Setswana 1970/1987 (TSW70)
1

Keresete o feta baengele kgakala

11E rile Modimo o sena go bua gantsi le ka mekgwa e mentsi le borraetsho ka baporofeti mo metlheng ya bogologolo,

1:1
Pes. 2:8
Joh. 1:3
Bakol. 1:16
2wa bua le rona mo bofelong jwa malatsi ano ka Morwaa-ona yo o mmeileng morua-boswa wa dilo tsotlhe, yo e bileng o dirile mafatshe ka ene. 3Ke ene marang a kgalalelo ya ona le setshwano sa bodimo jwa ona, o tshegeditse dilo tsotlhe ka lefoko la thata ya gagwe; ya re a sena go dira phepafatso ya dibe, a nna ka fa letsogong le le jang la Borena kwa magodimong,
1:3
2 Bakor. 4:4
Bakol. 1:15
Baheb. 9:14,26
Mar. 16:19
4a nna mogolo go feta baengele, jaaka a filwe boswa jwa leina le legolo bogolo go maina a bone.
1:4
Bafil. 2:9

5Gonne ke ofe wa baengele yo o kileng wa mo raya wa re:

“O Morwaake,

ke go tsetse kajeno”?

Wa ba wa re:

“Ke tla nna rraagwe,

mme ene

o tla nna Morwaake”?

1:5
Pes. 2:7
2 Sam. 7:14

6Mme e tla re o tsisa Motsalwapele gape mo lefatsheng, o laele o re:

“Baengele botlhe ba Modimo

ba tshwanetse go mo obamela.”

1:6
Baroma 8:29
Pes. 97:7

7Fa e le ka ga baengele, o buile wa re:

“O dira baengele ba ona

diphefo le badiredi ba ona

dikgabo tsa molelo.”

1:7
Pes. 104:4

8Mme o raya Morwa o a re:

“Modimo, sedulo sa bogosi

sa gago ke sa bosakhutleng;

thobane ya bogosi jwa gago

ke thobane ya tshiamo.

1:8
Pes. 45:7,8

9O ne o rata tshiamo,

mme o tlhoa tshiamololo;

ke gona ka moo, Modimo,

Modimo wa gago

o go tloditseng lookwane

lwa boitumelo

go gaisa balekane ba gago.”

10Gape wa re:

“Wena Morena, o theile

lefatshe mo tshimologong,

magodimo ke ditiro

tsa diatla tsa gago.

1:10
Pes. 102:26-28

11Tseo di tla nyelela,

mme wena o nnetse ruri,

mme tsona tsotlhe di tla onala

jaaka seaparo.

12O tla di mena jaaka kobo,

jaaka seaparo,

di tla fetolwa, mme wena

o ntse o le yo o leng ene;

dinyaga tsa gago

ga di nke di khutla.”

13Mme ke ofe wa baengele yo o kileng wa mo raya wa re:

“Dula ka fa letsogong la me

le le jang,

ke tle ke tsamae ke dire

baba ba gago

sebeo sa dinao tsa gago”?

1:13
Pes. 110:1

14Bone botlhe a ga se mewa e e direlang, e e romelwang tirelong ka ntlha ya ba ba tla ruang pholoso boswa?

1:14
Dan. 7:10
Pes. 34:8
91:11