Setswana 1970/1987 (TSW70)
21

Go tsalwa ga Isaka

211Morena o ne a tshegofatsa Sara jaaka a buile; Morena a direla Sara, ka fa a mo solofeditseng ka teng.

21:1
Gen. 18:10
2Sara a nna moimana, a belegela Aborahame ngwana wa mosimane mo botsofeng jwa gagwe ka nako e Modimo o neng o e mmoleletse.
21:2
Baheb. 11:11
3Morwawe yo a mo tsaletsweng, yo Sara a mo mmelegetseng, Aborahame a mo taya leina la Isaka.
21:3
Gen. 17:19
4Aborahame a ba a rupisa Isaka morwawe a le malatsi a a robedi, jaaka Modimo o mo laetse.
21:4
Gen. 17:11,12
5Aborahame o ne a le dinyaga di le lekgolo, fa go tsalwa Isaka morwawe.
21:5
Gen. 17:17
Baroma 4:19
6Sara ene a re: “Modimo o ntiretse setshego; mongwe le mongwe yo o utlwang o tla ntshega.”
21:6
Gen. 18:12
7A ba a re: “Ke mang yo o neng a ka raya Aborahame a re: ‘Sara o tla amusa bana’? Gonne ke mmelegetse morwa a ntse a tsofetse.”

8Ngwana ene a gola, a ba a kgwisiwa. Aborahame a dira moletlo o mogolo ka letsatsi le Isaka o kgwisitsweng ka lone.

Hagare le Isemaele ba a lelekwa

9Jaanong ya re Sara a bona morwa Hagare wa Moegepeto yo a mmelegetseng Aborahame, a tshega, 10a raya Aborahame a re: “Leleka lelata le, le morwaa-lona! Gonne morwa lelata le ga a tshwanela go ja boswa le Isaka morwaake.”

21:10
Bagal. 4:30
11Lefoko leo la kgopisa Aborahame ka ntlha ya ga morwawe Isemaele. 12Mme Modimo wa raya Aborahame wa re: “Se kgopisege ka ntlha ya mosimane le ka ntlha ya lelata la gago. Utlwa lentswe la ga Sara mo go tsotlhe tse o di buang nao; gonne losika lwa gago lo tla bidiwa ka Isaka.
21:12
Baroma 9:7,8
Baheb. 11:18
13Fela le morwa lelata ke tla mo dira setšhaba se segolo, ka gonne ke ngwana wa gago.”
21:13
Gen. 17:20

14Ke fa Aborahame a phakela mo mosong, a tsaya senkgwe le lekuka la metsi, a di naya Hagare, a di baya mo legetleng la gagwe, le ngwana, a mo naya tsela. Hagare a tsamaya, a kgarakgatshega mo sekakeng sa Bereseba. 15Ya re metsi a sena go fela mo lekukeng a latlhela ngwana fa tlase ga sengwe sa ditlhatshana, 16a tloga, a nna fatshe a lebagana nae a le kgakalanyana, fa bora bo ka hulang go fitlha teng, gonne a re: “Ke palelwa ke go leba ngwana a swa.” A nna jalo a lebaganye nae. Ngwana a tlhatlosa lentswe, a lela.

17Modimo wa utlwa lentswe la mosimane. Moengele wa Modimo a bitsa Hagare a le kwa legodimong, a mo raya a re: “Molato ke eng, Hagare? Se boife, gonne Modimo o utlwile lentswe la mosimane fa a leng teng. 18Nanoga o tsee mosimane, o mo tshware ka letsogo, gonne ke tla mo dira setšhaba se segolo.” 19Ke fa Modimo o mmudulola matlho, a bona sediba sa metsi, a ya a tlatsa metsi mo lekukeng, a nosa mosimane. 20Modimo wa nna le mosimane, a gola, a nna mo sekakeng, a tswa mohulabora. 21A nna mo sekakeng sa Pharane; mmaagwe a mmatlela mosadi kwa lefatsheng la Egepeto.

Kgolagano ya ga Aborahame le Abimelege

22Ka sebaka sona se Abimelege o ne a bua le Aborahame, a na le Phigolo, molaodi wa mephato ya gagwe, a re: “Modimo o na nao mo go tsotlhe tse o di dirang.

21:22
Gen. 26:26
23Jaanong ge, inkanele fano ka Modimo, fa o se kitla o ntirela ka boikanyologo, le fa e le banake gongwe bana ba banake; mme lorato lo ke go diretseng ka lone, le nna o ntirele ka lone mmogo le lefatshe le o fudisang mo go lone.”
21:23
Gen. 20:15

24Aborahame a re: “Ke tla ikana jalo.”

25Fela Aborahame a kgalemela Abimelege ka ntlha ya sediba sa metsi se batlhanka ba ga Abimelege ba se mo amogileng ka thata.

21:25
Gen. 26:15,18
26Abimelege a araba a re: “Ga ke itse gore ke mang yo o dirileng jalo; le gona ga o a ka wa mpegela; le gona ke simolola go utlwa kajeno.” 27Ke fa Aborahame a ntsha dinku le dikgomo, a di naya Abimelege; ba babedi bao ba dira kgolagano jalo. 28Mme Aborahame a beela dikwana tse supa tsa letsomane fa thoko. 29Ke fa Abimelege a botsa Aborahame a re: “Dikwana tse supa tseo tse o di tlhaotseng di le nosi ke tsa eng?”

30Aborahame a re: “Ke go re o amogele dikwana tse supa tseo mo seatleng sa me gore e nne sesupo sa me sa go re ke epile sediba seo.” 31Ke ka moo felo foo go biditsweng Bereseba;21:31 Ke go re: Sediba sa maikano. gonne ba ikanne teng ka bobedi jwa bone.

21:31
Gen. 26:33

32Ba ne ba dira kgolagano jalo kwa Bereseba. Morago ga moo Abimelege a nanoga, a na le Phigolo, molaodi wa mephato ya gagwe, ba boela kwa lefatsheng la Bafelesita. 33Aborahame a tlhoma setlhare sa motamariseka kwa Bereseba; teng koo a bitsa leina la Morena Modimo o o sa khutleng.

21:33
Gen. 12:8
Jes. 40:28
Baroma 16:26
34Aborahame a nna sebaka se seleele mo lefatsheng la Bafelesita e le moeng.