Setswana 1970/1987 (TSW70)
7

Esera o goroga kwa Jerusalema

71Morago ga ditirafalo tseo pusong ya ga Arethašasetha kgosi ya Peresia ga tla Esera morwa Seraya morwa Asaria morwa Hilekia

7:1
1 Ditiraf. 6:13
2morwa Sadume morwa Satoke morwa Ahitube 3morwa Amaria morwa Asaria morwa Merayothe 4morwa Seragia morwa Usi morwa Bukhi 5morwa Abisua morwa Phinehase morwa Eleasare morwa Arone moperesiti yo mogolo.

6Esera yoo a tla a tswa kwa Babele, e le motho yo o rutegileng mo dikwalong, a itse molao wa ga Moše sentle o o neng o beilwe ke Morena, Modimo wa Iseraele. Mme kgosi ya mo naya tsotlhe tse o di batlang, ka seatla sa Morena, Modimo wa gagwe, se ne se mo okame.

7:6
Esera 8:18,22
Neh. 2:8
7Bangwe ba Baiseraele le ba baperesiti le ba Balefi le ba baopedi le ba badisa ba dikgoro le ba batlhanka ba Tempele ba tla nae kwa Jerusalema ka ngwaga wa bosupa wa kgosi Arethašasetha.
7:7
Esera 2:43
8Esera a fitlha kwa Jerusalema ka kgwedi ya botlhano ya ngwaga wa bosupa wa kgosi. 9Ya re ka letsatsi la ntlha la kgwedi ya ntlha a rulaganya khudugo kwa Babele, mme ka letsatsi la ntlha la kgwedi ya botlhano a goroga mo Jerusalema, ka Modimo o o molemo wa gagwe o ne o mo eme nokeng. 10Gonne Esera o ne a ikaeletse ka pelo go batlisisa molao wa Morena le go dira ka ona le go ruta molao le tshiamo mo Baiseraeleng.

Arethašasetha o naya Esera lokwalo lwa ditaelo

11Mafoko a lokwalo lo kgosi Arethašasetha o neng a lo neela Esera moperesiti moitsedikwalo morutegi mo mafokong a ditaolo tsa Morena le a melao ya gagwe mo Iseraeleng ke a: 12“Arethašasetha kgosi ya dikgosi go Esera moperesiti morutegi wa dikwalo tsa molao wa Modimo wa Legodimo: Kagiso e e tletseng! 13Ke ntshitse taelo ya go re, mongwe le mongwe pusong ya me wa morafe wa Iseraele le wa baperesiti ba ona le wa Balefi yo o ratang go ya kwa Jerusalema a ye nao, 14fela jaaka o romilwe ke kgosi le banna ba lekgotla la yona ba supa go tlhotlhomisa Juta le Jerusalema ka molao wa Modimo wa gago o ò o tshotseng 15le go isa selefera le gouta teng tse kgosi le banna ba lekgotla la yona ba di ntsheditseng Modimo wa Iseraele ka bopelotshweu, o moago wa ona o leng kwa Jerusalema, 16le selefera le gouta tsotlhe tse o tla di amogelang mo nageng yotlhe ya Babele mmogo le dineo tsa boitumelelo tsa morafe le tsa baperesiti tse ba tla di ntshetsang Ntlo ya Modimo wa bone e e kwa Jerusalema. 17Ka moo o reke dipoo le diphelehu le dikwana le ditshupelo tsa dijo le tsa noo tsa teng ka madi a ka tlhokomelo, o di tlhabele mo aletareng ya Ntlo ya Modimo wa lona kwa Jerusalema. 18Fa selefera le gouta di ka sala, lo di dirise ka fa go lo siametseng ka teng ka fa thatong ya Modimo wa lona. 19Le dilwana tse o di neelwang tsa tirelo-Modimo mo Ntlong ya Modimo wa gago o di fitlhise di le mmogo fa pele ga Modimo wa Jerusalema. 20Mme dilo tse dingwe tse di ka tlhaelang mo Ntlong ya Modimo wa gago, tse o tshwanetseng go di e batlela, o di lefe ka madi a letlole la kgosi. 21Ke nna kgosi Arethašasetha ke laelang baokamedi botlhe ba mahumo ba ba ntlheng ya bophirimatsatsi ya noka ya Ferathe gore tsotlhe tse Esera, moperesiti morutegi mo molaong wa Modimo wa legodimo, o tla di kopang mo go lona, a di dirwe ka go akofa, 22go ya go fitlha ditalenteng di le lekgolo tsa selefera le dikgetseng di le lekgolo tsa mabele le dinkgong di le lekgolo tsa weine le dinkgong di le lekgolo tsa lookwane le letswai le le se nang seelo. 23Tsotlhe tse di batlegang ka fa molaong wa Modimo wa legodimo a di direlwe Ntlo ya Modimo wa legodimo ka tlhoafalo, e se re gongwe bogale jwa wela mo pusong ya kgosi le bomorwaa-yona. 24Mme lo itsisiwe gore ga go na ope yo o letlelelwang go lefisa mongwe wa baperesiti le Balefi le baopedi le badisa ba dikgoro le batlhanka ba Tempele le badiredi ba Ntlo ya Modimo lekgetho le kabelo ya thobo le lekgetho la tsela.

25“Mme wena Esera, dira ka fa botlhaleng jwa molao wa Modimo wa gago o ò o tshotseng, o tlhome babusi le baatlhodi gore ba direle morafe otlhe tshiamo o o mo ntlheng ya bophirimatsatsi ya noka ya Ferathe, e bong botlhe ba ba itseng melao ya Modimo wa gago; mme ba ba sa e itseng lo e ba rute. 26Mme mongwe le mongwe yo o sa direng ka molao wa Modimo wa gago le ka molao wa kgosi, a a atlholwe ka pele ka go bolawa gongwe ka go lelekwa gongwe ka go amogwa di-tsa-gagwe gongwe ka go tsenngwa mo ntlong ya kgolegelo.”

Esera o boka Modimo

27“A go bakwe Morena Modimo wa borraetsho o o tsentseng tse di ntseng jalo mo pelong ya kgosi gore e kgabise Ntlo ya Morena e e kwa Jerusalema; 28wa sekamisetsa bopelotlhomogi jwa kgosi go nna le jwa banna ba lekgotla la yona le jwa dikgosana tsotlhe tse di thata tsa yona. Ke fa ke nna pelokgale, ka Morena, Modimo wa me, o ne o nkeme nokeng, ka ba ka phutha ditlhogo tsa Baiseraele gore di ye le nna kwa Jerusalema.”

8

Maina a ba ba boileng le Esera le leeto la bone

81Fano go bolelwa ditlhogo tsa dikgoro tsa bone ba ba ileng le nna, ba tloga kwa Babele pusong ya ga Arethašasetha kgosi le ditshika tsa bone:

8:1
Esera 7:1,7
2Oora Phinehase ke Geresone, oora Ithamare ke Daniele, oora Dafita ke Hatuse, 3morwa Seganya; oora Pharoše ke Sagaria, mme go kwadilwe nae banna ba le 150 mo lokwalong lwa losika.
8:3
1 Ditiraf. 3:22
4Oora Phahathe-Moabe ke Elihoenai morwa Seragia a na le banna la le 200.
8:4
Esera 2:6
5Oora Sathu ke Seganya, morwa Jahasiele, a na le banna ba le 300.
8:5
Esera 2:8
6Oora Adine ke Ebete, morwa Jonathane, a na le banna ba le 50. 7Oora Elame ke Jesaya, morwa Athalea, a na le banna ba le 70. 8Oora Sefatya ke Sebatya, morwa Migaele, a na le banna ba le 80. 9Oora Joabe ke Obatya, morwa Jehiele, a na le banna ba le 218. 10Oora Bani ke Selomithe, morwa Josifia, a na le banna ba le 160.
8:10
Esera 2:10
11Oora Bebai ke Sagaria, morwa Bebai, a na le banna ba le 28. 12Oora Asekate ke Johanane, morwa Hakatane, a na le banna ba le 110. 13Ba bofelo ba ga gabo Atonikame ba maina a bone e leng Elifelete le Jehiele le Semaya ba na le banna ba le 60. 14Boora Bigwai ke Uthai le Sabute ba na le banna ba le 70.

Esera o batla Balefi ba Tempele

15Ka ba phuthela kwa nokeng e e elelang kwa Ahawa, ra thibelela teng malatsi a le mararo. Mme ya re ke ela morafe le baperesiti tlhoko, ka fitlhela go se na ope wa Balefi teng. 16Ka ba ka roma Eliesere le Ariele le Semaya le Elenathane le Jaribe le Elenathane le Nathane le Sagaria le Mesulame, ditlhogo; le Joyaribe le Elenathane, baruti. 17Ka ba laela go ya kwa go Ito, tlhogo felong ga Kasifia, ka tsenya mafoko mo melomong ya bone gore ba a bue le Ito le ba ga gabo, batlhanka ba Tempele felong ga Kasifia gore ba re tlisetse badiredi ba Ntlo ya Modimo wa rona.

8:17
Esera 2:43
18Mme ka letsogo le le molemo la Modimo wa rona le ne le re okame, ba re tlisetsa banna ba ba tlhalefileng boora Magedi morwa Lefi morwa Iseraele e bong Serebja le bomorwawe le bomorwa-rraagwe ba le 18 mmogo;
8:18
Esera 7:6
19le Hasabja o na le Jesaya boora Merari le bomorwa-borraabo le bomorwaa-bone ba le 20 mmogo; 20le ba le 220 ba batlhanka ba Tempele ba ba neng ba beilwe ke Dafita le dikgosana gore ba direle Balefi; bone botlhe ba ne ba boletswe ka maina.
8:20
1 Ditiraf. 9:2
Esera 2:43
21Ka ba ka tlhaba mokgosi wa go itima dijo fa nokeng ya Ahawa gore re ikokobetse fa pele ga Modimo wa rona le go kopa leeto le le tlhogonolo la rona le la ba malapa a rona le la di-tsa-rona tsotlhe. 22Gonne ke ne ke tlhajwa ke ditlhong go ka kopa mophato wa batlhabani le bapalami ba dipitse mo kgosing gore ba re thuse ka go tlhabana le mmaba mo tseleng, ka re ne re reile kgosi ra re: “Letsogo la Modimo wa rona le okametse botlhe ba ba o batlang go ba direla molemo, mme thata ya ona le bogale jwa ona di wela botlhe ba ba o tlogelang.”
8:22
Esera 7:6
23Ra itima dijo jalo, ra kopa tseo mo Modimong wa rona, mme wa re utlwa.

Dineo tse di ntsheditsweng Tempele

24Ka ba ka tlhaola banna ba le 12 mo ditlhogong tsa baperesiti, e bong Serebja le Hasabja ba ne le ba le some ba bomorwa-borraabo; 25ka ba lekanyetsa selefera le gouta le dilwana, e le tse di ntsheditsweng Ntlo ya Modimo wa rona, di ntshitswe ke kgosi le banna ba lekgotla la yona le dikgosana tsa yona le Baiseraele botlhe ba ba leng teng. 26Ka ba ka lekanyetsa mo diatleng tsa bone ditalente di le 650 tsa selefera le dilwana tsa selefera tsa ditalente di le 100 le ditalente di le 100 tsa gouta 27le dinwelo tsa gouta di le 20 tsa tlhwatlhwa ya diranta di le 2 000 le dilwana di le pedi tsa kgotlho tse di pila tsa bosetlha jwa gouta tse di tlhokegang jaaka gouta. 28Ka ba raya ka re: “Lona lo itshepetse Morena le dilwana di boitshepo le selefera le gouta ke tse di ntsheditsweng Morena, Modimo wa borraeno, ka boitumelelo. 29Di tlhokomeleng, lo di dise go ya go fitlhelela lo di lekanyetsa ba bagolo ba baperesiti le Balefi le dikgosana tsa dikgoro tsa Baiseraele kwa Jerusalema mo matlwaneng a polokelo a Ntlo ya Morena.” 30Ke fa baperesiti le Balefi ba amogela selefera le gouta le dilwana tse di lekantsweng go di isa kwa Jerusalema kwa Ntlong ya Modimo wa rona.

Bajuta ba goroga kwa Jerusalema

31Jaanong ra tloga kwa nokeng ya Ahawa ka letsatsi la 12 la kgwedi ya ntlha go ya kwa Jerusalema; mme letsogo la Modimo wa rona le ne le re okame, wa re namolela mo diatleng tsa mmaba le tsa molaledi mo tseleng. 32Ra ba ra fitlha kwa Jerusalema, ra nna teng malatsi a le mararo. 33Mme ka letsatsi la bone ra lekanyetsa selefera le gouta le dilwana kwa Ntlong ya Modimo wa rona, ra di neela Meremothe morwa Uria, a na le Eleasare morwa Phinehase, ba e leng baperesiti, ba na le Josabate morwa Jesua le Noatya morwa Binui, Balefi; 34e le ka fa palong le ka fa boketeng jwa sengwe le sengwe; ga kwalwa bokete bongwe le bongwe. Ka sebaka seo 35batshwarwi ba ba neng ba boile kwa botshwarong ba tlisetsa Modimo wa Iseraele ditlhabelo tsa phiso, e bong dipoo di le 12 ka ntlha ya Baiseraele botlhe le diphelehu di le 96 le dikwana di le 77 le diphoko tsa ditlhabelo tsa maleo di le 12 – tsotlhe e le ditlhabelo tsa phiso tsa Morena. 36Mme ditaelo tsele tsa lokwalo lwa kgosi ba di neela babusi ba bagolo ba kgosi le balaodi ba ba neng ba le ntlheng ya bophirimatsatsi ya noka ya Ferathe, mme bone ba thusa morafe le Ntlo ya Modimo.

8:36
Esera 7:12-26

9

Esera o itsisiwa ka ga ba ba nyetseng ba e seng Bajuta

91E rile tseo di sena go fediwa, dikgosana tsa tla go nna tsa re: “Morafe wa Iseraele le baperesiti le Balefi ga ba a ikgaoganya le merafe ya mafatshe le makgapha a yona a Bakanana le Bahethe le Baferesi le Bajebusi le Baamone le Bamoabe le Baegepeto le Baamori. 2Gonne ba tsere basadi mo go bomorwadia-bone, e bile ba ba tseisa bomorwaa-bone; losika lo lo boitshepo lwa itlhakanya jalo le merafe ya mafatshe. Mme dikgosana le bagolo ba simolotse ka boikanyologo joo.”

9:2
Esera 9:12
Neh. 13:23
3Ya re ke utlwa mafoko a, ka ikgagola diaparo le kobo, ka ikhumola moriri wa tlhogo le ditedu, ka nna ke reregile.
9:3
Gen. 37:34
4Mme botlhe ba ba boifang mafoko a Modimo wa Iseraele ba phuthegela go nna ka ntlha ya boikanyologo jwa ba ba boileng kwa botshwarong, mme ka nna ke reregile go ya nakong ya tshupelo ya maitsiboa.

5Ya re ke sena go tlhola ke ikwatlhaya, ka nanoga ka nako ya tshupelo ya maitsiboa, ke ikgagotse diaparo le kobo, ka khubama ka mangole, ka tsholeletsa mabogo kwa Moreneng, Modimo wa me 6ka re: “Modimo wa me, ke tlhajwa ke ditlhong, ke tshaba go ka tsholeletsa sefatlhego kwa go wena, Modimo wa me; gonne melato ya rona e re ntsifaletse e fitlha kwa godimo ga ditlhogo; maleo a rona a magolo, a fitlha kwa legodimong.

9:6
Dan. 9:7,8
Pes. 38:5
7Go tloga malatsing a borraetsho go fitlha letsatsing leno re mo molatong o mogolo, mme ke ka ntlha ya ditshiamololo tsa rona, fa rona le dikgosi tsa rona le baperesiti ba rona re neetswe mo diatleng tsa dikgosi tsa mafatshe mo tšhakeng le mo botshwarong le mo thukhuthong le mo go kgobiweng mo pepeneneng jaaka go ntse kajeno. 8Ka nnete, ka sebakanyana seno re bonye boutlwelo-botlhoko mo Moreneng, Modimo wa rona, a re sadisetsa masalela a a phologileng, a re neela botshabelo mo Felong-fa-go-Boitshepo ga gagwe gore Modimo wa rona o sedifatse matlho a rona le go re naya tapolosonyana mo botlhankeng jwa rona. 9Mme le fa re le batlhanka, Modimo wa rona ga o a ka wa re tlogela mo botlhankeng jwa rona, mme wa sekamisetsa bopelotlhomogi jwa dikgosi tsa Peresia go rona, wa re naya tapoloso go ka aga Ntlo ya Modimo wa rona le go tsosa marope a yona, wa re naya legae mo Juta le mo Jerusalema.
9:9
Jes. 5:5

10“Jaanong he, re ka reng, Modimo wa rona, morago ga tseo? Kana re tlogetse ditaelo tsa gago 11tse o di re laetseng ka baporofeti, batlhanka ba gago, wa re: ‘Lefatshe le lo tla tsenang mo go lone go le rua ke lefatshe la itshekologo ka itshekologo ya merafe ya mafatshe ka makgapha a yona a e a le tladitseng gotlhe ka itshekologo ya yona.’

9:11
Lef. 18:24-25
12Wa re: ‘Ka moo lo se ka lwa neela bomorwaa-bone bomorwadia-lona; le gona lo se ka lwa tseisa bomorwaa-lona bomorwadia-bone, le e seng go batla kagiso ya bone le molemo wa bone ka bosakhutleng gore lo tle lo tie lo je molemo wa lefatshe, lo le ruise bomorwaa-lona ka bosakhutleng.’
9:12
Doit. 7:2,3
13Wena Modimo wa rona o fokoditse dipetso tse di tshwanetseng molato wa rona, wa re naya masalela a a phologileng a a kana. Jaanong morago ga tsotlhe tse di re dirafaletseng ka ntlha ya ditiro tse di bosula tsa rona le molato o mogolo wa rona, 14a re ka boela ra tlola ditaolo tsa gago, ra nyalana le merafe ya makgapha ao? A ga o kitla o re galefela go ya re be re fegele ruri go se na masalela le fa e le phologo? 15Morena, Modimo wa Iseraele, o mo tshiamong, fa re le masalela a a phologileng a se kae fela jaaka go ntse kajeno. Bona, re fa pele ga gago re le mo molatong wa rona. Ruri, ga go na ope yo o ka emang fa pele ga gago ka ntlha ya tse di ntseng jalo.”
9:15
Neh. 9:33