Setswana 1970/1987 (TSW70)
9

Ditlhabelo tsa kgolagano e kgologolo di ne di tshwanetse go boelelwa, ka di se botlalo. Setlhabelo sa ga Keresete se dirilwe gangwe fela; gonne ke se ruri se tletseng

91Mme jaanong le yona kgolagano ya ntlha e ne e na le dithulaganyo tsa tirelo-Modimo le Felo-ga-Boitshepo ga lefatshe. 2Gonne go ne go tlhongwa Tempelana: Go le karolo ya botlhabatsatsi e go neng go le setlhomo sa lobone le tafole le dinkgwe tsa tshupo mo go yona e e bidiwang Felo-ga-Boitshepo;

9:2
Ekes. 25:23,30,31
3mme fa morago ga lesire la bobedi go le Tempelana e e bidiwang Felo-ga-Boitshepo-jwa-Maitshepo;
9:3
Ekes. 26:33
4mo go neng go na le aletare ya maswalo ya gouta le Letlole la Kgolagano le le manegilweng gouta gotlhe, le mo go lone go neng go le nkgwana ya gouta e e nang le Mmana le thobane ya ga Arone e e kileng ya tlhoga, le matlapa a kgolagano.
9:4
Ekes. 16:33
Num. 17:10
Ekes. 25:16,21
5Kwa godimo ga lone go ne go le boKerubime ba kgalalelo, ba okame sekhurumelo sa thuanyo; mme ga go ka ke ga buiwa ka ga sengwe le sengwe sa dilo tseo jaanong.
9:5
Ekes. 25:18
26:34

6Mme e rile dilo tseo di sena go baakanngwa jalo, baperesiti ba nna ba tsena ka gale mo Felong-ga-Boitshepo, e le go dirafatsa tsa tirelo-Modimo,

9:6
Num. 18:3,4
7mme mo Felong ga bobedi go tsena moperesiti yo mogolo a le esi fela gangwe ka ngwaga, e se kwa ntle ga madi a o a isang teng ka ntlha ya maleo a gagwe le a batho a a dirilweng ka go sa itemoge.
9:7
Lef. 16:2,14,15
8Ka tseo Mowa o o Boitshepo o ne o supa gore tsela e e yang kwa Felong-ga-Boitshepo9:8 Go tewa ga legodimo. e ne e ise e bonatsege, fa Taberenakele ya ntlha e sa ntse e le teng,
9:8
Baheb. 10:19
9e e leng sekao se se lebileng sebaka seno, e ka fa mokgweng wa yona go isiwang dineo le ditlhabelo teng tse di sa ka keng tsa dira gore modiredi a nne yo o tletseng ka fa segakoloding.
9:9
Baheb. 10:1,2
10Kana ke dithulaganyo tsa nama fela ka ga dijo le dino le ditlhapiso tsa mefutafuta, tse di beilweng fela go ya go fitlha sebakeng sa tlhabololo.
9:10
Lef. 11:2
15:18
Num. 19:13

11Mme Keresete o tsile go nna moperesiti yo mogolo wa masego a a tla tlang, a ralala Felo-ga-Boitshepo fa go gaisang ga pele ka bogolo le botlalo, fa go sa dirwang ka diatla, ke go re, fa e seng ga tlholego eno.

9:11
Baheb. 6:20
10:1
12Le gona, ga a a tsena ka madi a diphoko le a dinamane, mme o tsenye ka madi a e leng a gagwe gangwe fela mo Felong-ga-Boitshepo-jwa-Maitshepo, a dira kgololo e e sa khutleng. 13Gonne fa madi a diphoko le a dipoo le molora wa namane ya moroba o o gasiwang mo go ba ba kgotlelegileng, di ba itshepisa gore ba nne phepa mo mmeleng,
9:13
Lef. 16:14,15
Num. 19:9
14madi a ga Keresete yo o ineetseng Modimo ka Mowa o o sa khutleng go nna setlhabelo se se se nang bogole, ona a tla phepafatsa bogolo jang ne digakolodi tsa rona go tswa ditirong tse di suleng gore re direle Modimo o o tshelang!
9:14
1 Pet. 1:18,19
1 Joh. 1:7
Tshen. 1:5

15Ke ka ntlha ya moo Keresete e leng Moruanyi wa kgolagano e ntšhwa gore bone ba ba biditsweng ba amogele boswa jo bo sa feleng, jo bo boleletsweng pele, loso lwa gagwe lo sena go dirafala go nna kgololo ya ditlolo tsa sebaka sa kgolagano ya ntlha.

9:15
Baheb. 12:14
1 Tim. 2:5

16Gonne kwa lokwalo lwa boswa lo leng teng, loso lwa yo o lo kwadileng lo tshwanetse lwa supiwa. 17Kana lokwalo lwa boswa lo amogela thata ka loso, ka lo sa ka ke lwa nna le thata ka gope, fa yo o lo dirileng a sa ntse a tshela. 18Ka ntlha ya moo kgolagano ya pele le yona ga e a ka ya kgakolwa kwa ntle ga madi. 19Gonne e rile taolo nngwe le nngwe e sena go bolelelwa morafe otlhe ke Moše ka fa molaong, a tsaya madi a dinamane le a diphoko mmogo le metsi le boboa jo bohibidu le mosiama, a ba a kgatsha lokwalo ka losi le morafe otlhe ka tsona, 20a re: “Ke ona madi a kgolagano e Modimo o e lo laetseng.”

9:20
Ekes. 24:6-8
21Le yona Taberenakele le didiri tsotlhe tsa tirelo-Modimo a di kgatsha fela jalo ka madi.
9:21
Lef. 8:15,19
22Dilo tse di phepafadiwang ka madi ka fa molaong e batlile go nna tsotlhe, mme kwa ntle ga go tsholola madi ga go na boitshwarelo bope.
9:22
Lef. 17:11
Baef. 1:7

23Jaanong go ne go batlega gore ditshwantsho tsa dilo tse di kwa legodimong di phepafadiwe ka ditlhabelo tseo, mme dilo tsa legodimo ka tsosi tsone ka ditlhabelo tse di phalang tsele.

9:23
Baheb. 8:5
24Gonne Keresete ga a ka a tsena mo Felong-ga-Boitshepo fa go dirilweng ka diatla, fa e leng setshwantsho fela sa felo ga boammaaruri, mme o tsenye mo legodimong tota gore jaanong a bonale fa pele ga sefatlhego sa Modimo ka ntlha ya rona.
9:24
Baheb. 9:11,12
1 Joh. 2:1
25Le gona e ne e se gore a itire setlhabelo gantsi, jaaka moperesiti yo mogolo a tsena mo Felong-ga-Boitshepo-jwa-Maitshepo ka ngwaga le ngwaga ka madi a e seng a gagwe. 26Gonne foo o ka bo a ne a na le go boga gantsi go tswa tlholegong ya lefatshe. Mme jaanong o bonetse gangwe fela mo bokhutlong jwa metlha gore a tlose boleo ka go itira setlhabelo.
9:26
Baheb. 9:12
1 Bakor. 10:11
Bagal. 4:4
27Mme go tla dirafala jaaka batho ba beetswe go swa gangwe fela, mme go tla katlholo morago ga moo:
9:27
Gen. 3:19
28Keresete le ene yo o dirilweng setlhabelo gangwe fela gore a tlose maleo a ba bantsi, o tla bonala la bobedi, e se ka ntlha ya boleo mo go bone ba ba mo lebeletseng go ba isa phologong.
9:28
Baheb. 10:10,12,14

10

101Gonne e re ka molao o na le moriti fela wa dilo tse di molemo tse di tla tlang, e seng tsona tota, ga o ka ke wa dira ka gope, gore ba ba atamelang ba nne ba ba tletseng ka ditlhabelo tse di tshwanang tsa ngwaga le ngwaga tse ba ntseng ba di isa ka gale.

10:1
Baheb. 7:19
8:5
2Go seng jalo, a ga ke re, ditlhabelo di ka bo di sa bolo go khutla go isiwa, fa batho ba sena go phepafadiwa gangwe fela? – ka gonne ba ba di direlang Modimo ba ka bo ba sa tlhole ba na le letswalo la dibe.
10:2
Lef. 16:21
3Mme go ne go gopodiwa maleo ka tsona ka ngwaga le ngwaga. 4Gonne go a pala gore madi a dipoo le a diphoko a tlose maleo.

5Ke ka moo e rileng a tla mo lefatsheng, a bua a re:

“Setlhabelo le tshupelo

ò di ganne,

mme ò mpaakanyeditse

mmele.

10:5
Pes. 40:7-9

6Ditlhabelo tsa phiso le tsa

boleo ga di a go natefela.

7Foo ke ne ka re:

‘Bona, ke tsile’ – go kwadilwe

ka ga me mo Lokwalong –

‘go dira thato ya gago,

Modimo.’ ”

8Pele o rile: “Ditlhabelo le ditshupelo le ditlhabelo tsa phiso le tsa boleo tse di tsisiwang ka fa molaong o di ganne, le gona ga di a go natefela.” 9Ya baa gona a reng: “Bona, ke tsile go dira thato ya gago.” Ka go re jalo o dirolola sa pele gore a tlhomamise sa bobedi. 10Ke ka yona thato eo re itshepiseditsweng ruri ka setlhabelo sa mmele wa ga Jesu Keresete.
10:10
Baheb. 9:12,28

11Le gale moperesiti mongwe le mongwe o eme ka letsatsi lengwe le lengwe, a dira tsa tirelo-Modimo, a isa ditlhabelo tse di tshwanang gantsi, tse di sa kgoneng ka gope go tlosa maleo.

10:11
Baheb. 10:1
Ekes. 29:38
12Mme ene Jesu, e rile a sena go isetsa maleo setlhabelo se le sengwe, a ya go nnela ruri ka fa letsogong le le jang la Modimo,
10:12
Baheb. 10:10,14
13a ntse a letetse gore baba ba gagwe ba be ba dirwe sebeo sa dinao tsa gagwe.
10:13
Pes. 110:1
14Gonne ba ba itshepisiwang o ba dirile ba ba botlalo ka bosakhutleng ka setlhabelo se le sengwe fela.
10:14
Baheb. 10:12

15Mme le Mowa o o Boitshepo o re supetsa jalo; gonne e rile Morena a sena go bua a re:

16“Kgolagano e ke tla e dirang

nabo morago ga malatsi ano

ke e,

“Morena a ba a re:

“Ke tla tsenya melao ya me

mo dipelong tsa bone,

ke e kwala mo maikutlong

a bone;

10:16
Baheb. 8:10
Jer. 31:33

17mme dibe tsa bone

le ditshiamololo tsa bone

ga nkitla ke tlhola

ke di gopola.”

10:17
Baheb. 8:12
Jer. 31:34

18Mme jaanong kwa boitshwarelo jwa tsona bo leng teng, ga go tlhole go le setlhabelo ka ntlha ya boleo.

Kgothatso ya go tlhomama mo tumelong

19Jaanong he, ba ga etsho, e re ka re na le phuthologo ka madi a ga Jesu go ka tsena mo Felong-ga-Boitshepo

10:19
Math. 27:51
20ka tsela e ntšhwa e e phelang e o e re buletseng go ka ralala lesire, ke go re, ka nama ya gagwe;
10:20
Baheb. 9:8
21e re ka re bile re na le moperesiti yo mogolo yo o okameng Ntlo ya Modimo: 22A re atameleng he ka dipelo tsa boammaaruri, re na le tumelo e e tletseng, re kgatshitswe dipelo, go tlositswe matswalo, re bile re tlhapisitswe mebele ka metsi a a phepa.
10:22
Baheb. 4:16
Baef. 5:26
23A re kgomareleng boipolelo jwa tsholofelo, re se tshikinyege; gonne ene o boikanyo yo o re solofeditseng.
10:23
Baheb. 4:14
24A re elaneng tlhoko gore re tlhotlheletsanye mo loratong le ditirong tse di molemo,
10:24
Baheb. 13:1
25re se tlogele go phuthega ga rona, jaaka bangwe ba tlwaetse, mme re kaelane, bogolo thata ka lo bona letsatsi le ntse le atamela.
10:25
Baheb. 3:13
10:37

26Gonne fa re leofa ka bomo, re sena go amogela kitso ya boammaaruri, go tla bo go sa tlhole go na le setlhabelo sepe sa maleo,

10:26
Baheb. 6:4-8
27fa e se tebelelo e e boitshegang ya katlholo le bogale jwa molelo o o tla lailang baganetsi. 28Fa mongwe a latlhile molao wa ga Moše, o swa ka basupi ba babedi gongwe ba bararo, a sa utlwelwe botlhoko.
10:28
Num. 15:30
Doit. 17:6
29Jaanong akanyang he gore ene yo o gatileng Morwa Modimo ka dinao, a kaya madi a kgolagano a o itshepisitsweng ka one dinyana, a sotla Mowa wa bopelotlhomogi: Ene o tla kaiwa a tshwanetswe ke petso e kgolo bogolo jang ne!
10:29
Baheb. 2:3
30Gonne re itse yo o buileng a re: “Pusoloso ke ya me, ke tla busolosa;” a ba a re: “Morena o tla atlhola batho ba gagwe.” 31Ke se se boitshegang go wela mo diatleng tsa Modimo o o tshelang.
10:31
Doit. 32:35,36

32Mme gakologelwang malatsi a pele, a e rileng lo sena go sedifadiwa, lwa itshokela kampano e kgolo ya dipogo ka ona;

10:32
Baheb. 6:4
33ntlha nngwe e le ka go dirwa sebogelwa ka ditshotlo le dipitlagano, mme ntlheng e nngwe e le ka go nna balekane ba bone ba ba tshelang mo go tse di ntseng jalo.
10:33
1 Bakor. 4:9
34Kana ba ba golegilweng lo ba tlhomogetse pelo, mme go amogwa dithoto tsa lona lwa go itshokela ka boitumelo, ka lo itse gore lona lo na le khumo kwa legodimong e e gaisang tsa lefatshe e e nnelang ruri.
10:34
Math. 6:20
19:21,29
35Ka moo he, se latlheng boikanyo jwa lona jo bo nang le tuelo e kgolo! 36Gonne boitshoko bo lo tshwanetse, e tle e re lo sena go dirafatsa thato ya Modimo, lo amogele se se solofeditsweng.
10:36
Luka 21:19
37Gonne go a twe:

“Go sa ntse go le sebakanyana

se sekhutshwanyane,

mme yo o tshwanetseng go tla,

o tla tla, a sa diege.

10:37
Hab. 2:3

38Mme mosiami wa me

o tla tshela ka tumelo;

mme fa a ka ikepa,

mowa wa me

ga o ne o mo itumelela.”

10:38
Hab. 2:4
Baroma 1:17

39Mme rona ga re ba boikepo jo bo isang tatlhegong, re ba tumelo e e isang phologong ya botshelo.
11

Popego ya tumelo. Dikao tsa kgolagano e kgologolo

111Jaanong tumelo ke go ikanya dilo tse di solofelwang le go tlhomamisa dilo tse di sa bonweng.

11:1
2 Bakor. 5:7
2Gonne ba bogologolo ba bonye tshupo ka ntlha ya yona.

3Ke ka tumelo re tlhaloganyang gore lefatshe le dirilwe ka Lefoko la Modimo; ke go re, dilo tse di bonwang ga di a ka tsa dirwa ka dilo tse di bonalang.

11:3
Gen. 1

4Ke ka tumelo Abele a ntsheditseng Modimo setlhabelo se se gaisang sa ga Kaine, mme ka yona a newa tshupo ya gore o siame, ka Modimo o ne wa supa ka ga dineo tsa gagwe; mme le fa a sule, o sa ntse a bua ka yona.

11:4
Gen. 4:4
Math. 23:35

5Ke ka tumelo Henoge a tlositsweng gore a se bone loso; mme a se ke a bonwa, ka Modimo o ne o mo tlositse; mme e rile pele a ise a tlosiwe, a newa tshupo ya gore o kgatlhile Modimo.

11:5
Gen. 5:24
6Mme ga go kgonege go o kgatlha kwa ntle ga tumelo; gonne yo o atamelang Modimo o tshwanetse go dumela gore o teng le gore ke ona moduedi wa ba ba o batlang.

7Ke ka tumelo, fa Noa a ne a dira areka ka poifo-Modimo go pholosa ba lapa la gagwe, a sena go laelwa ke Modimo ka ga dilo tse di iseng di bonwe; ke ka yona a atlhotseng lefatshe, a nna morua-boswa wa tshiamo e e leng ka fa tumelong.

11:7
Gen. 6:8,9,13-22
Baroma 4:20
3:22,24

8Ke ka tumelo Aborahame a neng a utlwa, jale fa a bidiwa go hudugela kwa lefatsheng le o tla le ruang go nna boswa, mme a huduga, a sa itse kwa a yang teng.

11:8
Gen. 12:1,4
9Ke ka tumelo, fa a ne a ya go jaka kwa lefatsheng le a le solofeditsweng, e ise e nne la gagwe, a nna mo ditenteng, a na le Isaka le Jakobe, barua-boswa nae ba yona tsholofetso eo;
11:9
Gen. 26:3
35:12
10gonne o ne a lebeletse motse o o nang le metheo, o morulaganyi le moagi wa ona e leng Modimo.

11Ke ka tumelo, fa Sara a ne a newa thata ya go ka nna moimana, mme a belega a fetilwe ke dinyaga tsa teng, ka a ne a o ikanya o o mo solofeditseng jalo.

11:11
Gen. 21:2
12Mme ke ka moo go duleng bontsi mo go a le mongwe fela, yo e bileng a le mmele o o suleng, e le bontsi jo bo tshwanang le dinaledi tsa legodimo, le mošawa o o fa losing lwa lewatle, o o sa ka keng wa balwa.
11:12
Baroma 4:19
Gen. 22:17

13Botlhe bao ba swetse mo tumelong, ba ise ba amogele tse ba di solofeditsweng, mme ba di bonetse kgakala, ba be ba di itumelela; e bile ba ipolela gore ke baeng le baeti mo lefatsheng.

11:13
Gen. 23:4
47:9
14Gonne ba ba buang jalo ba supa gore ba batla legae. 15Mme kana fa ba ka bo ba ne ba raya lele le ba duleng mo go lone, ba ka bo ba bonye sebaka sa go boa. 16Mme jaanong ba eletsa le le molemo bogolo, e bong la legodimo. Ke ka moo Modimo o sa ba tlhabelweng ke ditlhong go bidiwa Modimo wa bone; gonne o ba baakanyeditse motse.
11:16
Ekes. 3:6

17Ke ka tumelo Aborahame a neng a ntsha Isaka setlhabelo, fa a lekwa; ene yo o ne a amogetse ditsholofetso, a isa motsalwa-nosi tlhabong;

11:17
Gen. 22
18ene yo o boleletsweng ga twe: “Losika lwa gago lo tla bidiwa ka Isaka;”
11:18
Gen. 21:12
19ka a gopotse gore Modimo o nonofile go ka tsosa le mo baswing; ke ka moo a mo amogetseng gape go nna sekao sa tsogo.
11:19
Baroma 4:17

20Ke ka tumelo, fa le ene Isaka a ne a tshegofatsa Jakobe le Esau a lebile tse di tlang.

11:20
Gen. 27:28,29,39,40

21Ke ka tumelo Jakobe e rileng a swa, a tshegofatsa bomorwa Josefa ka bobedi, a obamela Modimo a itshegeditse ka tlhogo ya thobane ya gagwe.

11:21
Gen. 48:15,16
47:31

22Ke ka tumelo Josefa e rileng a swa, a gopola khudugo ya Baiseraele, a laela ka ga marapo a gagwe.

11:22
Gen. 50:24

23Ke ka tumelo, fa Moše a ne a fitlhwa ke bagolo ba gagwe dikgwedi di le tharo, a sena go tsalwa, ka ba bona gore ke ngwana yo montle, mme ba se ka ba boifa taolo ya kgosi.

11:23
Ekes. 2:2

24Ke ka tumelo Moše e rileng a sena go gola, a gana go bidiwa morwa morwadia Farao,

11:24
Ekes. 2:11,12
25ka a ne a itlhophela go bogisiwa mmogo le morafe wa Modimo, bogolo go go ja monate wa boleo ka sebakanyana, 26ka a kaya gore kgobo ya ga Keresete ke khumo e kgolo go feta mahumo a Egepeto; gonne o ne a lebile tuelo.
11:26
Baheb. 13:13
10:34,35

27Ke ka tumelo a tlogetseng Egepeto, a sa boife bogale jwa kgosi; gonne o ne a itshwarelela ka yo o sa bonweng jaaka e kete o a mmona.

11:27
Ekes. 2:15
12:51
28Ke ka tumelo, fa a ne a baakanya Tlolaganyo le tshaso ya madi gore mmolai wa batsalwapele a se ka a ba ama.
11:28
Ekes. 12:12,13

29Ke ka tumelo ba kgabagantseng Lewatle le Lehibidu, jaaka e kete ke lefatshe le le omileng; ya re Baegepeto ba leka jalo, ba nwela.

11:29
Ekes. 14:22,27

30Ke ka tumelo, fa dipota tsa Jerigo di ne tsa wa, di sena go dikologwa malatsi a supa.

11:30
Još. 6:20
31Ke ka tumelo Rahabe wa seaka a se kang a bolawa mmogo le ba ba ganneng go utlwa, ka a ne a amogela batlhodi ka kagiso.
11:31
Još. 2:11,12
6:17,23
Jak. 2:25

32Mme ke sa ntse ke ka bua eng? Ke ne ke ka tlhaelelwa ke sebaka, fa nka bolela ka ga Giteone le Barake le Simesone le Ifetha le Dafita le Samuele le baporofeti

11:32
Baatlh. 6:11
4:6
15:20
12:7
33ba ba fentseng magosi ka tumelo, ba dirafatsa tshiamo, ba amogela tse ba di solofeditsweng, ba thiba magano a ditau,
11:33
Baatlh. 14:6
1 Sam. 17:34,35
Dan. 6:23
34ba tima bogale jwa molelo, ba falola mo bogaleng jwa tšhaka, ba thatafala mo bokoeng, ba nna bogale mo tlhabanong, ba fenya mephato ya merafe e sele.
11:34
Dan. 3:23-25

35Basadi ba busediwa baswi ba bone ka go tsosiwa; ba bangwe ba bogisiwa, ba sa amogele kgololo, e le gore ba tle ba bone tsogo e e molemo bogolo.

11:35
1 Dikg. 17:23
2 Dikg. 4:36
36Ba bangwe ba boga ditshotlo le dipetso, ba be ba golegwa, ba tsenngwa dikgolegelong.
11:36
Jer. 20
37
38
37Ba kgobotlediwa ka majwe, ba raelwa, ba segaganngwa, ba bolawa ka tšhaka, ba kgarakgatshega, ba apere matlalo a dinku le a dipodi, ba tlhoka, ba pitlaganngwa, ba direlwa bosula;
11:37
2 Ditiraf. 24:21
38e le batho ba lefatshe le sa tshwanelwang ke go nna le bone, ba kgarakgatshega kwa dikakeng le kwa dithabeng le mo dikgageng le mo dikgophung tsa naga.

39Mme botlhe bao, le fa ba amogetse tshupo ka tumelo, ga ba a ka ba bona tse ba di solofeditsweng, 40ka Modimo o ne o re akanyeditse se se molemo bogolo gore ba se ka ba fitlha botlalong kwa ntle ga rona.