Setswana 1970/1987 (TSW70)
3

Thapelo ya moporofeti

31Thapelo ya ga Habakuke moporofeti, ka moopelo wa sefela sa selelo.

2Morena,

ke utlwile pegelo ya gago,

ka ba ka tshoga.

Morena, dirafatsa tiro ya gago

mo gare ga dinyaga,

ò e itsise mo gare ga dinyaga.

Mme mo bogaleng

ò gakologelwe boutlwelo-botlhoko.

3Modimo o tla tswa

kwa Themane,

Moitshepi a tswa

kwa thabeng ya Pharane. Sela.

Kgalalelo ya ona

e khurumeditse magodimo,

lefatshe le tletse pako ya ona.

4Go tla nna phatsimo

jaaka lesedi la letsatsi,

marang a fa lotlhakoreng

lwa ona;

ke fa thata ya ona

e fitlhilweng teng.

5Leroborobo le tla o etelela pele,

letshoroma le o sala morago.

6Fa o ema, o roromisa lefatshe;

fa o leba, o tsibosa ditšhaba;

dithaba tse di sa khutleng

di a phatlakanngwa,

dithabana tsa bogologolo

di a kokobela,

tse e leng metsamao ya ona

ya kgale.

3:6
Pes. 104:32

7Ke bonye ditente tsa Kušane

di le mo tlalelong,

masela a ditente tsa lefatshe

la Midiane a tetesela.

8Morena,

a ò tuketse dinoka bogale?

A ò galefetse dinoka?

Gongwe a ò gakaletse lewatle,

ka ò palame dipitse tsa gago

le dikoloi tsa gago tsa phenyo?

9Bora jwa gago

bo etleetsegile gotlhe.

Kgwatlha ya gago ya metsu

e tletse. Sela.

O phatlola lefatshe

gore le tswe dinoka.

10Fa dithaba di go bona,

di a roroma.

Morwalela o a feta.

Lewatle le a duma,

le tsholeletsa mabogo

kwa godimo.

3:10
Pes. 77:17

11Letsatsi le ngwedi

di boela mo mannong a tsona.

Go bonesa lesedi

la metsu ya gago e e fofang;

go phatsima logadima

lwa lerumo la gago.

3:11
Još. 10:13

12O ralala lefatshe ò gaketse;

ò photha ditšhaba ò le bogale.

13O bolotse go thusa

morafe wa gago

le go thusa Motlodiwa wa gago;

o tšhwetlakanya tlhogo ya lapa

la moikepi,

ò mo apola go tloga dinaong

go fitlha molaleng.

3:13
Pes. 18:8,16
Sela.

14O tlhaba tlhogo ya dikgosana

tsa gagwe ka marumo a gagwe

tse di tlhaselang go mphalatsa,

tse di duduetsang jaaka e kete

di rata go ja modidi

fa a fitlhegileng teng.

15O gatile mo lewatleng

ka dipitse tsa gago,

mo phuthegelong

ya metsi a mantsi.

16E rile ke utlwa jalo,

teng ya me ya huduega,

molomo wa me wa roroma

ka ntlha ya modumo;

go nyera ga ntsena

mo marapong,

ka tetesela fa ke emeng teng;

gonne ke na le go iketlela

letsatsi la tlalelo

gore le tlele morafe

o o re tlhaselang.

17Le fa setlhare sa feie

se sa tlhoge,

le fa go se maungo

mo ditlhareng tsa moweine,

le fa phulo ya setlhare sa olefa

e swabisa,

le fa masimo a sa ntshe dijo,

le fa dinku di feleletse

mo sakaneng,

le fa go se dikgomo

mo marakeng:

18Le fa go ntse jalo

ke rata go dudueletsa Morena,

ke rata go itumelela

Modimo wa pholoso ya me.

3:18
Jes. 61:10

19Modimo Morena ke thata ya me;

o dira maoto a me

jaaka a ditshephe;

o ntsamaisa mo mafelong

a a kwa godimo a me.

Go kwaletswe moopedisi; ka diletso tsa me tsa ditlhale tsa mesifa.

3:19
Pes. 18:34