Setswana 1970/1987 (TSW70)
42

Bomogoloa Josefa ba ya kwa Egepeto go reka mabele

421E rile Jakobe a utlwela gore mabele a teng kwa Egepeto, a raya bomorwawe a re: “Lo lebanelang?” 2A ba a re: “Bonang, ke utlwetse mabele kwa Egepeto. Yaang lo ye go re rekela mabele teng gore re se ka ra swa ka tlala.” 3Ke fa bomogoloa Josefa ba le some ba ya kwa Egepeto go reka mabele teng. 4Mme Benyamene, monnaa Josefa, Jakobe a se ka a mo roma le bomogolowe; gonne a tshaba gore e ka re gongwe kotsi ya mo wela mo tseleng.

5Bomorwa Iseraele ba fitlha jalo go reka mabele ba na le ba bangwe ba ba ileng teng; gonne go ne go le leuba mo lefatsheng la Kanana. 6Mme Josefa e ne e le molaodi mo lefatsheng, e le ene yo o rekisang mabele mo bathong botlhe ba lefatshe. Jaanong ya re bomogolowe ba fitlha, ba inamela fa fatshe fa pele ga gagwe. 7Mme ya re Josefa a bona bomogolowe, a ba itse, a ba itobela, a bua nabo ka bogale, a ba botsa a re: “Lo tswa kae?” Ba re: “Re tswa kwa lefatsheng la Kanana, re tsile go reka dijo.”

8Josefa ene a itse bomogolowe, mme bone ba se ka ba mo itse. 9Ke fa Josefa a gakologelwa ditoro tse a kileng a di lora ka ga bone a ba raya a re: “Lo batlhodi, lo tlile go bona fa lefatshe le sa femelwang teng.”

42:9
Gen. 37:5-9

10Ba mo fetola ba re: “Nnyaya, morena! Batlhanka ba gago ba tlile go reka dijo. 11Rona rotlhe re bomorwa monna a le mongwe. Re batho ba nnete. Batlhanka ba gago ga se batlhodi.”

12Mme a ba fetola a re: “Nnyaya! Lo a aka, lo tlile go bona fa lefatshe le sa femelwang teng.”

13Bone ba re: “Batlhanka ba gago ke ba le 12, re bomorwa motho, bomorwa motho a le mongwe wa kwa lefatsheng la Kanana. Yo mmotlana o setse le rraetsho, yo mongwe ga a tlhole a le teng.”

14Josefa a ba raya a re: “Go ntse jaaka ke lo boleletse ka re: ‘Lo batlhodi!’ 15Se ke tla itseng nnete ya lona ka sona ke se: Ke ikana ka Farao! Ga lo ka ke lwa tloga mono, monnaa-lona a ise a tle kwano pele. 16Romang mongwe wa lona, a ye go tsaya monnaa-lona, mme lona lo sale lo golegilwe, ke tle ke bone gore a lo ne lo bua nnete. Mme fa go se jalo – ruri ka Farao – lo batlhodi!” 17Ke fa a ba tsenya mmogo mo kgolegong malatsi a le mararo.

18Mme ka letsatsi la boraro Josefa a ba raya a re: “Dirang jaana, foo lo tla phela – gonne ke boifa Modimo. 19Fa lo le batho ba nnete, a mongwe wa lona a sale a golegilwe mo ntlong ya kgolegelo e lo leng mo go yona, mme lona lo tsamae lo isetse tlala ya malapa a lona mabele. 20Fela lo tlise monnaa-lona kwano go nna. Foo mafoko a lona a tla itshupa, fa e le a nnete gore lo se ka lwa swa.” Mme ba utlwisisa. 21Ke fa ba rerisanya ba re: “Re iteelwa molato o re leofetseng monnaa-rona ka ona. Gonne re ne ra bona tlalelo ya pelo ya gagwe, fa a re rapela, mme ra se ka ra mo utlwa. Ke ka moo re dirafaletsweng ke tlalelo e.”

42:21
Pes. 50:21

22Rubene a ba fetola a re: “A ga ke a ka ka lo bolelela ka re: ‘Se leofeleng ngwana,’ mme lwa gana go utlwa. Jaanong go batlwa madi a gagwe mo go rona.” 23Mme ba bo ba sa itse, fa Josefa a ba utlwa; gonne o ne a bua nabo ka mofetolapuo. 24Ke fa Josefa a ba hularela a ba tlogela, a lela; a ba a boela kwa go bone, a bua nabo, a tshwara Simeone, a mo ntsha mo go bone, a mo golega fa pele ga bone.

Bomogoloa Josefa ba boela kwa Kanana

25Jaanong Josefa a laela gore dikgetse tsa bone di tladiwe mabele, mme mongwe le mongwe a tsenyediwe madi a gagwe mo kgetseng ya gagwe, mme ba fiwe mfago. Ba direlwa jalo. 26Jaanong ba tsaya mabele a bone, ba a belesa mo dieseleng tsa bone, ba tsamaya. 27Mme ya re yo mongwe wa bone a bofolola kgetse ya gagwe go fa esele ya gagwe dijo ba le fa ba tla lalang teng, a fitlhela madi a gagwe a le mo molomong wa kgetse ya gagwe. 28A raya bomorwa-rraagwe a re: “Ba mpuseditse madi a me ke a, a mo kgetseng ya me.” Ke fa ba kgobega marapo, ba lebana, ba tshogile ba re: “Ke eng se Modimo o se re diretseng?”

29Jaanong ya re ba sena go goroga kwa gae kwa Kanana, ba bolelela Jakobe rraabo tsotlhe tse di ba dirafaletseng ba re: 30“Monna yo e leng molaodi wa lefatshe lele o buile ka bogale le rona, a re golega a re, gongwe re tsile go tlhola lefatshe lele. 31Ra mo raya ra re: ‘Re batho ba nnete. Ga re batlhodi. 32Re basimane ba le 12 fa lapeng, bana ba motho. Yo mongwe ga a tlhole a le teng. Yo mmotlana o setse le rraetsho kwa Kanana.’ 33Ke fa monna yo e leng molaodi wa lefatshe lele a re raya a re: ‘Tlogelang mongwe wa lona fa go nna, lo tsamae, lo isetse tlala ya malapa a lona mabele; ke gona ke tla dumelang gore lo batho ba nnete. 34Lo bo lo boe lo tlise monnaa-lona kwano go nna. Foo ke tla dumela, fa lo se batlhodi, lo le batho ba nnete; mme ke tla lo busetsa morwa-rraeno gore lo tsamae mo lefatsheng le ka kgololesego.’ ”

35Jaanong ya re ba ntsha mabele mo dikgetseng, mongwe le mongwe a fitlhela sekgwama sa gagwe se na le madi a gagwe se le mo kgetseng. Ya re ba bona dikgwama tsa bone, ba boifa, bone le rraabo. 36Ke fa Jakobe rraabo a ba raya a re: “Lo nthukhutha bana. Josefa ga a tlhole a le teng. Simeone ga a tlhole a le teng. Jaanong lo rata go tsaya le Benyamene. Tsotlhe tseo di nkwela godimo.”

37Rubene a fetola rraagwe a re: “Mo nneele, ke tla boa nae; fa ke sa boe nae, o bolae bomorwaake ba babedi.”

38Mme a fetola a re: “Ga ke dumele gore morwaake a tsamae le lona. Gonne mogolowe o sule, go setse ene fela. Fa a ka welwa ke kotsi mo tseleng, lo ka folosetsa moriri o mobududu wa me kwa felong ga baswi ka botlhoko.”