Setswana 1970/1987 (TSW70)
36

Losika lwa ga Esau

(1 Ditiraf. 1:34-37)

361Losika lwa ga Esau, e bong Etomo ke lo:

36:1
Gen. 25:30
2Esau o ne a tsere basadi ba gagwe mo go bomorwadia Bakanana, e bong Ata, morwadia Elone wa Mohethe le Oholibama, morwadia Ana, yo e leng morwa Sibeone wa Mohewi 3le Basemathe, morwadia Isemaele kgaitsadia Nebayothe.
36:3
Gen. 28:9
4Ata a tsalela Esau Elifase, mme Basemathe a belega Rehuele. 5Oholibama a belega Jeuse le Jaelame le Kora. Bona bao ke bomorwa Esau ba o ba tsaletsweng a sa le mo lefatsheng la Kanana.

6Mme Esau a tsaya basadi ba gagwe le bomorwawe le bomorwadie le batho botlhe ba lelapa la gagwe le letsomane la gagwe le diruiwa tsotlhe tsa gagwe le dithoto tsotlhe tsa gagwe tse o di bapetseng mo lefatsheng la Kanana, a hudugela kwa lefatsheng le sele, a kgaogana le Jakobe monnawe. 7Gonne diruiwa tsa bone di ne di atile thata, mo ba neng ba palelwa ke go nna mmogo. Lefatshe la majako a bone le ne le sa ba lekane ka ntlha ya bontsi jwa diruiwa tsa bone.

36:7
Gen. 13:6
8Ka moo Esau a ya go nna kwa dithabeng tsa Seire. Esau ke ene Etomo.

9Losika lwa ga Esau, rraabo Baetomo ba ba kwa dithabeng tsa Seire, ke lo: 10Maina a bomorwa Esau ke a: Elifase, morwa Ata, mosadi wa ga Esau, le Rehuele, morwa Basemathe, mosadi wa ga Esau. 11Bomorwa Elifase e ne e le Themane le Omare le Sefo le Gaethame le Kenase. 12Thimena e ne e le mogadingwana wa ga Elifase, morwa Esau, ene a tsalela Elifase Amaleke. Ke bone bomorwa Ata, mosadi wa ga Esau. 13Bomorwa Rehuele e ne e le Nahathe le Sera le Sama le Misa. Bao e ne e le bomorwa Basemathe, mosadi wa ga Esau.

14Mosadi wa ga Esau, e bong Oholibama, morwadia Ana yo e leng morwa Sibeone, a tsalela Esau bomorwawe, e bong Jeuse le Jaelame le Kora.

15Dikgosana mo go bomorwa Esau ke tse: Tse e leng bomorwa Elifase, morwa Esau wa ntlha, ke kgosana Themane le kgosana Omare le kgosana Sefo le kgosana Kenase 16le kgosana Kora le kgosana Gaethame le kgosana Amaleke. Ke tsona dikgosana tsa losika lwa ga Elifase mo lefatsheng la Etomo. Ke bone bomorwa Ata.

17Bomorwa Rehuele, morwa Esau ke ba, e bong kgosana Nahathe le kgosana Sera le kgosana Sama le kgosana Misa. Ke tsona dikgosana tsa losika lwa ga Rehuele mo lefatsheng la Etomo. Ke bone bomorwa Basemathe, mosadi wa ga Esau.

18Bomorwa Oholibama, mosadi wa ga Esau, ke ba, e bong kgosana Jeuse le kgosana Jaelame le kgosana Kora. Ke tsona dikgosana tsa ga Oholibama, morwadia Ana, mosadi wa ga Esau. 19Ke bone bomorwa Esau. Ke tsona dikgosana tsa bone. Ke ene Etomo.

Losika lwa ga Seire

(1 Ditiraf. 1:38-42)

20Bomorwa Seire wa Mohori ba ba neng ba agile mo lefatsheng leo pele ke ba, e bong Lotane le Sobale le Sibeone le Ana

36:20
Gen. 14:6
Doit. 2:12
21le Disone le Esere le Disane. Ke tsona dikgosana tsa Bahori, ke bomorwa Seire mo lefatsheng la Etomo.

22Bomorwa Lotane e ne e le Hori le Hemame; kgaitsadia Lotane e le Thimena.

23Bomorwa Sobale ke Alwane le Manahathe le Ebale le Sefo le Oname.

24Bomorwa Sibeone ke Aya le Ana. Ke ene Ana yo o kileng a bona metswedi e e bolelo mo sekakeng, fa a disa diesele tsa ga Sibeone rraagwe. 25Morwa Ana ke Disone, morwadia Ana ke Oholibama. 26Bomorwa Disone ke Hemetane le Esebane le Itherane le Kerane.

27Bomorwa Esere ke Bilehane le Saawane le Akane.

28Bomorwa Disane ke Use le Arane.

29Dikgosana tsa Bahori ke kgosana Lotane le kgosana Sobale le kgosana Sibeone le kgosana Ana 30le kgosana Disone le kgosana Esere le kgosana Disane. Ke tsona dikgosana tsa Bahori ka fa ditsong tsa bone mo lefatsheng la Seire.

Dikgosi tsa lefatshe la Etomo

(1 Ditiraf. 1:43-54)

31Dikgosi tse di busitseng mo lefatsheng la Etomo pele go ise go buse kgosi mo Baiseraeleng ke tse:

32Bela, morwa Beore o ne a busa mo Etomo; leina la mošate wa gagwe e le Dinehaba.

33Ya re Bela a sena go swa, ga busa Jobabe, morwa Sera, wa kwa Bosera, mo boemong jwa gagwe.

34Ya re Jobabe a sena go swa, ga busa Husame wa kwa lefatsheng la Bathemane mo boemong jwa gagwe.

35Ya re Husame a sena go swa, ga busa Hatate, morwa Betate, mo boemong jwa gagwe. Ke ene yo o fentseng Bamidiane mo nageng ya Moabe. Leina la mošate wa gagwe e ne e le Awithe.

36Ya re Hatate a sena go swa, ga busa Samela wa kwa Masereka mo boemong jwa gagwe.

37Ya re Samela a sena go swa, ga busa Saule wa kwa Rehobothe fa nokeng mo boemong jwa gagwe.

38Ya re Saule a sena go swa, ga busa Baale-Hanane, morwa Akebore mo boemong jwa gagwe.

39Ya re Baale-Hanane, morwa Akebore a sena go swa, ga busa Hatare mo boemong jwa gagwe; leina la mošate wa gagwe e le Phahu, leina la mosadi wa gagwe e le Mehetabele, morwadia Materedi, morwadia Mesahabe.

40Maina a dikgosana tsa losika lwa ga Esau ka fa ditshikeng tsa bone le ka fa mafelong a bone le ka fa maineng a bone ke a: Kgosana Thimena le kgosana Alwa le kgosana Jethethe 41le kgosana Oholibama le kgosana Ela le kgosana Phinone 42le kgosana Kenase le kgosana Themane le kgosana Mibesare 43le kgosana Magadiele le kgosana Irame. Ke tsona dikgosana tsa Etomo ka fa mannong a tsona mo lefatsheng le di neng di le ruile. Ke ene Esau, rra Baetomo.