Setswana 1970/1987 (TSW70)
15

Tsholofetso ya Modimo le tumelo ya ga Aborame

151Morago ga dilo tseo Lefoko la Morena la tla kwa go Aborame ka pono la re: “Aborame, se boife! Ke nna thebe ya gago; tuelo ya gago e kgolo thata.”

15:1
Pes. 3:4
84:12
119:114

2Mme Aborame a re: “Morena Modimo, o tla mpha eng, ka e le fa ke tla tsamaya, ke se na bana? Mme Eliesere yo wa kwa Damaseko o tla ja boswa jwa lapa la me.” 3Aborame a ba a re: “Bona, nna ga o a mpha ngwana; mme motlhanka wa lapa la me o tla rua tsa me.”

4Ke fa Lefoko la Morena le tla kwa go ene le re: “Nnyaya, yoo ga a nke a rua tsa gago, mme yo o tswang mo mmeleng wa gago, ke ene yo o tla jang boswa jwa gago.” 5A ba a mo ntshetsa kwa ntle a mo raya a re: “A ko o lelale kwa legodimong, o bale dinaledi, fa o ka kgona go di bala!” A ba a mo raya a re: “Losika lwa gago lo tla nna kalo.”

15:5
Gen. 22:17
Ekes. 32:13
Doit. 1:10

6Aborame a dumela Morena; mme tumelo eo ya kaiwa tshiamo ya gagwe.

15:6
Baroma 4:3-5
4:18-23
Jak. 2:23

7A ba a mo raya a re: “Ke nna Morena ke go ntshitseng kwa Ure wa Kalatea go tla go go naya lefatshe le, go le rua.”

15:7
Gen. 11:31

8Mme a re: “Morena Modimo, ke tla itse ka eng, fa ke tla le rua?”

9A mo araba a re: “Ntlisetse kgomo ya dinyaga di le tharo le podi ya ngwaga tse tharo le phelehu ya ngwaga tse tharo le lephoi le leeba.” 10Aborame a mo tsisetsa tsotlhe tseo, a di fatola ka bogare; a baya mefama a e lebagantse. Fela dinonyane a se ka a di fatola.

15:10
Jer. 34:18-19
11Jaanong dinonyane tse di jang nama tsa fologela mo ditotong tseo, mme Aborame a di koba.

12Jaanong ya re letsatsi le batla go phirima, Aborame a welwa ke boroko jo bogolo, mme letshogo le lefifi le legolo tsa mo tlela.

15:12
Jobe 4:13,14
13Ke fa Morena a raya Aborame a re: “O tshwanetse go itse gore losika lwa gago e tla nna baeng mo lefatsheng le e seng la bone. Ba tla nna batlhanka teng, ba gatelelwa dinyaga di le 400.
15:13
Ekes. 12:40
Dit. 7:6
14Mme le setšhaba seo se ba tla nnang batlhanka ba sona ke tla se otla; morago ga moo ba tla huduga ka dithoto tse dikgolo. 15Mme wena o tla ya kwa go borraago ka kagiso; o tla fitlhwa o tsofetse ka botlalo. 16Ba tla boela kwano e le ba losika lwa bone. Gonne kajeno molato wa Baamori ga o ise o tlale.”

17Jaanong ya re letsatsi le sena go phirima, go le lefifi thata, ga bonala sebeso se se kuang musi le kgabo ya molelo e raletse fa gare ga mehama ele. 18Ka letsatsi leo Morena a dira kgolagano le Aborame a re: “Lefatshe le ke tla le naya losika lwa gago go simolola kwa nokeng ya Egepeto go fitlha kwa nokeng e kgolo, nokeng ya Ferathe,

15:18
Gen. 12:7
19e bong lefatshe la Bakeni le Bakenisi le Bakatemoni
15:19
Gen. 10:15-18
20le Bahethe le Baferesi le Barefaime
15:20
Num. 13:33
21le Baamori le Bakanana le Bagiregasi le Bajebusi.”

16

Hagare le Isemaele

161Sarai, mosadi wa ga Aborame, o ne a sa mmelegele bana; jaanong a na le lelata la Moegepeto, leina la lone e le Hagare. 2Sarai o ne a raya Aborame a re: “A ko o bone, Morena o ntimile bana. Bogolo a ko o kopane le letata la me; ka gongwe nka bona bana ka ene.” Aborame a utlwisisa lentswe la ga Sarai.

16:2
Gen. 30:3,9
1 Bakor. 7:2
3Ke fa Sarai, mosadi wa ga Aborame, a tsaya Hagare wa Moegepeto lelata la gagwe, a mo neela Aborame, monna wa gagwe gore a nne mosadi wa gagwe. Ga dirafala jalo, fa Aborame a sena go nna dinyaga di le some mo lefatsheng la Kanana. 4A kopana le Hagare, mme a ithwala. Ya re a ipona a ithwele, a nyatsa mohumagadi wa gagwe ka matlho. 5Ke fa Sarai a raya Aborame a re: “Tshiamololo e, e ntirafalela ka ntlha ya gago. Ke nna ka nosi ke go neetseng lelata la me mo mabogong a gago, mme ya re le bona le le moimana, ka nyatsega mo matlhong a lone. A Morena a atlhole fa gare ga me le wena!”

6Mme Aborame a raya Sarai a re: “Bona, lelata la gago le mo thateng ya gago; le direle se se siameng mo matlhong a gago.” Jaanong ya re Sarai a re o a le kokobetsa, la tshaba, la mo tlogela.

7Ke fa moengele wa Morena a le fitlhela fa motsweding wa metsi mo sekakeng, kwa motsweding o o fa tseleng e e yang kwa Sure. 8A botsa a re: “Hagare, lelata la ga Sarai, o tswa kae? O ya kae?” Ene a re: “Ke tlogetse Sarai, mohumagadi wa me, ka tshaba.”

9Moengele wa Morena a mo raya a re: “Boela kwa mohumagading wa gago, o ikokobetse fa tlase ga seatla sa gagwe.” 10Moengele wa Morena a ba a mo raya a re: “Losika lwa gago ke tla lo atisa thata thata, mo lo tla bong lo pale go ka balwa ka ntlha ya bontsi.”

16:10
Gen. 17:20
11Le gona moengele wa Morena a mo raya a re: “Bona, o moimana, o tla belega ngwana wa mosimane, o mo tee leina la Isemaele; gonne Morena o utlwile pogisego ya gago. 12Ene e tla nna motho yo o tshwanang le esele ya naga. Seatla sa gagwe se tla lwa le botlhe. Diatla tsa botlhe di tla lwa nae. O tla nna mo ntlheng ya botlhabatsatsi ya bomorwa-rraagwe botlhe.”
16:12
Gen. 25:18

13Ke fa Hagare a bitsa leina la Morena yo o buileng nae a re: “Ò Modimo o o mponang.” Gonne a re: “A le gona ke mo setse morago ka matlho fano yo o mponang?” 14Ke ka moo sediba sele se bidiwang: “Sediba sa Mophedi-yo-o-mponang.” Kana se fa gare ga Kateše le Berete.

16:14
Gen. 24:62
25:11

15Hagare a belegela Aborame ngwana wa mosimane; morwawe yo Hagare a mmelegeng Aborame a mo taya leina la Isemaele. 16Aborame o ne a le dinyaga di le 86, fa Hagare a mmelegela Isemaele.

17

Bogwera ke sesupo sa kgolagano

171E rile Aborame a le dinyaga di le 99, Morena a iponatsa mo go ene, a mo raya a re: “Ke nna Modimo Rra-thata-yotlhe! Sepela fa pele ga me, foo o nne mosiami.

17:1
Gen. 35:11
Ekes. 6:3
Gen. 48:15
2Ke tla dira kgolagano ya me fa gare ga me le wena, ke go atisa thata thata.” 3Ke fa Aborame a wela fa fatshe ka sefatlhego, mme Modimo wa bua nae wa re: 4“Kgolagano ya me nao ka fa lotlhakoreng lwa me ke ya go re: Ò tla nna rra-bontsi jwa ditšhaba. 5Ka moo ga o nke o tlhola o bidiwa Aborame, mme leina la gago e tla nna Aborahame; gonne ke tla go dira rra-bontsi jwa ditšhaba.
17:5
Baroma 4:11,17
6Ruri, ke tla go atisa gagolo thata, ke go dira ditšhaba; le dikgosi di tla tswa mo go wena.

7“Ke tla tlhomamisa kgolagano ya me fa gare ga me le wena le bana ba gago morago ga gago ba losika longwe le longwe gore e nne kgolagano e e sa khutleng ya go re: Ke tla nna Modimo wa gago le wa bana ba gago morago ga gago. 8Lefatshe le o leng moeng mo go lone, e leng lefatshe lotlhe la Kanana, ke tla le go naya le bana ba gago morago ga gago go nna boswa jo bo sa khutleng, mme ke tla nna Modimo wa bone.”

17:8
Gen. 23:4
35:27
Baheb. 11:9-16

9Jaanong Modimo wa raya Aborahame wa re: “Fela o tshegetse kgolagano ya me, wena le bana ba gago morago ga gago mo losikeng longwe le longwe lwa bone. 10Kgolagano ya me fa gare ga me le lona le bana ba gago morago ga gago e lo tshwanetseng go e tshegetsa ke e: A banna le basimane botlhe ba lona ba rupisiwe!

17:10
Lef. 12:3
Dit. 7:8
11Lo rupisiwe mo nameng ya letlalo la bonna jwa lona; seo e tla nna sesupo sa kgolagano gare ga me le lona. 12A go rupisiwe mosimanyana mongwe le mongwe wa lona a le malatsi a le 8 mo ditshikeng tsotlhe tsa lona le motlhanka yo o tsaletsweng mo ntlong le yo o rekilweng ka selefera le fa e le moeng wa kae le kae, yo e seng wa losika lwa lona. 13Batlhanka ba ba tsaletsweng mo ntlong ya gago le ba ba rekilweng ka selefera ya gago ba tshwanetse go rupisiwa. Kgolagano ya me e tla nna jalo mo nameng ya lona, e le kgolagano e e sa khutleng. 14Mme monna le mosimane yo o nang le letlalo la bonna yo o sa rupisiwang mo nameng ya letlalo la bonna jwa gagwe, motho yoo a a nyelediwe mo morafeng wa ga gabo; o sentse kgolagano ya me.”

15Modimo wa ba wa raya Aborahame wa re: “Sarai, mosadi wa gago, o se ka wa tlhola o mmitsa Sarai, mme leina la gagwe a e nne Sara. 16Ke tla mo tshegofatsa, mme le ka ene ke tla go naya ngwana wa mosimane; ke tla mo tshegofatsa gore a nne mmaditšhaba; dikgosi tsa merafe di tla tswa mo go ene.”

17Ke fa Aborahame a wela fa fatshe ka sefatlhego, a tshega, a ipotsa mo pelong a re: “A nka tsalelwa ngwana ke le dinyaga di le lekgolo? A Sara le ene o ka belega a setse a le dinyaga di le 90?”

17:17
Gen. 18:12
21:6
Luka 1:18
18Ke fa Aborahame a raya Modimo a re: “Ao! A go phele Isemaele fa pele ga gago!”

19Mme Modimo wa re: “Ruri, Sara mosadi wa gago o tla go belegela ngwana wa mosimane; o mo tee leina la Isaka. Ke tla tlhomamisa kgolagano ya me nae le losika lwa gagwe morago ga gagwe gore e nne kgolagano e e sa khutleng.

17:19
Gen. 26:3
20Le ka ga Isemaele ke go utlwile, bona, ke tla mo tshegofatsa, ke mo atisa, ke mo ntsifatsa gagolo thata. O tla tsala dikgosi di le 12. Ke tla mo dira setšhaba se segolo.
17:20
Gen. 16:10
21:13,18
25:16
21Mme kgolagano ya me ke tla e tlhomamisetsa Isaka yo Sara o tla mo go belegelang ngwaga o o tlang ka sona sebaka se.” 22Jaanong ya re Modimo o sena go bua nae wa tlhatloga, wa tlogela Aborahame.

23Ke fa Aborahame a tsaya Isemaele morwawe le batlhanka botlhe ba ba tsaletsweng mo ntlong ya gagwe le botlhe ba ba rekilweng ka selefera ya gagwe, e bong ba batonanyana botlhe ba batho ba lelapa la ga Aborahame, a rupisa nama ya letlalo la bonna jwa bone ka lone letsatsi leo, fela jaaka Modimo o mo laetse. 24Aborahame o ne a le dinyaga di le 99, fa a rupisiwa nama ya letlalo la bonna jwa gagwe. 25Isemaele morwawe o ne a le dinyaga di le 13, fa a rupisiwa nama ya letlalo la bonna jwa gagwe. 26Ka letsatsi lone leo go rupisitswe Aborahame le Isemaele morwawe. 27Le gona ga rupisiwa nae banna botlhe ba ntlo ya gagwe, e bong batlhanka ba ba tsaletsweng mo ntlong le ba ba rekilweng ka madi mo bathong ba sele.