Setswana 1970/1987 (TSW70)
25

Bana ba bangwe ba ga Aborahame

(1 Ditiraf. 1:32,33)

251Aborahame a tsaya mosadi gape; leina la gagwe e ne e le Ketura. 2Ene a mo tsalela Simerane le Jokosane le Metane le Midiane le Isepake le Sua. 3Jokosane a tsala Šeba le Detane; bomorwa Detane e ne e le Baašuri le Balethuši le Baleumi. 4Bomorwa Midiane e ne e le Efa le Efere le Henoge le Abita le Eletaha. Botlhe bao e ne e le bana ba ga Ketura.

5Mme Aborahame a abela Isaka tsotlhe tse e leng tsa gagwe. 6Fa e le bomorwa bagadingwana ba Aborahame o neng a na nabo, a ba abela dineo, a ba kgaoganya le Isaka morwawe, Aborahame a sa ntse a phela gore ba ye kwa botlhabatsatsi kwa lefatsheng le le ntlheng ya botlhabatsatsi.

Loso lwa ga Aborahame le phitlho ya gagwe

7Malatsi a dinyaga tsa bophelo jwa ga Aborahame tse o neng a phela ka tsona ke dinyaga di le 175. 8Aborahame a tlhokafala, a swa a tsofetse thata, e le monnamogolo, a jele lefatshe, a bilediwa kwa go borraagwe.

25:8
Gen. 15:15
Jobe 5:26
9Bomorwawe Isaka le Isemaele ba mo fitlha mo logageng lwa Makapela nageng ya ga Eferone, morwa Sohare wa Mohethe, e e lebaganyeng le Mamere. 10Ke naga ele e Aborahame o neng a e reka mo go Bahethe. Ke fa go fitlhilweng Aborahame le Sara, mosadi wa gagwe teng.
25:10
Gen. 26:16,17
11Ya re Aborahame a sena go swa, Modimo wa tshegofatsa Isaka morwawe. Isaka a nna kwa sedibeng sa “Mophedi-yo-o-mponang.”
25:11
Gen. 24:62

Losika lwa ga Isemaele

(1 Ditiraf. 1:28-31)

12Losika lwa ga Isemaele, morwa Aborahame, yo Hagare wa Moegepeto, lelata la ga Sara, o mo tsetseng le Aborahame, ke lo: 13Maina a bomorwa Isemaele, a ditshika tsa bone di bidiwang ka ona ke a: Morwa wa ntlha wa ga Isemaele e ne e le Nebayothe; a tlhomagannwa ke Ketare le Atebele le Mibesame 14le Misima le Duma le Masa 15le Hatate le Thema le Jeture le Nafise le Kedima. 16Ke bone bomorwa Isemaele, ke ona maina a bone mo malapeng a bone le mo metsaneng ya bone ya ditente; ke dikgosana di le 12 tsa ditso tsa tsona.

25:16
Gen. 17:20
17Dinyaga tsa bophelo jwa ga Isemaele ke di le 137. Ya baa gona a tlhokafalang, a swa, a bilediwa kwa go borraagwe. 18Baisemaele ba ne ba agile go simolola kwa Hawila go fitlha kwa Sure yo o mo ntlheng ya botlhabatsatsi ya Egepeto le go fitlha kwa Asiria. Ba nna mo ntlheng ya botlhabatsatsi ya bomorwa-rraabo botlhe.
25:18
Gen. 16:12

Botsalo jwa ga Esau le Jakobe

19Losika lwa ga Isaka, morwa Aborahame, ke lo: Aborahame o ne a tsala Isaka. 20Isaka o ne a le dinyaga di le 40, fa a tsaya Rebeka, morwadia Bethuele wa Mosiria wa kwa Phatane-Arame, kgaitsadia Labane wa Mosiria gore a nne mosadi wa gagwe. 21Isaka o ne a rapela Morena ka ntlha ya mosadi wa gagwe, gonne o ne a le moopa. Morena a mo utlwa; mme Rebeka, mosadi wa gagwe, a ithwala. 22Mme bana ba thulana mo teng ga gagwe. Ke fa a re: “Fa go ntse jalo ke phelelang?” Mme a ya go botsa Morena.

23Morena a mo araba a re: “Ditšhaba tse pedi di mo teng ga gago; merafe e mebedi e tla kgaogana, e tswa mo mpeng ya gago. Morafe mongwe o tla feta o mongwe ka thata. Yo mogolo o tla direla yo mmotlana.”

25:23
Gen. 27:29
Mal. 1:2
Baroma 9:10-12

24E rile malatsi a gagwe a go belega a sena go fitlha, ga bonala gore o tla tshola mafatlha. 25Wa ntlha a tla a le mohibidu, a tshwana gotlhe le kobo e e boboa; ke ka moo ba neng ba mmitsa Esau. 26Morago ga moo ga tla monnawe, seatla sa gagwe se tshwere serethe sa ga Esau; ene ba mo taya leina la Jakobe. E rile fa ba tsalwa, Isaka a bo a na le dinyaga di le 60.

Esau o rekisa botsalwapele jwa gagwe

27Jaanong e rile basimane ba gola, Esau a nna motsomi yo o senatla le monna wa kwa nageng, mme Jakobe e ne e le monna yo o masisi, a nna mo gae. 28Isaka o ne a rata Esau, ka a ne a natefelwa ke nama ya phologolo, mme Rebeka ene a rata Jakobe.

29Jakobe o kile a apaya dijo, mme Esau a tla a tswa kwa nageng a lapile thata. 30Ke fa Esau a raya Jakobe a re: “A ko o mphe, ke je bohibidu jo, gonne ke lapile thata.” Ke ka moo ba mo teileng leina la Etomo.25:30 Ke go re: yo mohibidu.

31Mme Jakobe a re: “Rekisa pele mo go nna botsalwapele jwa gago.”

32Esau a re: “Bona, ke gaufi le go swa; go tsalwa pele go tla nthusa eng?”

33Jakobe a re: “Inkanele pele!” A mo ikanela, a rekisa botsalwapele jwa gagwe mo go Jakobe.

25:33
Gen. 27:36
Baheb. 12:16
34Ke fa Jakobe a fa Esau senkgwe le dikgobe tse dikhibidu, a ja a nwa, a nanoga a tsamaya. Esau a nyatsa jalo botsalwapele jwa gagwe.