Setswana 1970/1987 (TSW70)
48

Jakobe o tshegofatsa Eferaime le Manase

481E rile morago ga dilo tseo Josefa a begelwa ga twe: “Rraago o a lwala.” A tsaya bomorwawe ba babedi, Manase le Eferaime a ya nabo kwa go Jakobe. 2Jaanong Jakobe a bolelelwa ga twe: “Josefa morwao o e tla.” Iseraele a itsetsepela a nna mo bolaong. 3Jakobe a raya Josefa a re: “Modimo Mothatayotlhe o kile wa iponatsa mo go nna kwa Luse mo lefatsheng la Kanana, wa ntshegofatsa,

48:3
Gen. 28:19
4wa nthaya wa re: ‘Bona, ke tla go atisa, ke go ntsifatsa, ke go dira bontsi jwa merafe; ke tla naya ba losika lwa gago lefatshe le sehularong sa gago go nna boswa jo bo sa khutleng.’
48:4
Gen. 35:11,12

5“Jaanong he, bomorwao ba babedi ba o ba tsaletsweng mo lefatsheng la Egepeto ke ise ke tle kwano go wena mono Egepeto, ke ba me. Eferaime le Manase e tla nna ba me, fela jaaka Rubene le Simeone.

48:5
Gen. 41:50-52
6Mme bana ba o ba tsetseng morago ga bone, e tla nna ba gago. Ba tla bidiwa ka maina a bomogoloa-bone mo bosweng jwa bone. 7Nna e rile ke boa kwa Phatane, Ragele mmaago a swa ke na nae mo tseleng mo lefatsheng la Kanana, go sa ntse go le sebakanyana sa go fitlha kwa Eferatha; ka mo fitlha gona fa tseleng e e yang kwa Eferatha mo e leng Betleheme.”
48:7
Gen. 35:19

8Jaanong ya re Iseraele a bona bomorwa Josefa, a botsa a re: “Ke bomang ba?”

9Josefa a araba rraagwe a re: “Ke bomorwaake ba Modimo o ba mphileng mono.” Jakobe a re: “A ko o ba tlise kwano go nna gore ke ba tshegofatse.”

48:9
Gen. 33:5
10Mme matlho a ga Iseraele a ne a fifetse ka tsofalo, a sa kgone go bona sentle. Jaanong ya re Josefa a sena go ba atametsa kwa go ene, a ba atla, a ba tlamparela. 11Iseraele a raya Josefa a re: “Ke ne ke setse ke tlhobogile go ka bona sefatlhego sa gago, mme jaana Modimo o bile o mpontshitse le bana ba gago.”
48:11
Gen. 37:33,35
45:26
Pes. 128:6
12Ke fa Josefa a ba tlosa mo mangoleng a gagwe, a inamela fa fatshe ka sefatlhego fa pele ga gagwe.

13Josefa a ba a ba tsaya ka bobedi jwa bone, a tsaya Eferaime ka letsogo le le jang, a mo lebanya le la molema la ga Iseraele, a tsaya Manase ka la molema, a mo lebanya le le le jang la ga Iseraele. A ba atametsa jalo kwa go ene. 14Mme Iseraele a ntsha letsogo le le jang, a le baya mo tlhogong ya ga Eferaime, le fa e ne e le yo mmotlana; la molema a le baya mo tlhogong ya ga Manase, a fapaanya mabogo a gagwe jalo. Kana motsalwapele e ne e le Manase. 15A tshegofatsa Josefa a re:

48:15
Gen. 32:10
Pes. 23:1

“Modimo o borre Aborahame le Isaka ba sepetseng fa pele ga ona; Modimo o e neng e le Modisa wa me mo bophelong jotlhe jwa me go fitlhelela letsatsing leno; 16moengele yo o nkgolotseng mo masuleng otlhe, a a tshegofatse basimane ba! A leina la me le maina a borre, e bong Aborahame le Isaka, a tume ka bone; a ba ate, ba nne bantsi thata mo lefatsheng.”

48:16
Gen. 31:11-13

17Ya re Josefa a bona rraagwe a beile letsogo le le jang mo tlhogong ya ga Eferaime, a se ka a itumela, a tshwara letsogo la ga rraagwe, a re o le tlosa mo tlhogong ya ga Eferaime go le baya mo tlhogong ya ga Manase. 18A raya rraagwe a re: “E seng jalo, rra. Gonne motsalwapele ke yo. Baya letsogo le le jang mo tlhogong ya gagwe.”

19Mme rraagwe a gana a re: “Ke a itse, morwaaka, ke a itse! Le ene o tla nna morafe; le ene o tla nna mogolo. Mme monnawe o tla mo feta ka bogolo; bana ba gagwe e tla nna bontsi jwa ditšhaba.”

48:19
Num. 1:33,35
Doit. 33:17

20A ba tshegofatsa jalo ka letsatsi leo a re: “Baiseraele ba tla tshegofatsa ka lona ba re: ‘A Modimo o go dire jaaka Eferaime le Manase!’ ” A re jalo, a dira Eferaime mogolo mo go Manase.

48:20
Baheb. 11:21

21Iseraele a ba a raya Josefa a re: “Bona, ke a swa, mme Modimo o tla nna le lona, o lo busetsa kwa lefatsheng la borraeno. 22Nna ke go naya naga ya dithabana go feta bomorwa-rraago ka yona; ke e ke e gapileng mo go Baamori ka tšhaka ya me le bora.”

48:22
Joh. 4:5