gope go tlosa maleo.

10:11
Baheb. 10:1
Ekes. 29:38
12Mme ene Jesu, e rile a sena go isetsa maleo setlhabelo se le sengwe, a ya go nnela ruri ka fa letsogong le le jang la Modimo,
10:12
Baheb. 10:10,14
13a ntse a letetse gore baba ba gagwe ba be ba dirwe sebeo sa dinao tsa gagwe.
10:13
Pes. 110:1
14Gonne ba ba itshepisiwang o ba dirile ba ba botlalo ka bosakhutleng ka setlhabelo se le sengwe fela.
10:14
Baheb. 10:12

15Mme le Mowa o o Boitshepo o re supetsa jalo; gonne e rile Morena a sena go bua a re:

16“Kgolagano e ke tla e dirang

nabo morago ga malatsi ano

ke e,

“Morena a ba a re:

“Ke tla tsenya melao ya me

mo dipelong tsa bone,

ke e kwala mo maikutlong

a bone;

10:16
Baheb. 8:10
Jer. 31:33

17mme dibe tsa bone

le ditshiamololo tsa bone

ga nkitla ke tlhola

ke di gopola.”

10:17
Baheb. 8:12
Jer. 31:34

18Mme jaanong kwa boitshwarelo jwa tsona bo leng teng, ga go tlhole go le setlhabelo ka ntlha ya boleo.

Kgothatso ya go tlhomama mo tumelong

19Jaanong he, ba ga etsho, e re ka re na le phuthologo ka madi a ga Jesu go ka tsena mo Felong-ga-Boitshepo

10:19
Math. 27:51
20ka tsela e ntšhwa e e phelang e o e re buletseng go ka ralala lesire, ke go re, ka nama ya gagwe;
10:20
Baheb. 9:8
21e re ka re bile re na le moperesiti yo mogolo yo o okameng Ntlo ya Modimo: 22A re atameleng he ka dipelo tsa boammaaruri, re na le tumelo e e tletseng, re kgatshitswe dipelo, go tlositswe matswalo, re bile re tlhapisitswe mebele ka metsi a a phepa.
10:22
Baheb. 4:16
Baef. 5:26
23A re kgomareleng boipolelo jwa tsholofelo, re se tshikinyege; gonne ene o boikanyo yo o re solofeditseng.
10:23
Baheb. 4:14
24A re elaneng tlhoko gore re tlhotlheletsanye mo loratong le ditirong tse di molemo,
10:24
Baheb. 13:1
25re se tlogele go phuthega ga rona, jaaka bangwe ba tlwaetse, mme re kaelane, bogolo thata ka lo bona letsatsi le ntse le atamela.
10:25
Baheb. 3:13
10:37

26Gonne fa re leofa ka bomo, re sena go amogela kitso ya boammaaruri, go tla bo go sa tlhole go na le setlhabelo sepe sa maleo,

10:26
Baheb. 6:4-8
27fa e se tebelelo e e boitshegang ya katlholo le bogale jwa molelo o o tla lailang baganetsi. 28Fa mongwe a latlhile molao wa ga Moše, o swa ka basupi ba babedi gongwe ba bararo, a sa utlwelwe botlhoko.
10:28
Num. 15:30
Doit. 17:6
29Jaanong akanyang he gore ene yo o gatileng Morwa Modimo ka dinao, a kaya madi a kgolagano a o itshepisitsweng ka one dinyana, a sotla Mowa wa bopelotlhomogi: Ene o tla kaiwa a tshwanetswe ke petso e kgolo bogolo jang ne!
10:29
Baheb. 2:3
30Gonne re itse yo o buileng a re: “Pusoloso ke ya me, ke tla busolosa;” a ba a re: “Morena o tla atlhola batho ba gagwe.” 31Ke se se boitshegang go wela mo diatleng tsa Modimo o o tshelang.
10:31
Doit. 32:35,36

32Mme gakologelwang malatsi a pele, a e rileng lo sena go sedifadiwa, lwa itshokela kampano e kgolo ya dipogo ka ona;

10:32
Baheb. 6:4
33ntlha nngwe e le ka go dirwa sebogelwa ka ditshotlo le dipitlagano, mme ntlheng e nngwe e le ka go nna balekane ba bone ba ba tshelang mo go tse di ntseng jalo.
10:33
1 Bakor. 4:9
34Kana ba ba golegilweng lo ba tlhomogetse pelo, mme go amogwa dithoto tsa lona lwa go itshokela ka boitumelo, ka lo itse gore lona lo na le khumo kwa legodimong e e gaisang tsa lefatshe e e nnelang ruri.
10:34
Math. 6:20
19:21,29
35Ka moo he, se latlheng boikanyo jwa lona jo bo nang le tuelo e kgolo! 36Gonne boitshoko bo lo tshwanetse, e tle e re lo sena go dirafatsa thato ya Modimo, lo amogele se se solofeditsweng.
10:36
Luka 21:19
37Gonne go a twe:

“Go sa ntse go le sebakanyana

se sekhutshwanyane,

mme yo o tshwanetseng go tla,

o tla tla, a sa diege.

10:37
Hab. 2:3

38Mme mosiami wa me

o tla tshela ka tumelo;

mme fa a ka ikepa,

mowa wa me

ga o ne o mo itumelela.”

10:38
Hab. 2:4
Baroma 1:17

39Mme rona ga re ba boikepo jo bo isang tatlhegong, re ba tumelo e e isang phologong ya botshelo.