Setswana 1970/1987 (TSW70)
32

Jakobe o ipaakanyetsa go kgatlhantsha Esau

321Le Jakobe a fetela pele mo tseleng ya gagwe, mme baengele ba Modimo ba kgatlhana nae.

32:1
Gen. 28:12
Pes. 34:8
2Ya re Jakobe a ba bona a re: “Ke bothibelelo jwa Modimo.” A taya felo foo leina la Mahanaime.32:2 Ke go re: Mathibelelo a mabedi.

3Jaanong Jakobe a roma barongwi go mo etelela pele go ya kwa go Esau mogolowe, kwa lefatsheng la Seire nageng ya Etomo,

32:3
Gen. 36:8
4a ba laela a re: “Lo fete lo ree Esau morena wa me, lo re: ‘Jakobe motlhanka wa gago o bua jaana a re: Ke ne ke ile go jaka kwa go Labane, ka diega teng go fitlha nakong eno, 5ka bapala dikgomo le diesele le letsomane le batlhanka le malata, mme ke romile go begela morena wa me le go bona bopelotlhomogi mo go ene.’ ”

6Mme barongwi ba boela kwa go Jakobe ba re: “Re fitlhile kwa go Esau mogoloo; le gona o setse a le mo tseleng go go kgatlhantsha, o na le banna ba le 400.” 7Ke fa Jakobe a boifa thata, a tlalelwa. A ba a kgaoganya batho ba ba nang nae le letsomane le motlhape le dikammele, ya nna mathibelelo a mabedi. 8Gonne a re: “Fa Esau a tla kwa bothibelelong bongwe, a bo fenya, bothibelelo jo bo setseng bo ka falola.”

9Jaanong Jakobe a rapela a re: “Modimo wa borre, e bong Aborahame le Isaka, wena Morena yo o ntheileng wa re: ‘Boela kwa lefatsheng la ga eno le kwa go ba ga eno, ke tla go direla molemo!’

32:9
Gen. 31:3,13
10Ga ke a tshwanelwa ke mautlwelo-botlhoko otlhe le boikanyo jotlhe tse o di diretseng motlhanka wa gago. Gonne ke ne ka tshela Joretane yo ke tshotse thobane ya me fela, mme jaanong ke na le meraka e mebedi.
32:10
2 Sam. 7:18
11A ko o nthuse, ke phologe mo seatleng sa ga nkgonne, e bong Esau, gonne ke a mmoifa; e se re gongwe a tla, a mpolaya le bana le bommaabo. 12Kana wena o rile: ‘Ruri, ke tla go direla tse di molemo, ke atisa losika lwa gago jaaka motlhaba wa lewatle o o sa balweng ka ntlha ya bontsi.’ ”
32:12
Gen. 28:13,14

13Jaanong a lala teng bosigo jole. Mo go tse a di ruileng a ntshetsa Esau mogolowe mpho, 14e bong dipodi di le 200 le diphoko di le 20 le dinku di le 200 le diphelehu di le 20 15le dikammele tse di amusang di le 30 mmogo le bana ba tsona le dikgomo tse dinamagadi di le 40 le dipoo di le some le diesele tse dinamagadi di le 20 le dieselana di le some. 16A di neela batlhanka ba gagwe, setlhopha sengwe le sengwe se le sosi. A laela batlhanka ba gagwe a re: “Nketeleleng pele, mme lo ntshe dipaka fa gare ga ditlhopha.” 17A laela wa ntlha a re: “E re fa Esau, nkgonne, a kgatlhana nao, a go botsa a re: ‘O oora mang? O ya kae? Tse o di thibang tse ke tsa oora mang?’ 18o re: ‘Ke tsa ga Jakobe, motlhanka wa gago; ke mpho e o e romelang Esau, morena wa me. Bona, le ene ka esi o e tla kwa morago ga rona.’ ” 19Le wa bobedi a mo laela jalo le wa boraro le botlhe ba ba setseng ditlhopha tsa diruiwa morago, a re: “Buang jalo le Esau, fa lo mmona. 20Gape lo bo lo re: ‘Bona, le ene Jakobe, motlhanka wa gago, o re setse morago.’ ” Jakobe o ne a dira jalo, ka a re: “A ke time bogale jwa gagwe ka neo e ke e eteletsang pele. Morago ga moo ke tla mmona; ka gongwe o tla nkamogela sentle.” 21Neo ya mo etelela pele, ene a lala bosigo joo mo bothibelelong.

Jakobe o kampana le moengele

22Mme a tsoga e sa le bosigo joo, a tsaya basadi ba gagwe ka bobedi le bagadingwana ba gagwe ka bobedi le bana ba gagwe ba le 11, a tshela Jaboke fa letsibogong. 23A ba tsaya a ba tshedisa noka, a ba a tshedisa tse a nang natso. 24Jakobe a sala a le esi. Ke fa monna mongwe a kampana nae ga tsamaya mahube a tswa.

32:24
Hos. 12:4,5
25Mme monna yole, ka a bona, a sa mo fenye, a mo itaya mo nokeng ya gagwe, mme Jakobe a kumoga mmasutswane, fa a ntse a sokasokana nae. 26Mme monna yole a re: “Ntese ke tsamae, gonne mahube a dule.” Mme Jakobe a re: “Ga nka ke ka go lesa, o ise o ntshegofatse.”
32:26
Math. 15:22-28

27Ke fa a mmotsa a re: “Leina la gago ke mang?” A re: “Ke Jakobe.”

28A fetola a re: “Ga o nke o tlhola o bidiwa Jakobe, jaanong o tla bidiwa Iseraele;32:28 Ke go re: Mokampani le Modimo. gonne o kampanye le Modimo le batho, mme o fentse.”

32:28
Gen. 35:10

29Jakobe a botsa a re: “A ko o mpolelele leina la gago.” Yoo a re: “O boletsang leina la me?” A ba a mo tshegofatsa teng koo.

32:29
Baatlh. 13:17,18

30Jakobe a taya felo foo leina a re: Pheniele32:30 Ke go re: Sefatlhego sa Modimo.. Gonne a re: “Ke bonye Modimo, re lebantse difatlhego, ke bile ka phologa.”

32:30
Ekes. 33:20
31Ya re a sena go feta Pheniele, letsatsi la mo tlhabela, mme a bo a tlhotsa, ka a ne a bolawa ke noka. 32Ke ka moo Baiseraele ba sa jeng mosifa wa noka o o mo mmasutswaneng go fitlhelela kajeno, ka a ne a iteile Jakobe mo mmasutswaneng mo mosifeng wa teng.